Palingaak

 

Het wordt echt een mooie zomer

Dit voorjaar durfden we alleen maar te dromen van een mooie zomer. Maar het lijkt er nu toch echt van te komen. De oefentochten in de maanden april en mei waren een groot succes. Zowel voor de schippers als de stuur- en bootslieden is er het nodige bijgespijkerd aan kennis en vaardigheden. Tijdens één van de laatste oefentochten, op donderdagavond 20 mei, ging het toch nog mis. Bij een voordewindse koers keek onze schipper gelukkig zo nu en dan achterom. Zo zag hij aan de wolken dat er een enorme windhoos op komst was. In allerijl werd daarom het grootzeil gevierd.

Dat was nog maar nauwelijks goed en wel gebeurd of de wind joeg het grootzeil weer omhoog. Daarbij braken vrijwel alle hoepels, waarmee het grootzeil aan de mast is belegd. Die hoepels hebben dezelfde functie als rakbanden, die we bij kleinere klassieke schepen zien. De palingaak heeft hoepels, die nergens te koop zijn en destijds speciaal voor de aak zijn gemaakt. Dat is vakwerk en vraagt speciaal hout en speciale vaardigheden. Er zat dus niets anders op dan de hoepels te repareren. Johannes Hobma heeft de gebroken hoepels zeer vakkundig met aluminium strips verstevigd. Op de foto zie je hem aan het werk. Hij heeft er nog een verfje overheen gedaan, waardoor de reparatie bijna niet te zien is. Zo kunnen we toch deze zomer met het volle zeil varen.

 

En dat volle zeil zal deze zomer ook regelmatig gevoerd worden. Wellicht doen we dat nog beperkt op de avondvaarten. Met die avondvaarten zijn we 10 juni gestart. We verwachten rond de tijd dat deze Sylboade verschijnt, ook op de dinsdagavonden te varen.

Het VVV/beleefcentrum biedt dit jaar de gelegenheid om niet alleen een avondtocht in het centrum te boeken, maar dat kan nu ook online via de website van VVV Heeg. Als je daar zoekt op palingaak, vind je de mogelijkheid om een avondtocht te boeken.

En natuurlijk kan het boeken van een avondtocht ook altijd nog op de aak zelf, vlak voor het vertrek, ergens tussen 18.45 en 19.00 uur. Je loopt dan wel het risico dat de tocht is volgeboekt.

En vanaf augustus verwachten we met groepen te varen. Voor een dergelijk arrangement kan contact worden opgenomen via de website van de palingaak. In overleg wordt een programma gemaakt voor groepen tot circa 12 personen. Elk moment van de week kunnen we voor zo’n arrangement uitvaren, behalve natuurlijk de vaste dinsdag- en donderdagavonden.

Deze zomer vindt ook een bestuurswisseling plaats. Jan Willem Hoorn heeft van Marius Jonkhart in 2017 het voorzitterschap overgenomen. Goed om nog eens te melden dat Marius ervoor heeft gezorgd dat de aak gebouwd kon worden. Hij heeft niet alleen de gelden bijeen gebracht om de bouw te financieren, hij heeft de hele bouwvoorbereiding en de bouw zelf als project geleid. In die tijd had Heeg ook een houtbouw museum. Juist tijdens de bouw van de palingaak heeft dat museum veel bezoekers gehad.

Door het vertrek naar het buitenland moest Marius het voorzitterschap overdragen. Jan Willem heeft dat overgenomen met de intentie om het vlot over te kunnen dragen aan iemand met leiderschap, die ook met de aak kan varen en met de bemanning een team vormt. Die persoon is gevonden en heeft het voorzitterschap per 1 juli overgenomen. Het bestuur is zeer verheugd dat Maarten Stuurman vanaf die datum voorzitter is. Jan Willem is vanaf die datum secretaris van het bestuur. Samen met Rob Bosman als penningmeester, Rinus Grondsma met de portefeuille onderhoud, José Arbon met de portefeuille gastheerlijkheid en Freerk Visserman, die als palingvisser onze ambassadeur is, vormen wij al enige jaren een hecht team.

Onder het voorzitterschap van Jan Willem heeft de palingaak in 2019 haar historische tocht naar London gemaakt. Onder het voorzitterschap van Maarten zal de aak in 2022 een evenzo historische tocht over de Oostzee maken richting Kopenhagen. De voorbereidingen voor die tocht zijn in volle gang.

En dan nog dit.

Kees de Jong reikt ons zo nu en dan prachtige artikelen aan over de rijke geschiedenis van de palinghandel op London vanuit Heeg. Zo ook een verhaal uit 1957 over de toen 72-jarige Jarich Fortuin, één van de laatste Hegemer ‘ielskippers’. Wij gaan door met het documenteren van dergelijke verhalen en bekijken op welke manier we daar vele mensen een plezier mee kunnen doen.

