maart 2022

Warm Heeg

10 maart 2022

in Duurzaam Heeg

Fugels

10 maart 2022

Fan in protte protters nei in pear Tûzen protters yn ‘e reiden skatterje de hiele jûn, tsjotterje net stil te krijen – oant de boer komt mei syn hûn. Hûndert protters yn ‘e beammen bliuwe iiskâld oan ‘e gang yn in koar mei hûndert stimmen – BAF! De túnman syn kanon. Tsien protters op in […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst Hersenstichting

10 maart 2022

  De Hersenstichting bedankt alle gevers en vrijwilligers Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 vond in Heeg de ‘Hersenstichting’ collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1286,69 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed […]

Lees het volledige artikel →

Gif in huisdierhaar

10 maart 2022

Gif in huisdierhaar door vlooienbanden dodelijk voor vogels. Vorig jaar werd door een wandelaarster in De Sylboade een oproep gedaan om rondom gevonden geborsteld hondenhaar op te ruimen. Om vogels te beschermen, niet zonder reden. In onze tuin hadden koolmezen en pimpelmezen tegelijkertijd jongen. De jonge koolmezen leken het eerst te zijn uitgevlogen, later volgden […]

Lees het volledige artikel →

Iepenloftspul Heech – De Hegemermar fertelt

10 maart 2022
Lees het volledige artikel →

Crescendo

10 maart 2022
Lees het volledige artikel →

St. Jozef School

10 maart 2022

Er zijn geen jarigen in maart 2022 Project Olympische Spelen Tijdens de Olympische spelen in Peking hebben we in groep 4/5/6 aan een project over de Olympische spelen gewerkt. We hebben doormiddel van verschillende teksten meer geleerd over de geschiedenis van de Olympische spelen, de tradities en symbolen die erbij horen, over de spelen in […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

10 maart 2022

IJSCLUB HEECH – Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op: vrijdag 18 maart 2022 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda   Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021 Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021 Verslag kascommissie Benoeming kascommissie Bestuursverkiezing   Aftredend […]

Lees het volledige artikel →

Zomertijd!!

10 maart 2022

In de nacht van zaterdag 26 maart 2022 op zondag 27 maart 2022 gaat de klok één uur vooruit van 02:00 naar 03:00 uur Een uur minder = dus één uur minder slapen!

Lees het volledige artikel →