december 2016

Spokentocht 2016

24 december 2016

in Verhalen

De spannende Spokenvaartocht van deze herfst zal niet gauw vergeten worden! Ruim 300 grote en vooral kleine mensen kwamen naar het sfeervolle water van de Eker om daar vol verwachting in hun eigen bootje of in een van de klaarliggende huursloepen te beginnen aan een reis door de spannende Hegemer spokennacht. Het werd voor de dappere kinderen een heel enge en indrukwekkende reis!

Al voor de start werden de kinderen bij de Eker opgewacht door dolende dwaze geesten met gezichten met grote gapende gaten en ouderwetse zeisen en stijve stokken waarmee ze de wachtende mensen rond de flakkerende vuren bang wilden maken. Gelukkig lagen de boten al klaar om in te schepen. De vaartocht voerde langs tuinen met flakkerende fakkels en lonkende lichtjes. Hier en daar gloeiden pompeuze pompoenen en hingen verdwaalde spoken verdwaast in bomen en takken, hun witte jurken slierent over knokige knekels. Langs de donkere Tsjerkesleat staarde een wezen met niet één maar met twéé spookachtig witte gezichten met holle zwarte ogen en bloederige lippen naar de kinderen, langzaam en ondoorgrondelijk wiegend boven een onzichtbaar zwart lichaam. De kinderen kregen er kippenvel van…. en de ouders ook!

Op weg naar de Poel voerde de fakkelroute langs een in rode gloed gevangen ouderwetse galgenboot , waaruit onaardse klanken klonken. En onder de duistere ophaalbrug werden de arme kinderen verrassend belaagd door de grijpende armen en krijsende kettingzagen van gillende wezens. De gele gloed van vlammend hellevuur lokte je onweerstaanbaar naar het Piratenhol. De brandende fakkels trokken je als het ware naar de wallekant met schimmige bouwsels, waar je werd opgewacht door uit de lucht vallende geesten van ter dood veroordeelde piraten. De machtige onderaardse geluiden lieten de kinderen gillen van griezelende griebels.

Net toen de heldhaftige reizigers ontsnapt waren en zich naar het hart van het veilige dorp spoedden werden ze bij de Syl opgewacht door een nieuw leger van neerdalende spoken en stokstijf starende stille gedaanten. Het anders zo vredige Heeg was die avond bezet door alles wat je in je beste nachtmerrie nog niet durft te dromen. Een heuse piratenkapitein loerde zwaaiend met zijn olielamp en met lonkende ogen vanaf de paling aak naar de kinderen in de onder hem langs drijvende bootjes. Druipende lichamen aan gaffels en gieken zwaaiden op en neer, heen en weer, je werd vanaf de duistere schepen bespied door gloeiende ogen onder zwarte hoge hoeden. De enorme muil van een echte mensenhaai klapte naast je bootje dicht met flitsende tanden en krakende kaken. En overal rondom waarden de altijd zwevende witte dwarrelspoken rond !

Gelukkig werd je door de lonkende lichtjes naar de veilige oude Foekema-haven geleid om daar even rustig bij te komen van de schrik. Dat had je gedacht! Net als je langs de roerloze donkere palen de haven indreef dook er naast je boot vanuit het donkere niets een volstrekt geluidloos spokenvaartuig op met daarin onduidelijke donkere gedaanten die het overduidelijk op jou hadden gemunt. Al vluchtend doemde in de verte voor je bootje een grote witte vlek met bewegende zwarte gedaanten op, waarbij de door merg en been gaande tonen van een zenuwslopende filmscéne je nog meer van je stuk brachten. Die ouwe Foekema-haven was toch niet zo veilig en spokenvrij als je had gedacht. Maar gauw doorvaren; er zat niets anders op dan die dekselse fakkelroute te volgen om weer veilig thuis te komen!

Maar zo makkelijk kwam je er niet vanaf. De Hegemer spoken wilden je koste wat het kost te pakken nemen deze spokennacht. Vluchtend door het smalle water van ’t Var liepen de reizigers met grote ogen midden in de val van het spokenfeest. Want precies dáár was het hoofdkwartier van alle spoken en geesten, met hun flikkerende flitslichten en rommelende rookpotten. De reizigers van de Spokentocht hadden ogen en oren te kort om alle engerds, geesten en clowneske gedaanten en de lichten en geluiden in zich op te nemen. De spetterende waterstralen kwamen van links en rechts en ook van onder het water werd je door blubberende bubbels belaagd! Zelfs de bomen en planten waren van gedaante veranderd deze nacht. Ze gloeiden in sprookjesachtige kleuren en trokken je onweerstaanbaar naar de- eindelijk – rustiger wateren achter het Talma-centrum.

