juli 2015

vakantiekaartOok deze zomer zullen er weer een hoop mensen op vakantie gaan. Naar binnen- en buitenland. Graag zijn we deelgenoot van het vakantie plezier‼ Dus: stuur een kaartje naar de redactie van de Sylboade met een leuk vakantie verhaaltje, een gedichtje, een pakkende tekst over de vakantie en wij maken er een mooie collage van in de volgende Sylboade. En misschien zit er voor u een leuk prijsje aan vast…. Je weet het maar nooit‼ En natuurlijk geldt dat ook voor foto’s en anekdotes uit ons eigen mooie dorp. We kijken uit naar de reacties. Succes‼!

De redactie

P.S. Neem het adres van de Sylboade mee op vakantie of neem een leuke kaart mee van de vakantie….


De eerste en tweede wereldoorlogen zijn uitgebreid herdacht en de bevrijdingen gevierd, inclusief oud-militairen uit voornamelijk Canada (WOII). De oorlog in Oost-Indië wordt op nationaal niveau nauwelijke herdacht en zeker niet gevierd. De zogenaamde politionele acties tussen 1945 en 1950 kunnen als verloren worden beschouwd, verliezers vieren niet.

Indië veteranen:  Feike Attema, Anne Feenstra, Bernardus Zijlstra, Teake Attema

Indië veteranen:
Feike Attema, Anne Feenstra, Bernardus Zijlstra, Teake Attema

Twee veteranen, te weten Feike en Teake Attema hebben het initiatief genomen een reünie te organiseren voor oud-strijders en hun familie. Op vrijdag 8 mei werden in Talma State ±45 gasten verwelkomd, met naast de organisatoren nog 4 oud-Indiëgangers.

Het overgrote deel van het gezelschap bestond uit dames van reeds overleden oud-Indië-gangers of familieleden en kennissen.

Er was koffie en gebak, geprojecteerde foto-beelden uit Feike Attema’s persoonlijke foto-archief en een korte herdenking van 7 militairen die in Oost-Indië zijn gesneuveld, waarvan één inwoner uit Heeg, Arend Cnossen, soldaat, 21 jaar.

Krontjong Music Band uit Bantega

Krontjong Music Band uit Bantega

Indionesische muziek werd verzorgd door de ‘Krontjon Music Band’ uit Bantega bestaande uit 10 leden met snaarinstrumenten, een trekharmonica en zang. Naarmate de middag vorderde verschenen ook Nederlands-talige nummers op het programma.

ceremoniemeester Maarten S. en Indië veteraan F. Dijkstra

ceremoniemeester Maarten S. en Indië veteraan F. Dijkstra

Gedurende de hele middag werden beelden uit Indië geprojecteerd, die waren samengesteld uit diverse archief-DVD-schijven van Feike Attema, geproduceerd door Piet v.d. Bank. Enkele sprekers hebben het woord gevoerd waaronder de heer F.H.Dijkstra, oud Indië gangers uit Sneek, die zijn persoonlijke historie in Indië niet herkend en zelfs bestrijd met de officiële historie.

 W.O. Santema

W.O. Santema

De heer W.O. Santema heeft alle soldaten uit Heeg gememoreerd die in Oost-Indië hebben gediend (zie De Sylboade nr. 9, juni 2015, pag 15.

Voor de Indonesische maaltijd werd een feestelijke borrel gedronken met een passende garnituur, verzorgd door de dames De Hoop en Attema. De Indonesische maaltijd werd gelardeerd met Chinese gerechten, zodat een ieder aan z’n trekken kon komen.

de heren T. Verbeek en F. de Vries

de heren T. Verbeek en F. de Vries

De pers die kennelijk lucht gekregen had van de reünie, had een journalist en fotograaf gestuurd, beide media-verslaggevers werden op hun wenken bediend, zodat in de LC van zaterdag 9 mei de lezers kennis konden nemen van deze (waarschijnlijk) laatste reünie van Oud-Indië gangers. De laatste reünisten vertrokken omstreeks 20.00 met een taxi naar hun woonplaats. De organisatoren werden hartelijk dank gezegd door een dame uit het reünie gezelschap, zij kunnen terugzien op een boeiende en geslaagde reünie.

