Plaatselijk Belang Heeg

 

Wist je dat:

 • Er bij PBH een bestuurswisseling is geweest?
 • Helga Kooystra en John van der Velden wegens persoonlijke omstandigheden niet meer in het bestuur zitten van PBH?
 • Freark Grondsma nu voorzitter is?
 • Hylke Visserman een nieuw bestuurslid is?
 • PBH nog steeds gebruikt strandspeelgoed gaat verzamelen voor de kleuters op het strandje? (alvast voor seizoen 2022?)
 • U het speelgoed in mag leveren bij Landswelvaeren in de Harinxmastraat
 • Het strandje in Heeg steeds populairder wordt voor ons omliggende dorpen?
 • De zwemglijbaan ook dit jaar een GROOT succes is?
 • Haven Heegerwâl het dit seizoen erg druk heeft gehad?
 • Knutselclub goed bezocht is door de kinderen?
 • Prachtige zandkastelen zijn gebouwd op vrijdagmiddagen?
 • Info voor een ligplaats in Heeg u bij Douwe Vermaning moet zijn?
 • Marian Attema uitstekend werk doet voor de ophanging van voldoende openbare AED’s in Heeg?
 • Zij ervoor zorgt dat wij in Heeg inspannende situaties snel gebruik kunnen maken van deze AED’s?
 • Dat afgelopen zomer dit regelmatig gebeurd is?
 • PBH bij de gemeente blijft aandringen voor: www.nieuwwonenopwater.nl?
 • PBH zelfs van plan is voor de gemeenteraad vergadering, in te spreken?
 • We verwachten dat de gemeenteraadsleden ook het artikel “onder de parasol” in de LC hebben gelezen?
 • Vooral jongeren en oudere hun woonwens uiten in dit artikel?
 • De Harinxmastraat steeds gezelliger wordt met de geveltuintjes?
 • Er ook roestvrijstalen krukjes in de Harinxmastraat staan?
 • PBH “de vrienden van de tussentuin” van harte bij u aan bevelen?
 • U op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur, o.a. bio groente, kruiden en eieren bij hun kunt kopen?
 • “Parkeren in Heeg” aandacht heeft van de gemeente?
 • PBH met een afgevaardigde van de gemeente langs de parkeerborden van Heeg is geweest?
 • Er nu een duidelijke blauw P bord aan het begin van Heeg staat?
 • Dit bord verwijst naar Parkeren bij haven Heegerwâl?
 • Er ook nog een P bord staat bij Heegerhoek met een pijl naar rechts = Parkeren bij haven Heegerwâl
 • Het parkeren van fietsen in Heeg ook een aandachtspunt is?
 • PBH daar ook in overleg is met de gemeente.
 • Klaasje en Karin dit jaar ook druk hadden met de bediening van de draaibrug?
 • Dat er een dag was dat er in 1 uur 64 bootjes door de brug gingen?
 • Hier niet de zeilschoolschool bij zat?
 • “De Coop” misschien “een Plus” wordt als wij de krant goed hebben gelezen?
 • PBH afwacht
 • PBH nog steeds graag namen voor de bruggen ontvangt dit vooral voor de veiligheid is?
 • Bij een incident we snel kunnen doorgeven “waar”?
 • PBH zelf ook gaat nadenken?
 • http://www.plaatselijkbelangheeg.nl contact adres PBH is?

 

 

Plaatselijk Belang Heeg (PBH), Nieuw Wonen op Water, de ark bewoners en Griis en Grien zijn enige tijd geleden door Sjoerd Brandsma en Erik Visser (gebiedscoördinator) van de gemeente SWF uitgenodigd voor een overleg via Teams over de drijfwoningen. Bijna alle partijen waren aanwezig.

De gemeente krijgt één keer in de paar jaren een contingent te bouwen woningen toegewezen door de provincie. De provincie verdeelt deze te bouwen woningen over de gemeentes in de provincie. Het is aan de gemeente SWF de taak om deze woningen weer te verdelen over de steden en dorpen in haar gemeente. Met deze verdeling is de gemeente nog niet klaar. Sjoerd Brandsma in een reactie naar PBH: “Zodra het college een standpunt heeft ingenomen over hoe er omgegaan kan worden met de woningbouwvraagstukken, prioriteiten heeft gesteld en hierop een strategie heeft gemaakt, kan er een uitspraak over het plan (waterwoningen) worden gedaan”.

