weekenddiensten

Spoedeisende huisartsenzorg

Na 17:00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen, belt u: 0900-112 7 112
Een doktersassistente noteert uw gegevens en registreert uw vraag, en ook uw BSN-nummer heeft zij nodig.
Adres Spoedeisende Hulp: Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.
Informatie over de dokterswacht kunt ook vinden op de website www.dokterswacht.nl
Voor vragen kunt u terecht bij huisartsenpraktijk van
• Schadenberg & Verdenius 0515-442300
• Gietema & Van Kapel 0515-442292

Bereikbaarheid Team IJlst/Heeg e.o. onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 Telefoon: 0515-461891
8651 EC IJlst Emailadres email hidden; JavaScript is required
Verpleging/verzorging en hulp in de huishouding:
Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen met uw
wijkverpleegkundige Sandra Galema
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 17 uur 0515-461891
Voor dringende vragen over uw zorg thuis buiten kantooruren 0515-461295

Talma State
Voor al uw vragen over o.a. wonen, verzorging, huishouding, welzijn en
dagbesteding kunt u contact opnemen met teamleider Ilse Posthumus: 0515-334500
Voor thuiszorg kunt u contact opnemen met
wijkverpleegkundige Monica de Jong 06-13410487

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland
Westhemstraat 46 8608 BG Sneek
Voor informatie of hulpaanvragen op werkdagen 0515-430604

Bloedprikken/trombosedienst in Heeg
In Gezondheidscentrum Heeg, Tollewei 113 bij Gietema & Van Kapel
• Maandag 8:00 tot 8:15 uur
• Woensdag 9:30 tot 9:45 uur

Uitvaartverzorging
Boermans & De Vries Uitvaartzorg 06-53777753

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Heeg in Gezondheidscentrum Heeg 0515-442208
Geopend op maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 16:30 uur

Fysiotherapie
Fysiotherapie Heeg Tollewei 111 8621 CX Heeg 0515-443131
Bekkenfysiotherapeut Harinxmastrjitte 23 8621 BJ Heeg 06-19948113

Dierenartsen
Dierenartsen Sneek – Oudega W. Grote huisdieren 0515-412714
Dierenkliniek Sneek Kleine huisdieren 0515-412112

Geen spoed, wel politie 0900-8844
Wijkagent Thomas de Boer of via Politie.nl bij SPOED 112

Meldpunt klachten & meldingen
www.gemeentesudwestfryslan.nl/gemeenteloket

Spoedeisende huisartsenzorg.

Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen spoedeisende huisartsenzorg nodig heeft, belt u: 0900-112 7 112 (€ 0,10 per minuut).

U krijgt een dokterassistente aan de lijn. Zij noteert uw gegevens en registreert uw vraag, en ook uw BSN-nummer (voorheen SOFI-nummer) heeft zij nodig. De huisartsenpost is te bereiken via de ingang van de Spoedeisende Hulp in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.

Voor vragen kunt u terecht bij huisartsenpraktijk van: Schadenberg & Verdenius en Gietema & Van Kapel. Informatie over de dokterwacht kunt ook vinden op de website: www.dokterswacht.nl

Bereikbaarheid Thuiszorg Friesland:
Verpleging en verzorging: 0515-532928
Telefonisch spreekuur: ma. t/m vr.: b.g.g. 0515-461100
Alarmnummer verpleging en verzorging: 24 uur per dag 0515-461295
Huishoudelijke verzorging:
Spreekuur ma. t/m vr.: 8.30 tot 9.30 uur – 12.30 tot 13.30 uur 0515-461100
Voor nieuwe hulpvragen, ma. t/m vr. 9.00 – 16.00 uur bij het CIZ 088-7891120
Terminale Zorg Zuidwest Friesland:
Spreekuur ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur 0515-436040

Bloedprikken/trombosedienst in Heeg:
In Gezondheidscentrum Heeg
• Maandag 8.00 tot 8.30 uur
• Woensdag 9.30 tot 10.00 uur

Vrijwillige Hulpdienst Heeg:
Mevr. G. Cnossen – Boschma, tel.: 0515-443020; b.g.g. 0515-442913

Uitvaartverzorging:
Heslinga Uitvaartverzorging 06-53777753

Tandartsen:
Wiersma Tandheelkunde: 0515-442208
Overdag kunt u terecht in gezondheidscentrum Heeg, bij afwezigheid wordt u verwezen naar de praktijk te Wommels. Voor avond- en weekenddiensten raadpleeg het Sneeker Nieuwsblad.

Dierenartsen:
Dierenartsen Sneek – Oudega W.: Grote huisdieren: 0515-412714
Dierenkliniek Sneek: Kleine huisdieren: 0515-412112

Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Wijkagent Bareld van Rooij, bureau Sneek, e-mail: email hidden; JavaScript is required.

Meldpunt klachten & meldingen: www.gemeentesudwestfryslan.nl/gemeenteloket
Hebt u een klacht over de gemeente of wilt u een melding doen van een losliggende stoeptegel? Via invulformulieren kunt u klachten indienen op het gebied van: Bezwaarmaken, Klachten tegen ambtelijk optreden, Melding onderhoud openbare ruimte, Melding overlast, Melding storing openbare straatverlichting, Meldpunt Discriminatie, Milieuovertreding, Verloren & gevonden voorwerpen.

 

Wijziging spoedeisende huisartsenzorg

4 mei 2011

Per 2 mei gaan de huisartsen van Heeg mee doen met de Dokterswacht in Sneek. Middels een schrijven is iedereen hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen spoedeisende huisartsenzorg nodig heeft, belt u: 0900-112 7 112 (€ 0,10 per minuut). 

Lees het volledige artikel →

Weekenddiensten april

5 april 2011
Lees het volledige artikel →

Weekenddiensten

2 maart 2011
Lees het volledige artikel →

Weekenddiensten januari/februari

25 januari 2011

van vr 28 jan 17.00 uur tot ma 31 jan 08.00 uur de Koning, Ylostinslaan 3, IJlst 0515-442244 van vr 4 feb 17.00 uur tot ma 7 feb 08.00 uur Hornstra, ’t Oerd 12,  Bozum 0515-442244 van vr 11 feb 17.00 uur tot za 12 feb 23.00 uur Gietema & van Kapel, Tollewei 113,  Heeg 0515-442244 van za 12 […]

Lees het volledige artikel →