april 2012

Akke Speerstra heeft mij gevraagd of ik de veer van haar wou overnemen en een stukje in de sylboade wou schrijven, natuurlijk wil ik dat wel!!!

Ik ben geboren in Zaandam en heb tot mijn 7e in Krommenie gewoond, toen zijn we naar Friesland verhuisd ( mijn ouders kwamen oorspronkelijk al uit Friesland.) Lees het volledige artikel →

Paaskuiertocht en Korenfestival

Na het succes van vorig jaar organiseert de A.K. voor de tweede keer de Paaskuiertocht op Paasmaandag 9 April. Mede dankzij het prachtige weer liepen er vorig jaar een kleine honderd wandelaars mee in de tocht wat voor de organisatie mede aanleiding was om deze nog een keer te houden. Dit jaar heeft men de keuze uit afstanden van zes, zestien en twintig kilometer.

De kortste afstand (6 km.) loopt voornamelijk door Heeg en directe omgeving. De middenafstand 16 km. loopt via ‘De Skou’ over de Âld Skatting langs het spoor via Oudega (voorheen W.) weer terug naar Heeg. De langste afstand de 20 km., is dezelfde route als de tweede maar gaat vanaf Oudega dwars door de landerijen via Idzega weer terug naar Heeg.

Onderweg kan men genieten van het weide landschap, het prachtige uitzicht over het meer en de poelen. Ook kunt U voor wie dat wil een kijkje nemen op een van de vogel -kijkplaatsen waarvan er onderweg enkele staan. Hopelijk kunnen we die dag ook genieten van een mooi voorjaarszonnetje en de daarbij horende ‘maitydslûden’.

Paasmaandag 9 April Starttijd tussen 11.00 en 12.00 uur

Kosten 5,00 euro. Incl. een kop soep en een versnapering.

Voor info www.itheechhus.nl of aanmelding email hidden; JavaScript is required 0515-442593

Ook het Korenfestival zal voor de tweede keer worden gehouden. Zaterdagavond 14 April zullen een zestal koren uit Heeg en omstreken een aantal liederen uit hun uitgebreide repertoire ten gehore brengen. Ook deze keer is de variatie van de koren weer groot, van een plezierkoor tot een mannenkoor, van vrolijke liederen tot smartlappen.

De deelnemende koren zijn: It Willekoar; Net Seure Mar Sjonge; Kommer en Kwel; Martens Cantorij; Kapsones en het Mannenkoor ‘Ons Genoegen’. Evenals de vorige keer heeft Sjoerd van der Veen weer een slotlied gemaakt dat met alle koren gezamenlijk gezongen gaat worden. De presentatie van deze ongetwijfeld gezellige avond is in handen van Coby Ydema en Anja Andringa.

Zaterdag 14 April Aanvang 20.00 uur Entree 6,00 euro

 

De eerste editie van de Palingdagen Heeg

19 april 2012

EERSTE EDITIE VAN DE PALINGDAGEN HEEG; Een leerzaam, informatief, interactief, sportief, lekker en gezellig evenement in en om It Heechhûs, waar ook het hele dorp bij betrokken is.Heeg heeft een rijke historie als het gaat om palinghandel en –visserij. Veel is nog te vinden in de oude kern van het dorp en de meest in […]

Lees het volledige artikel →

Vrienden van It Heechhus

19 april 2012

Zondagmiddag 22 april 15.00 uur organiseert Mfc It Heechhûs een feestelijke middag met muziek en hapjes voor de VRIENDEN VAN IT HEECHHÛS en de Sponsors die hebben bijgedragen aan de renovatie van ons dorpshuis.

Lees het volledige artikel →

Kinderdagverblijf ‘t Flinterke

19 april 2012

Kinderdagverblijf  ’t Flinterke gaat verhuizen!

Lees het volledige artikel →

Nieuws uit Talma State

19 april 2012

Beste dorpsgenoten, Na een korte strenge winter kunnen we nu alweer genieten van het mooie voorjaarsweer. De eerste kievietseieren zijn alweer gevonden en de krokussen staan weer volop in bloei. Ook onze tuintafel staat er weer vrolijk bij. Wij hebben op ons terras bij ’It Anker’ een grote houten tuintafel op wielen. Deze kunnen we […]

Lees het volledige artikel →

Koninginnedag in Heeg!

19 april 2012

Op Koninginnedag zal het ’s middags in en om It Heechhûs een gezellige drukte zijn met allerlei activiteiten voor jong en oud. De jeugd kan zich van de creatieve kant laten zien door wat moois te timmeren in het “spijkerdorp”. Hout en spijkers liggen klaar maar neem wel je eigen hamer mee.

Lees het volledige artikel →

Natuerlik Nijs

19 april 2012

Allernijs. Elk jaar broedt er een scholeksterpaar (strânljippearke) bovenop de zwaluwwand in het Heempark. Op de vroege ochtend van 24/2 liet hij horen dat hij weer gearriveerd was. * It falt geef Frysk pratende Friezen fuort en mei kromme teannen op at ien it oer ‘litte dwaan’ hat, mar it falt net geef Frysk pratende […]

Lees het volledige artikel →

It Pikepoltsje

19 april 2012

Wat ha we dien? Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het thema baby, want zoals u misschien wel weet heeft Huub een zusje gekregen en als de kinderen ons goed hebben ingefluisterd is er nog een baby op komst. Twee baby,s zijn bij ons op de peuterspeelzaal in bad geweest. Dat waren het broertje van Fardau nl […]

Lees het volledige artikel →

Alde foto’s en wa wit wa’t wa is?

19 april 2012

Foto 257 (± 1914) – De Trije Húskes, Osingahuzen Anne Eelkes van Netten Eelke Annes van Netten Franke Eelkes van Netten Rinske Frankes van Netten – van Netten Rimmer Eelkes van Netten Anne Jeens Jager Froukje Annes Jager – van Netten Sipkje Jeens Jager ûnbekend Rimmer Jeens Jager Fan alle hoekjes yn Heech hawwe wy hast wol […]

Lees het volledige artikel →