Maar juist daar….. in de donkere diepten van het binnenwatertje huisde het Opperspook Van De Duistere Waterdiepten. Volkomen onverwacht dook het monster luid brullend en sissend naast je boot op, op vleugels van wervelende waterstralen. Met ogen gloeiend als brandende kooltjes uit de oven, verhief hij zich tot duizeling-wekkende hoogte boven de hoofden van de verblufte toeschouwers. Als hij met zijn gloeiende ogen een slachtoffer in de boot ontwaarde daalde hij dreigend tot op een paar centimeter van de angstige reizigers, spuitende stralen van nijd achter zich aan slepend. Maar gelukkig; in deze nacht kreeg hij niet één van de dappere kinderen te pakken.
Alle heldhaftige reizigers bereikten gezond en wel hun huis of – als ze het na deze barre tocht nog niet te laat vonden- het dorpshuis. Daar wachtte hen echt spokenbier en echte spokencakejes als beloning voor hun moed tijdens deze enge reis door het duistere Heeg!

De Hegemer clubs zetten in deze Spokennacht zoals altijd hun beste beentje voor om er voor de kinderen een spannende en vooral enge Spokentocht van te maken.
En dat is ze bijzonder goed geslaagd. Niet alleen de evenementenclubs en de WSH deden hun uiterste best. Ook de jongens en meiden van de hokjes, bewoners langs de waterkant, bedrijven en ondernemers sloten zich spontaan aan bij dit leuke spokenfeest en bedachten mooie acts om de kinderen (en hun ouders) te laten griezelen en genieten.
Het is hartverwarmend om te zien wat er in Heeg allemaal mogelijk is om de afsluiting van het evenementenseizoen tot een zo fantastisch spokenfeest te maken.

Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Philadelphia ‘Werk en begeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ in Sneek. Zij bakten helemaal zelfstandig de mooie spokencakejes die in het dorpshuis voor de kinderen klaarstonden en bouwden en knutselden de mooie spokenattributen waarmee de oever van de Eker werd aan-gekleed.

Aan de Spokentocht werkten mee:

Het weer, de VVV Heeg, Heeg Spanning, Heeg Simmer, Heech yn ’t Findel anex de Drekrace-commissie, Wiep en Reinou, de WSH, Brandweer Heeg, IJsclub Heeg, Stichting de Palingaak, Beurtveer Heeg, Philadelphia Sneek, ’t Heechhûs, d’Áld Wal, HCR de Watersport, Tjerk en Klaasje, Fa’s P. en H. Hettinga, Attema Heeg, Hokje 14 en Hokje 13, Hoora Heeg, Ottenhome Heeg, familie Barneveld, Lieuwe, Theo S, Tjalling, Gert, Theo P, Kees de J. en Lucie en veel bewoners langs de route en nog een heleboel anderen die wij niet herkenden maar die wij niet zouden willen missen.

Heeg Promotie

Beste dorpsgenoten,

Overal waar ik kom hoor ik: “wat gaat het snel met de bouw van Talma!”
En dat is ook zo, wat kunnen ze snel bouwen tegenwoordig. Van Wijnen geeft aan dat ze mooi op schema liggen, met het ene lopen ze wat in het voor en met het andere wat in het achter maar dat is te overzien en nog in te halen. O.a. het metselen stond al eerder op de planning. Als we geen extreem weer krijgen komt het helemaal goed en is oplevering in april zeker haalbaar.

Plannen worden er gemaakt over het tuinplan, ook de dorpstuingroep van Heeg praat hierin mee. Zo wordt het weer iets van ons allemaal.

In december zullen de eerste gesprekken plaats vinden met betrekking tot appartement toewijzingen aan de bewoners die nu tijdelijk elders verblijven maar weer terug komen. Ook kunnen alle mensen die op de wachtlijst staan in december een uitnodiging verwachten voor een informatie moment in Talma State. Er is veel belangstelling voor wonen in Talma State, er staan nu een kleine 50 op de wachtlijst.

Ondanks dat we maar met een klein kluppie zijn, gebeurt er toch van alles in Talma State. Breien, klaverjassen, bingo, samen zingen, het gaat allemaal gewoon door.Ook de peuters zijn langs geweest om hun zelfgemaakte lampion te laten zien, dit wordt altijd erg gewaardeerd door onze bewoners. Het is ook een prachtig gezicht, al die feestelijke lampions en de stralende gezichtjes van de peuters.

Tjitte Muizelaar, de zingende verhalen verteller was ook een groot succes. Alle bewoners waren dan ook allemaal present, op die paar na die iets anders gepland hadden. Ook de gymnastiek gaat ondanks dat we maar met weinig zijn gewoon door, met een keer in de maand een echte gymnastiek juf, en de andere drie keren gaan de welzijnsmedewerkers samen met de bewoners hun beste beentje voorzetten.

Sinterklaas                                     

Op 1 december hebben we een ouderwets Sinterklaasfeest gevierd, samen liedjes zingen, een verhaal en natuurlijk cadeautjes en gedichtjes. Wat een gezellige middag hebben we gehad in het Atrium met de bewoners en familieleden.

Viering hoogste punt

23 december is een bijzondere dag. We vieren het hoogste punt van de nieuwbouw, dit doen we met alle bewoners, van hier, maar ook van om útens. Met aansluitend een heerlijk kerstdiner. Dit is tevens ook de laatste keer dat we van De Fûke gebruik kunnen maken, dan gaat ook dat stukje Talma vernieuwd worden. Dit is met weemoed in het hart. Maar we krijgen weer iets moois er voor terug .