We hadden gehoopt in het eerste kwartaal van 2021 al meer duidelijkheid te hebben van de gemeente SWF rondom de waterwoningenontwikkeling in Heeg. Helaas heeft de besluitvorming meer tijd nodig. Er is ons gemeld dat er voor het zomerreces een beslissing wordt genomen over de vraag of Heeg aan de lijst met te ontwikkelen woningbouw locaties in SWF wordt toegevoegd. Als er positief wordt beslist kan er meer duidelijkheid worden gegeven over de te doorlopen procedures en het daaruit voortvloeiende tijdsbestek tot de schep de grond in kan.

PBH heeft in verschillende gesprekken en mails de gemeente proberen te overtuigen van vooral de noodzaak om te bouwen voor starters en doorstroom van senioren. De regie en verder ontwikkeling ligt bij de gemeente. Indien er verder ontwikkelingen zijn zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Namens Plaatselijk Belang Heeg

Anneke Bakker

 

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

8 juli 2021

Wist u dat:   PBH  gebruikt strandspeelgoed gaat verzamelen voor de kleuters op het strandje? U het speelgoed in mag leveren vanaf 12 juni op de Harinxmastrjitte 50? Op het strandje nieuw zand is gekomen? De Ichtus kerk op de Skatting verkocht is? Hier 8 appartementen in komen? Er grote behoefte is aan appartementen in […]

Lees het volledige artikel →

Wist u dat

10 mei 2021

Wist u dat: Er laadpalen aangevraagd kunnen worden op mijnlaadpaal.com Deze site samenwerkt met de gemeente? Er genoeg aanmeldingen zijn voor glasvezel in Heeg? PBH zich zorgen maakt over de ontwikkelingen van de Stayokay? Wij in samenwerking met de OVH 2000 en Heeg promotie een brandbrief sturen naar de gemeente? U via de gemeentewebsite ook […]

Lees het volledige artikel →

Update Plan It Fabryk

5 maart 2021

In Heeg is het sinds enige tijd bekend dat Plaatselijk Belang haar uiterste best doet om waterwoningen voor te krijgen tussen het bestaande plan It Fabryk en de tuin van “de villa”. Heeg heeft behoefte aan woningen voor starters en gelijkvloerse woningen voor senioren. Er is een conceptplan gemaakt door Kees Kat en Menno de […]

Lees het volledige artikel →

Glasvezel

5 maart 2021

Zoals u inmiddels heeft kunnen vernemen is er een herstart van de glasvezel campagne en dankzij de overname door DeltaFiber is er een hele mooie aanbieding ontstaan wanneer u voor 7 april een glasvezel-abonnement afsluit. Zo hoeft u de €250 voor de aansluiting niet meer te betalen en de jaarlijkse bijdrage van €10 is komen […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

5 maart 2021

Wist u dat: Wonen in Heeg gewild is? Maandag 4 januari op 4 plekken in Heeg geheid werd? Dit op het Foekema terrein, Gouden Bodem en de Opper was? Het om het begin van prachtige nieuwe woningen gaat? PBH zich in blijft zetten voor betaalbare “nieuw wonen op het water”’ woningen? Verschillende bedrijven in Heeg […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 januari 2021

Wist u dat: De baskets in het dorp winterproof zijn beplant? Wij achter de schermen ons inzetten voor het realiseren van het nieuwe wonen op het water? Hier via de site van de ontwikkelaar al veel interesse in is getoond? U de informatie hierover kunt vinden op www.nieuwwonenopwater.nl/heeg? Wij  nog wel bezig zijn omtrent de […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

29 november 2020

Wist u dat: * De hanging baskets Heeg prachtig opfleurden dit seizoen * Deze bloemen elke week water kregen van een vrijwilliger via de mobile watertank van de Ottenhome * Dat er naast die mooie bloembakken ook bankjes geplaatst worden in Heeg? * De appartementen op de Harinxmastrjitte 48 al bewoond worden * Dit gerestaureerde […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang

19 november 2020

  Wist u dat: Wij dit seizoen alweer 2 vergaderingen hebben gehad. Dit seizoen de outdoor fitness geplaatst is? Deze al veel gebruikt wordt door jong en oud? De glijbaan ook al zo’n succes is? Veiligheid hierbij wel voor alles gaat? De jeugd zich daarom goed aan de beschreven regels moet houden? Wij nog steeds […]

Lees het volledige artikel →