Verenigingsnieuws

Crescendo

10 maart 2022

in Crescendo

IJSCLUB HEECH – Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op:

vrijdag 18 maart 2022 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021
 6. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet herkiesbaar                 Lieuwe Bijl

Aftredend en herkiesbaar                       Hjerke Hartstra

Aftredend en herkiesbaar                       Theo Speerstra

Nieuw bestuurslid                                  Sybren Boschma

 

 1. Pauze, waarin verkoop loten
 2. Rondvraag
 3. Verloting
 4. Gastspreker
 5. Sluiting

 

Voorzitter,               Theo Speerstra

Secretaris,              Bauke de Jong

Penningmeester,      Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter www.ijsclubHeech.nl

 

Oud papier container-verzamelplekken

10 maart 2022

  We willen graag dat de bewoners van (de):   Túnstrjitte/Tuskenwei/it Sypke de container plaatsen aan de Nijedyk; zijstraten van de Harinxmastrjitte/Tsjerkebuorren de container plaatsen aan de Harinxmastrjitte; woonarken aan de Koaldyk de container plaatsen aan de Tollewei; It Skarspaed de container plaatsen aan de Hollingerstrjitte; Hinxtepoelspaed de container plaatsen aan de Djipsleatswei; doodlopende straat […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo Heeg

25 januari 2022

Betreft: voortgang oud papieractie Beste dorpsgenoten, Allereerst natuurlijk iedereen de beste wensen voor 2022!! Nieuwe papiercontainers: Als het goed is heeft de gemeente inmiddels bij alle particulieren in Heeg e.o. de papiercontainers rondgebracht. Op woensdag 9 februari vanaf 18.30 uur hebben we voor het eerst oud papier ophalen nieuwe stijl. We hopen dat alle inwoners […]

Lees het volledige artikel →

WSH nieuwjaarsduik 2022

20 december 2021

 

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo Heeg

20 december 2021

Dorpsgenoten, Betreft: voortgang oud papieractie Recent is er overleg geweest met de gemeente over de toekomst van het oud papier. Vanwege afspraken met de provincie kan de gemeente geen toestemming geven voor het gezamenlijk ophalen van particulier en bedrijfspapier. Momenteel halen wij alles op, maar dit zal anders moeten. Voor particulieren stelt de gemeente voor […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

7 november 2021

IJSCLUB HEECH –  Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 10 december 2021 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021 Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021 Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en niet […]

Lees het volledige artikel →

Volleybalvereniging Heecherop

7 november 2021

Na maanden van stilstand kunnen we eindelijk weer een balletje slaan! We hopen ditmaal op een normaal seizoensverloop. In de afgelopen twee seizoenen werd de competitie vanwege corona stilgelegd, erg jammer, want onze teams stonden er goed voor! Hier wat leuke weetjes over onze volleybalvereniging: Wist je dat… Heecherop momenteel 4 CMV teams, jeugd A-team, […]

Lees het volledige artikel →