Wurkgroep Foar Heech Tsjin Gas

Een jaar geleden onderzochten de ingenieurs van het Canadese bedrijf Vermilion de bodem rondom Heeg op de aanwezigheid van winbaar gas. Binnen nu en een jaar wordt de uitkomst van dat onderzoek verwacht. Dat kan betekenen dat op termijn in onze directe omgeving naar gas wordt geboord. Wij maken ons daar grote zorgen over.

In Groningen hebben gasboringen tot bodemdaling en aardbevingen geleid. Recent onderzoek laat zien dat de bodem rondom Heeg nu al 2,5 mm per jaar zakt door inklinking van het veen. Dat is dus nu al zonder dat er nu naar gas wordt geboord. Wij vrezen dat gasboringen onze kwetsbare bodem nog verder zal aantasten.

Gemeente had seismisch onderzoek moeten weigeren

Wij zijn als werkgroep van mening dat de gemeente haar informatieplicht richting de inwoners van Heeg verzaakt heeft, door ons pas tijdens — en niet vóór — het seismisch onderzoek van Vermilion te informeren. Ook begrijpen wij niet waarom het gemeentebestuur, dat tegen gasboring zegt te zijn, het verkennend onderzoek van Vermilion heeft toegestaan. De gemeente De Fryske Marren heeft een dergelijk onderzoek geweigerd en is in gesprek gegaan met haar bewoners. Daardoor is in de Fryske Marren de gaswinning nu afgewend.

Inwoners te laat geïnformeerd

Doordat de gemeente Súdwest-Fryslân ons zo laat heeft geïnformeerd, is er geen kans geweest de grondeigenaren in het buitengebied te informeren. Als zij massaal toegang tot hun land geweigerd hadden, was de winning door een gebrek aan gegevens niet interessant was geweest. Nu werden veel eigenaren overrompeld door de vertegenwoordigers van Vermilion en hun ondoorzichtige informatie en was onduidelijk waar zij toestemming voor gaven.

Gemeente kan wél maatregelen nemen

Onze gemeente heeft beweerd geen mogelijkheid te hebben de gaswinning te keren, maar dat is niet juist volgens milieuorganisatie Milieudefensie en blijkens de ervaringen van De Fryske Marren. Volgens hun juristen hebben gemeentes wel degelijk mogelijkheden om iets te doen tegen gaswinning, ook al zegt het ministerie van Economische Zaken anders.

Andere gemeentes komen wél in actie, zoals de gemeente Smallingerland die naar Den Haag toog om samen met andere gemeenten een petitie tegen de gaswinning aan te bieden.  Onlangs hebben wij als werkgroep de gemeente hierover een brief gestuurd.

Wij hebben de gemeente gevraagd om:

  1. tijdige informatie
  2. juridisch advies
  3. faciliteren van netwerkgelegenheid met andere dorpen in het onderzoeksgebied.

Heeg is een groen dorp met een actieve gemeenschap op duurzaamheidsgebied. Heeg ontplooit voortdurend nieuwe groene initiatieven. Voor gaswinning is geen plaats in een duurzaam Heeg, daarom zijn wij Foar Heech Tsjin Gas.

Wij hebben inmiddels gesproken met andere dorpen waar gaswinning dreigt of dreigde en één ding werd daaruit duidelijk: we kunnen hierbij veel hulp gebruiken! Dus ben je ook bezorgd over gasboringen in Heeg, meld je bij ons.

Wurkgroep Foar Heech Tsjin Gas

Dorine van den Beukel

Johannes Krol

Freya Zandstra