Kerst en Oud & Nieuw

Tweede kerstdag hebben we een gezamenlijk kerstontbijt aan een feestelijk gedekte tafel in het atrium. Oudejaarsdag wordt ook speciaal, met een quiz en natuurlijk met verse oliebollen.

Ons dorp Heeg

Wat we erg leuk vinden is dat we bij activiteiten soms worden verrast door een buurtbewoner die gezellig aanschuift en mee doet. We vragen alleen een bijdrage voor de koffie. Zou u eventueel belangstelling hebben voor ons activiteitenprogramma, de receptioniste geeft u graag het programma voor de komende maand.

Met een hartelijke groet vanuit Talma State,

Foekje, Grytsje en Gelbrig.

 

Recept: Paddestoelensoep

24 december 2016

Verbeterde paddenstoelen soep. Tijden geleden heb ik jullie een recept beschreven van een heerlijke paddenstoelen soep. Ja, de soep was prima, maar het zag er niet uit‼! Nu heb ik een ander recept gevonden… Fruit in een pan boter met een klein gesneden uitje kort en zo’n 150-200 gram paddenstoelen. Dat mag van alles zijn. […]

Lees het volledige artikel →

A.K. it Heechhus

24 december 2016

KINDERKERSTFILM: SANTA BUDDIES. VRIJDAG 23 DECEMBER om 15:00 UUR. ENTREE: €3, INCLUSIEF LIMONADE EN CHIPS. Maak een fantastische reis naar de magische wereld van de Noordpool met je geliefde Buddies! Voeg je bij Budderball, B-Dawg, Rosebud, Buddha en Mudbud in een aandoenlijke versie van een klassiek kerstverhaal. Wanneer Puppy Paws, de speelse zoon van Santa […]

Lees het volledige artikel →

Friese Dorpentop / Fryske Doarpetop

24 december 2016

Zaterdag 5 november werd de eerste Friese Dorpentop gehouden in het WTC in Leeuwarden. Zo’n burgertop staat ook wel bekend als een G1000. Het idee is dat iedereen kan meepraten en samen bepaalt wat belangrijk is. Onafhankelijk en dus niet verbonden aan een politieke partij. Het idee komt uit België. Daar hebben Belgische burgers in […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

24 december 2016

Er komt weer een bridgecursus voor beginners. Er heerst een hardnekkig misverstand dat bridgen zo moeilijk is. De basisregels leer je in één avond. Daarna is het alleen maar leuk en gezellig. Maar je blijft de rest van je leven nieuwe ervaring op doen. Dat maakt het juist zo leuk. Daarom verveelt het ook nooit. […]

Lees het volledige artikel →

Sylboade December 2016: Laatste bijdrage

24 december 2016

Als veearts Mollema vijfenzestig jaar wordt en zijn instrumentarium aan de kapstok hangt willen zijn klanten in de Friese Zuidwesthoek hem een cadeau aanbieden. “Waar doen wij u een plezier mee?” vragen ze aan de man. “Geef mij maar een hond”, zegt hij, “een stevige hond, een Labrador bijvoorbeeld”. Geen probleem, Mollema krijgt een kleine […]

Lees het volledige artikel →

Snoeihard gewerkt op Natuurwerkdag Heempark

24 december 2016

Met een gedreven ploeg mensen is plezierig gewerkt op de Natuurwerkdag op 5 november. Het was mooi weer en weer een gemêleerd ploegje: naast de vaste kern o.a. de imker, de nieuwe beurtschipper, alsook de nieuwe buren. Er was lekkere snert en er heerste een goede sfeer. Een echtgenoot die deze dag 40 jaar getrouwd […]

Lees het volledige artikel →

Zendmast Anders / Sendmast Oars

24 december 2016

Nieuws van de Werkgroep Zendmast Anders/Sendmast Oars. Even bijpraten Allereerst dank aan alle inwoners die de petitie “geen zendmasten nabij bewoning” hebben ondertekend. Inmiddels hebben we bijna 400 handtekeningen/steunbetuigingen. Dit geeft aan dat veel mensen zich zorgen maken over de mogelijke risico’s van EMV (elektromagnetische velden) veroorzaakt door o.a. de GSM/UMTS/LTE masten in onze woonomgeving. […]

Lees het volledige artikel →

Kooistra en Kuiper

24 december 2016

KOOISTRA EN KUIPER VAN ESSO NAAR…………AVIA XPRESS VAN BEPERKTE OPENINGSTIJDEN NAAR…………24/7 SERVICE De feestelijke opening van AVIA XPress was op 10, 11 en 12 november j.l. met als openingsaanbieding 15 cent korting per liter brandstof. De belangstelling was geweldig en ver boven verwachting. Voorheen kon er alleen getankt worden tijdens de openingstijden van het garagebedrijf. […]

Lees het volledige artikel →