Verenigingsnieuws

C.M.V. Crescendo Heeg

25 januari 2022

in Crescendo

Betreft: voortgang oud papieractie

Beste dorpsgenoten,

Allereerst natuurlijk iedereen de beste wensen voor 2022!!

Nieuwe papiercontainers:

Als het goed is heeft de gemeente inmiddels bij alle particulieren in Heeg e.o. de papiercontainers rondgebracht. Op woensdag 9 februari vanaf 18.30 uur hebben we voor het eerst oud papier ophalen nieuwe stijl. We hopen dat alle inwoners de papiercontainer zoveel mogelijk op de container verzamelplekken zetten aan de doorgaande routes in Heeg. Om met de grote vrachtauto op avond in het donker langs de vele geparkeerde auto’s alle doodlopende straten in te moeten rijden kost heel veel tijd.

Container verzamelplekken:

We willen graag dat de bewoners van (de):

 

 • Túnstrjitte/Tuskenwei/it Sypke de container plaatsen aan de Nijedyk;
 • zijstraten van de Harinxmastrjitte/Tsjerkebuorren de container plaatsen aan de Harinxmastrjitte;
 • woonarken aan de Koaldyk de container plaatsen aan de Tollewei;
 • It Skarspaed de container plaatsen aan de Hollingerstrjitte;
 • Hinxtepoelspaed de container plaatsen aan de Djipsleatswei;
 • doodlopende straat aan de Homeie de container op de doorlopende route plaatsen;
 • doodlopende straten aan de Molefinne de container plaatsen aan de doorlopende route aan de Molefinne;
 • doodlopende straten van de Helling, Wite Muonts, Spinnekop de container op de doorlopende route plaatsen;
 • zijstraten van it Bûtlân de container plaatsen aan de doorgaande route
  (dit geldt ook voor het bedrijfspapier);
 • oneven nummers aan de Opper de container plaatsen bij de splitsing (bij nr. 25).

We willen op dezelfde dag vanaf 16.30 uur het bedrijfspapier gaan ophalen met een trekker en wagen.

Ophaaldata oud papier 2022:

 

Woensdag 9 februari Woensdag 3 augustus
Woensdag 16 maart Woensdag 7 september
Woensdag 20 april Woensdag 12 oktober
Woensdag 25 mei Woensdag 16 november
Woensdag 29 juni Woensdag 21 december

 

We hopen dat we u zo volledig geïnformeerd hebben. Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. We rekenen op uw medewerking!!

Namens Crescendo Heeg,

Homme Bakker,

email hidden; JavaScript is required

 

C.M.V. Crescendo Heeg

20 december 2021

Dorpsgenoten, Betreft: voortgang oud papieractie Recent is er overleg geweest met de gemeente over de toekomst van het oud papier. Vanwege afspraken met de provincie kan de gemeente geen toestemming geven voor het gezamenlijk ophalen van particulier en bedrijfspapier. Momenteel halen wij alles op, maar dit zal anders moeten. Voor particulieren stelt de gemeente voor […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

7 november 2021

IJSCLUB HEECH –  Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 10 december 2021 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021 Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021 Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en niet […]

Lees het volledige artikel →

Volleybalvereniging Heecherop

7 november 2021

Na maanden van stilstand kunnen we eindelijk weer een balletje slaan! We hopen ditmaal op een normaal seizoensverloop. In de afgelopen twee seizoenen werd de competitie vanwege corona stilgelegd, erg jammer, want onze teams stonden er goed voor! Hier wat leuke weetjes over onze volleybalvereniging: Wist je dat… Heecherop momenteel 4 CMV teams, jeugd A-team, […]

Lees het volledige artikel →

CMV Crescendo Heeg zoekt muziekanten!!

7 november 2021
Lees het volledige artikel →

Oproep Willekoar – Heeg

12 oktober 2021

OPROEP……..OPROEP….….OPROEP….…..OPROEP……… Hallo Wij zijn het Willekoar uit Heeg, op zoek naar jou. Ben je man of vrouw, jong of oud? Als je maar van zingen houdt. En hou je van swingen???? Kom dan bij ons koor zingen.   Wij zingen in heel veel talen, in het Fries, Nederlands, Engels, Russisch of Spaans, ja, zelfs in […]

Lees het volledige artikel →

WSH Nieuwsbrief september 2021

12 september 2021

Op vrijdag 4 juni zijn we vreselijk geschrokken van de brand die ons mooie Sylhûs flink heeft beschadigd. Gelukkig zijn we inmiddels begonnen met het herstel en zitten we niet stil! Naast het jeugdzeilen worden er ook weer diverse zeil- en andere evenementen en activiteiten begeleid en georganiseerd voor leden en gasten! Renovatie van it […]

Lees het volledige artikel →