juni 2020

Corona-beelden: de doorstart!

Maandag 11 mei: aankomst kinderen, afscheid van mem bij het hek en de juffen staan je op te wachten. Ouders op 1,5 m afstand. Het moet allemaal even wennen maar als snel komen we op gang. Halve groepen die om-en-om hele dagen naar school gaan.

Als deze Sylboade verschijnt dan gaat het hopelijk weer op de normale manier. Ondertussen geven we hier nog een korte impressie van de manier van werken: op school in combinatie met thuis… Groep 7, doorstart in twee groepen, A en B… en voor thuis: instructie staartdelingen via YouTube.

De leerkrachten schreven na de eerst week:

Beste allemaal,

Wat hebben we een leuke week gehad! Super om iedereen weer te zien en alle belevenissen en verhalen te horen. Het werken is weer even wennen. Het ritme van school is toch wel anders dan het ritme van het thuiswerken.

En dat vroeger opstaan…dat hebben de meeste kinderen toch echt niet gemist 😀

Naast werken hebben we ook groepsvormende kanjeractiviteiten gedaan. Aan het begin van de week hebben we buiten een leuk kanjerspel gespeeld. Later deze week een complimentenspel. Mooi om te zien dat we elkaar best heel goed kennen. Er zijn mooie complimenten uitgedeeld en in ontvangst genomen. Voor volgende week hebben we een korte weektaak. (zie bijlage). Donderdag en vrijdag zijn we vrij.

Fijn weekend gewenst! Groet, Nienke de Haas en Jildau Plantinga

 

 

 

 

 

 

 

Waarom zou ik lid worden van een uitvaartvereniging?

“De Laatste Eer” werkt zonder winstoogmerk zodat het uitvoeren van begrafenissen en crematies niet een kwestie van alleen maar zakelijk handelen wordt. Deze doelstelling koppelen wij aan een goede dienstverlening. Daarom hebben reeds vele inwoners gekozen voor onze uitvaartvereniging. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 1150 leden.

Wat bedragen de kosten van het lidmaatschap?

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan men lid worden van de vereniging en betaalt met jaarlijks een bedrag aan contributie. Elk jaar wordt in de ledenvergadering het bedrag opnieuw vastgesteld en bedraagt op dit moment € 12,00 (€ 10,– bij automatische incasso). Hiervoor kan men een beroep doen op de diensten van de vereniging en krijgt men een korting op de uitvaartkosten van € 450,–.

Welke wijzigingen dien ik door te geven?

Bij geboorte van uw kind ontvangen wij graag de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum. Uw kind is tot zijn/haar 18e verjaardag gratis meeverzekerd. Zorg daarom dat de gegevens van uw kind(eren) bij ons bekend zijn. De ledenadministratie is bijgewerkt op basis van de door de leden aangeleverde informatie. Daar valt bijvoorbeeld ook onder een adreswijziging in verband met een verhuizing. Twijfelt u of de zojuist genoemde gegevens in onze ledenadministratie bekend zijn. Stuur dan voor de zekerheid een email naar onderstaand emailadres.

Wat moet ik doen wanneer er een sterfgeval in de familie is?

Wanneer de overledene lid is van “De Laatste Eer” zo spoedig mogelijk contact opnemen met Heslinga & de Vries Uitvaartzorg, telefoonnummer 06 – 53 77 77 53 of 06 – 15 55 73 25. De uitvaartverzorger komt bij u aan huis en regelt met u alle zaken betreffende de uitvaart. Hieraan mag u uw eigen invulling geven, uiteraard in goed overleg.

Hoe kan ik lid worden van “De Laatste Eer”?

Wanneer u er voor kiest lid te worden van “De Laatste Eer”, of nog vragen heeft betreffende het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of uw mag ons een mail sturen.

Mailadres: email hidden; JavaScript is required

Bestuursleden

Froukje Wienia-Plantinga, voorzitter

Wytske Kuiper-van Popta, secretaris

Gerard Zijlstra, penningmeester

Douwe Cnossen

Ries de Bruin

Bauke Vlas

St. Jozefschool

18 juni 2020

Hoera weer naar school! Vanaf 11 mei mogen we weer naar school. En dat is fijn. Maar wel om de dag en in kleine groepjes. Weer samen in de klas en heerlijk spelen op het plein. Handen wassen , wel 5x en tafels poetsen. En dat kunnen de kleuters heel erg goed. Want dat moet […]

Lees het volledige artikel →

Yes! Eindelijk een eigen onderneming!

18 juni 2020

Op 23 april hebben mijn vriend Nick Tolsma en ik, Bente Vlas, ons eigen bedrijfje geopend bij de KvK. Het leek mij altijd al erg leuk om een eigen onderneming te starten. Nick wilde mij graag helpen, omdat het hem leuk leek wat te oefenen voor zijn opleiding. Nick studeert Commerciële Economie te NHL Stenden. […]

Lees het volledige artikel →

Warenhuis en Drogisterij De Jong

18 juni 2020

Sinds 1 januari 2019 zijn Stefan de Jong en zijn vrouw Caroleyn de trotse eigenaren van het warenhuis. Sindsdien hebben ze samen met vader Jan rustig gewerkt aan de overgang van vader op zoon, zoals dat al meerdere keren in de familie De Jong heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het zo langzamerhand wel tijd voor een […]

Lees het volledige artikel →

Harmen Haringa – Hegemer Folksdichter 25-05-1920 / 14-10-2000

18 juni 2020

Harmen werd in 1920 geboren in een klein, schamel huisje achter de ‘Wijde Steeg’ (nu afgebroken). Hij woonde er met zijn ouders Klaas Haringa en Tietje Wispelwey, zijn broer Klaas en met zijn zussen Baatje en Hiske. Ondanks het lekke, tochtige onderkomen, waarin elk sanitair ontbrak, had hij dierbare herinneringen aan zijn ouderlijke woning. Een […]

Lees het volledige artikel →

Herinneringen aan de jaren 1945 – 1950

18 juni 2020

Wanneer ik deze kleine klompjes weer zie. Komen er bij mij weer herinneringen boven uit de jaren 1940. Klompen waren hier toen een dagelijks schoeisel voor de werkende mens, en kinderen liepen er op naar school, waar in de gang onder de kapstok voor de klompen een bergplaats was. Klompen kocht je toen bij Hettinga […]

Lees het volledige artikel →

Garagebedrijf Sico Attema Tank & Schenk

18 juni 2020

We hebben onlangs €132,72 van Service en garagebedrijf Sico Attema overgemaakt gekregen vanuit hun Tank & Schenk actie. Hier zijn we alle tankende automobilisten erg dankbaar voor die na het tanken hun “centen” aan ons schenken. Met deze mooie actie geeft garagebedrijf Sico Attema voor elke getankte liter iets terug voor lokale doelen en verenigingen. […]

Lees het volledige artikel →

Informatie van de huisartsen in Heeg

18 juni 2020

Er zijn een paar lichtpuntjes aan de horizon, het lijkt erop dat we het Coronavirus in het Noorden door alle inspanningen enigszins onder controle houden. Na de strenge maatregelen die er zijn geweest, komen we nu in een overgangsfase. We willen u informeren over de huidige stand van zaken: De spreekuren worden zo gespreid gepland […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws uit de tussentuin

18 juni 2020

De venkel doet het goed. De bietjes gaan als een speer en de honderd kroppen sla in wording staan er heel goed bij. Als je nu op de tuin komt is het een heel verschil met een maand geleden. De meeste bedden zijn beplant of klaar om beplant te worden en overal beginnen dingen te […]

Lees het volledige artikel →