 

 

 

Een mooi seizoen tegemoet

Oostzee-comité weer vol aan de slag

In de vorige Sylboade durfden we al uit te kijken naar een mooi vaarseizoen: in de maanden april en mei met onze vrijwilligers oefentochten; in juni/juli/augustus de avondtochten op dinsdag en donderdag, om vanaf augustus tevens met groepen te varen. En het lijkt erop dat dat ook zo gaat lukken. Op het moment dat we dit stukje schrijven neemt het aantal besmettingen fors af, kunnen de maatregelen worden versoepeld en gaan we een mooie zomer tegemoet.

We zijn enthousiast over de oefentochten op de dinsdag- en donderdagavond. Voor de schippers (de eindverantwoordelijke aan boord) is het nuttig om de manier waarop instructie wordt gegeven op elkaar af te stemmen. Er worden leerboeken bijgehaald om kennis en vaardigheden verder aan te scherpen. Door de stuurmannen, en inmiddels ook stuurvrouwen, wordt geoefend met schipperen. Afvaren en aanmeren lijkt zo makkelijk. Zo moet het er ook uitzien. Maar met wind en stroming op de Syl is dat soms best lastig en vraagt het de nodige routine. En dan is het natuurlijk ook voor de bootslieden zaak om de instructies goed te begrijpen, duidelijke aanwijzingen te geven en alle handelingen aan boord efficiënt uit te voeren. We varen in de maanden april en mei Corona-proof met maximaal vijf personen. Je loopt elkaar zo niet in de weg en moet echt op elkaar kunnen rekenen. Zo is het voor iedereen aan boord echt een oefentocht. En het versterkt de onderlinge band, zeker als je op zo’n avond een flinke bui over je heen krijgt.

Vanaf 10 juni beginnen we met de avondtochten. Net zoals vorig jaar zorgen we ervoor dat onze gasten voldoende ruimte aan boord hebben. Door niet met het grootzeil te varen blijft het gehele dek voor hen vrij. Tevens is het voor onze vrijwilligers ook verstandig om niet te dicht op elkaar te hoeven werken. Voor het hijsen van het grootzeil en het ophalen van het zwaard sta je toch gauw met z’n drieën aan dezelfde val of talie. Vorig jaar hebben we ook zonder grootzeil gevaren en dat leverde positieve reacties op. Er was meer aandacht voor de meevarende gasten. Dat betekende onder meer dat er alle tijd was om verhalen te vertellen over de rijke historie van Heeg, de palinghandel op London, de bouw van Korneliske Ykes II en hoe we duurzaam met onze trekvissen, in het bijzonder de paling, omgaan.

Oefenen met een forse bui

Vanaf augustus willen we weer met gezelschappen gaan varen. Zo’n evenement van een middag/avondtocht was in 2020 in het gehele jaar niet mogelijk. Maar in de tweede helft van deze zomer moet dat weer kunnen. De eerste boekingen zijn al binnen. Daarom, het wordt vast een mooi vaarseizoen.

Op dinsdag 11 mei was het Oostzee-comité weer voor het eerst dit jaar bijeen. José Arbon, Jugo Baya, Rob Bosman, Johannes Hobma, Klaas Smit, Maarten Stuurman en Freerk Visserman hebben de tot dusver gemaakte plannen weer opgepakt. We zouden immers dit jaar de reis naar en over de Oostzee maken. Jan Zetzema beschrijft in zijn boek enkele van die reizen. In de tijd dat in Zuidwest Friesland te weinig paling beschikbaar was voor de verkoop in London, gingen palingaken naar de Oostzee. Langs de Sont, aan de Deense kust tot aan Kopenhagen, werd veel op paling gevist.

Een palingaak maakte zo in de winter meerdere tochten naar de Oostzee en naar London: vanuit Heeg leeg naar de Oostzee, vol met paling terug en naar London vol heen, leeg terug. Al moet gezegd: dat leeg terugvaren was niet altijd waar. Er gaan verhalen dat er best wat spullen werden meegenomen, die de douane niet mocht zien.

De Oostzee-comité heeft zich op 11 mei gebogen over het reisschema. Het zou mooi zijn om aan het einde van de reis aan te haken bij Sail Harlingen, dat in 2022 gepland staat van 14 t/m 17 juli. Dat betekent op 4 juli uit Kopenhagen vertrekken. Uitgaande van een tocht van zes weken zal het vertrek vanuit Heeg op zaterdag 4 juni 2022 kunnen plaatsvinden.

Er is door het comité niet alleen gekeken naar het vaarschema, maar ook naar de vereisten, waaraan een schip met de afmetingen van de palingaak voor deze tocht moet voldoen. En dat is weer anders dan voor de reis, die we in 2019 naar London maakten. Het betekent een zeebrief, aanvullende afspraken voor de verzekering, bijzondere aanpassingen voor het schip op dit water (kleine en grotere kluiver, navigatie, kleiner anker en dergelijke). Er is ook gekeken naar de kosten en financiering van deze tocht. Je komt al gauw op een begroting rond de € 50.000. Dat vraagt de nodige zekerheden, om te voorkomen dat we als vrijwilligersorganisatie met deze historische tocht het schip in gaan.