MJvSt
(foto’s Mariet Swart)

dames van Ïndië veteranen

dames van Indië veteranen

dames van Indië-veteranen

dames van Indië-veteranen

Zomermarkten in Heeg

30 juli 2015

Na het succes van vorig jaar organiseert Heeg Promotie ook in 2015 een zomermarkt!   De Zomermarkt is  tijdens de zomervakantie 4x in het centrum van Heeg op dinsdagmiddag van 12.30 – 18.00 uur.   Gezelligheid voor dorpsbewoners en gasten. Tijdens de zomermarkt zullen tevens andere activiteiten georganiseerd worden. Data:      dinsdag 21 juli, 28 juli, 4 augustus […]

Lees het volledige artikel →

Uitstapje Talmanezen naar Dolfinarium

30 juli 2015

Op maandag 8 juni zijn wij met zo’n 20 Talmanezen gezamenlijk met bewoners van Teatskehûs in Blauwhuis en Nij Ylostins in IJlst een dagje uit geweest. Om 10.00 uur werd er eerst gezamenlijk koffie gedronken in de Fûke, waarna we op reis konden. Maar voor iedereen goed en wel zat, was het ongeveer 11.00 uur, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

30 juli 2015

Een aantal maanden geleden kregen wij een brief met de vraag of wij een reden wisten om ons huis (Talma State) te laten genieten van een optreden van ‘Huistheater’. Hier hoefden wij niet lang over na te denken. Natuurlijk willen wij onze bewoners wel eens laten genieten van een heuse theatervoorstelling, want die kans krijg […]

Lees het volledige artikel →

GroenPlein Heeg

30 juli 2015

Het parkeerterrein voor dorpshuis It Heechhûs ondergaat het komende jaar een ingrijpende verandering. In overleg met de gemeente en het dorpshuisbestuur, heeft de werkgroep GroenPlein een schetsontwerp gemaakt om van de kale parkeervlakte op It Eilân een groene buitenruimte te maken mét behoud van parkeerplaatsen. In de dorpsvisie ‘In dream fan in doarp’, die Heeg […]

Lees het volledige artikel →

Peuterspeelzaal It Pikepoltsje

30 juli 2015

Wilt u uw kind opgeven voor de peuterspeelzaal? Of wilt u meer informatie? Dat kan natuurlijk! Pjutteboartersplak “It Pikepôltsje” Tollewei 201 | 8621 CX Heeg Tel: 06-46586382 | www.itpikepoltsje.nl Wat hebben we gedaan: We zijn met het thema ”ik en myn famylje” bezig geweest. Op de fotomuur hebben we alle foto’s van de families van […]

Lees het volledige artikel →

Zeer geslaagde reünie St. Friese Tjottervloot

29 juli 2015

Tezamen met Watersportvereniging Heeg bouwt de Stichting Friese Tjottervloot aan de rand van het Heegermeer een watersportcentrum. Op 13 juni organiseerde de Stichting Friese Tjottervloot een ‘halverwege-de-bouw-feest’. Oud-instructeurs en oud-medewerkers van It Beaken, en donateurs van de stichting waren uitgenodigd. Zo’n 150 mensen hebben de zeer geslaagde reünie bezocht. Tot in de late uurtjes bleven […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst bloemenactie 2015

29 juli 2015

In april van dit jaar vond weer de jaarlijkse bloemenactie plaats ten bate van het goede doel. De opbrengst gaat naar twee goede doelen, namelijk Heart for the Children en Rwanda Rises Foundation. Vele vrijwilligers hebben ook deze keer weer geholpen met bestellingen ophalen en bloemen bezorgen. We willen iedereen hiervoor enorm bedanken! De opbrengst […]

Lees het volledige artikel →

It blommenrek

29 juli 2015

In goed moanne lyn fierde Afke fan Geart har fyftichste jierdei. Prachtich feest, prachtiche frou yn har moaiste klean en – net op it lêste plak – in prachtich kado fan har man. Geart wie der dit foarjier al op tiid by mei syn plan. Hy hat dit kear sels in kado klearmakke. Syn frou […]

Lees het volledige artikel →