Volkstuinvereniging

De volkstuinvereniging houdt haar ledenvergadering op woensdagavond

14 maart om 20.00 uur in It Heechhûs.

 Belangstellenden zijn ook welkom. Er is koffie en koek.

Namens het bestuur, Ger Banus secretaris