Voor de reis kunnen donateurs meevaren. De eerste week, van 4 t/m 11 juni, zal met eigen vrijwilligers in één keer van Heeg naar Brunsbüttel (het begin van het Kieler kanaal) worden gevaren. Van 11 juni t/m 2 juli vinden de tochten over de Oostzee plaats. Dan kunnen donateurs meevaren voor een weekend of midweek. En de laatste twee weken, van 4 tot 14 juli, is weer een volle reis met eigen vrijwilligers over de Noordzee terug. Wie interesse heeft om mee te varen van 11 juni t/m 2 juli 2022 kan zich alvast melden bij Maarten Stuurman (06-22737789).

Goed om te melden dat er deze zomer op diverse plekken in Heeg de rijke geschiedenis van de palingvangst en handel meer zichtbaar zal zijn. In de evenementenkalender en in het VVV/Beleefcentrum is daar meer informatie over te vinden.

Afgelopen week zijn wij weer verrast door de COOP. De lege flessenactie van het eerste kwartaal van dit jaar was voor de palingaak. Het was aan schipper Rinus Grondsma om de cheque in ontvangst te nemen.

Wij zijn de COOP en de klanten, die aan deze actie hebben meegedaan erkentelijk.

 

 

 

En dan nog dit: het boek over de London-reis ligt te koop bij het VVV/Beleefcentrum, bij De Jong Watersport, De Jong Warenhuis & Drogisterij en in de winkel van Piso Installatiebedrijf. Een zeer lezenswaardig boek over de historie van Heeg en natuurlijk over die prachtige reis, die we in 2019 naar London hebben gemaakt

 

 

 

 

 

 

 

Palingaak gaat mooi vaarseizoen tegemoet

10 mei 2021

Sinds eind maart ligt de aak weer fraai op haar plek. Afgelopen winter is er hard aan gewerkt. Er is groots restauratiewerk verricht. Daar is vanaf de kant weinig van te zien. Behalve dan de matte verflaag. De eerder gebruikte perkoleum glom naar ons idee te veel. En dat past toch eigenlijk niet bij een […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de palingaak

3 februari 2021

Oostzee wordt 2022 !!! Rond Oud en Nieuw hebben we de knoop doorgehakt: Dit jaar geen tocht met de palingaak naar de Oostzee. Wij achten het risico te groot. Ieder zal dat begrijpen. Al begint het vaccinatieprogramma op gang te komen en mag verwacht worden dat in de loop van dit jaar alles weer wat […]

Lees het volledige artikel →

Met de palingaak het nieuwe jaar in !!!

11 januari 2021

Een korte tergblik Bij zo’n laatste editie van het jaar kijken we maar kort terug naar het afgelopen en uitgebreid naar het komend jaar. Want dat willen we eigenlijk allemaal: geloof en hoop in de toekomst hebben en niet te lang stilstaan bij tegenslag. Voor ons als vrijwilligersorganisatie valt het wat die tegenslag betreft verhoudingsgewijs […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de palingaak

29 november 2020

Fors winteronderhoud nodig en de reis naar en over de Oostzee krijgt vorm In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van het afgelopen vaarseizoen, van de presentatie van het boek over de London-reis in 2019 en van het plan om in 2021 de reis naar de Oostzee te maken. Daar gaan we nu verder […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de Palingaak

19 november 2020

Een bijzonder jaar voor de palingaak: Weinig vaarten, een prachtig boek en op naar de Oostzee!! Dit jaar hebben we ons nauwelijks laten horen. Daar was ook alle reden voor. Het virus heeft ook ons klem gezet. Evenementen, zoals SAIL Amsterdam, gingen niet door. We hebben toch besloten om de avondvaarten wel door te laten […]

Lees het volledige artikel →

Met de palingaak naar SAIL Amsterdam

18 maart 2020

Natuurlijk is 2019 een onvergetelijk jaar: de palingaak Korneliske Ykes II heeft London aangedaan. Een mooiere tocht is haast niet denkbaar. Voor die overtocht met levende paling naar het hartje van London is de palingaak gebouwd. We hebben een traditie van meer dan drie eeuwen doen herleven. En daar gaan we mee door. Volgend jaar […]

Lees het volledige artikel →

LF2028 aanmoedigingsprijzen: Heeg in de prijzen!

11 februari 2020

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. […]

Lees het volledige artikel →

London-reis palingaak in beeld

5 november 2019

  Vrijdag 8 november vanaf 19.30 uur in It Heechhûs Op vrijdag 8 november heeft Plaatselijk Belang de bemanning van de palingaak uitgenodigd. Zij zullen verslag uitbrengen van de schitterende tocht, die de palingaak van 15 juni tot 9 juli naar London heeft gemaakt. De bemanning is aanwezig om ervaringen te delen en vragen te […]

Lees het volledige artikel →