januari 2013

De collecte werd gehouden van 29 oktober t/m 3 november. Wij willen iedereen bedanken voor het geven aan de diabetes collecte. De opbrengst dit jaar bedroeg €1.007,14. Hartelijk dank aan alle mensen, die met de bus langs de deuren zijn geweest. We rekenen volgend jaar weer op jullie steun.

Contactpersonen voor Heeg:
Tineke Dijkstra en Jantje Wiersma.

 

 

Om de Harinxmastrjitte/de Syl en nieuwe bloembakken netjes te houden zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers! Van deze vrijwilligers vragen wij (tegen een kleine vergoeding) het volgende:
• Bomen en groen bijhouden en zo nu en dan wat water geven. (groot onderhoud doet de hovenier)
• Rondom de bakken de straat schoon en onkruid vrij houden.

Deze vrijwilligers kunnen zich melden via de mail bij:
email hidden; JavaScript is required of schriftelijk naar:
Secretariaat OVH2000 p/a It swee 2, 8621 EB Heeg

 

 

Duurzaam Heeg

31 januari 2013

Vanuit de dorpsvisie zijn we gestart met deze werkgroep, en al twee keer bij elkaar gekomen. Inmiddels hebben we een doelstelling geformuleerd namelijk: “Binnen een periode van 25 jaar als dorp Heeg zelfvoorzienend zijn op het gebied van energievoorziening”. Heel hoog gegrepen!! Dat vinden wij ook. En toch is het goed om er over te […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

31 januari 2013

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 15 december 2012 in H.C.R. ” de Watersport” ’s avonds om 20.30 uur Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Notulen vorige vergadering. 5. Jaarverslag secretaris. 6. Jaarverslag penningmeester. 7. Verslag kascommissie. 8. Benoeming kascommissie. 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ; dhr. […]

Lees het volledige artikel →

VVV Heeg

31 januari 2013

“Wij willen een oproep doen aan alle mensen die kloppende data hebben van de evenementen van het jaar 2013. Deze data plaatsen wij in de VVV Zuidwest Friesland Gids 2013 onder het kopje Evenementen. Ook vermelden wij deze data geheel vrijblijvend op: – De blauwe borden;                                           – Ons twitter account; – Onze website. Graag zouden […]

Lees het volledige artikel →

Gast van de Raad

31 januari 2013

De gemeenteraad organiseert op donderdag 24 januari weer ‘Gast van de Raad’. Inwoners van de gemeente die belangstelling hebben om een keer een kijkje achter de schermen van de raad te nemen, kunnen zich hier nu voor opgeven. Deelnemers aan dit project krijgen voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering uitleg over het werk van de gemeenteraad, de […]

Lees het volledige artikel →

Stichting Tadzjikistan in Actie!

31 januari 2013

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren zijn er vorig jaar een aantal acties in en om Heeg gehouden. In dit stukje worden de aankomende acties en voorlichtingsavond aangekondigd. Daarnaast willen we u informeren over de vorderingen in Tadzjikistan. Eerst wil ik namens de stichting alle vrijwilligers hartelijk bedanken, zonder hen waren de acties niet […]

Lees het volledige artikel →

Gymnastiekvereniging SSS Heeg

31 januari 2013

Zaterdag 3 november was het Wymbritseradiel turntoernooi. Deze keer niet in Nijland maar in onze eigen vertrouwde gymzaal in Heeg. Altijd fijn als je een wedstrijd mag turnen op de toestellen waar je ook op hebt geoefend, daar ben je helemaal aan gewend. Wymbritseradiel bestaat niet meer, maar het turntoernooi bestaat nog wel en voor […]

Lees het volledige artikel →

Andre de Jong Auto’s

31 januari 2013

Beste dorpsgenoten, Zoals u wellicht al wel hebt gezien of gehoord ben ik voor me zelf begonnen. Ik heb september 2011 de stap gezet. Mijn hobby is mijn werk geworden. Op dit moment ben ik op maandag, dinsdag en woensdag nog werkzaam bij Ottenhome. De avonden en de overige dagen ben ik op de Draei […]

Lees het volledige artikel →

Oproep: familie Gorter

31 januari 2013

Mijn naam is Arjen Bosgraaf en ik woon in Oudega Smallingerland. Mijn grootouders waren vroeger skûtsjeskipper en vervoerden van alles. Van turf tot bieten. In de zomer gingen ze echter pleziervaren met gasten. Ze toerden dan een week of langer in Noord Nederland met hun zeilende tjalk, immers nog geen opdrukker. Ik probeer informatie te […]

Lees het volledige artikel →