Plaatselijk Belang Heeg

Wist u dat…:

 • Ze 25 oktober beginnen met het uitbaggeren van de verbindingsvaart tussen de Palsepoel en Skûtelpoel?
 • Ze dit doen om in de toekomst geen last te krijgen van wateroverlast?
 • Hierdoor de verbindingsvaart ook beter bevaarbaar is voor kleine bootjes en kano’s?
 • Ze ook zijn begonnen met het uitbaggeren van de sloot langs de Polderwei/de Skatting in het dorp.
 • Dit nodig is om de wateraanvoer naar het gemaal te verbeteren?
 • De asielzoekers al zijn gearriveerd in Heeg?
 • Marianne Attema het schema van de AED’s al aardig in kannen en kruiken heeft.
 • Wij als PBH dit fantastisch vinden dat zij haar hier zo voor in heeft gezet?
 • Wanneer u BHVer bent of EHBOer u zich aan kunt melden op hartslag.nu?
 • U dan een melding krijgt wanneer er een reanimatie in de buurt is?
 • U dan meteen ook krijgt te zien waar de dichtbij zijnde AED hangt?
 • Wij 1000 euro gedoneerd hebben gekregen voor upgraden e.d. van de AED’s dit naar aanleiding van Marianne haar oproep in de Sylboade.
 • Wij en Marianne dit super vinden! Heel veel dank aan alle donateurs!
 • PBH ook bezig is met subsidie om de AED’s van het It Heechhûs en voetbalveld te vervangen voor de “nieuwste” soort met een kinderreanimatieset erbij.
 • De outdoor activiteiten voor de schoolgroepen op de haven met o.a. handboogschieten een groot succes was?
 • De handhaving “druk” is op de Harinxmastrjitte i.v.m. parkeeroverlast?
 • De straat richting de Buterhoek, Nijewal, it Plein een doorgaande weg is? Dat het erg vervelend is dat hier continue fietsen worden geplaatst tegen de gevel en op de straat naast het oude pand van Wüst?
 • De bewoners dan niet normaal bij of van hun huis kunnen komen?
 • Er al aardig wat geveltuintjes bij zijn gekomen? Hoofdzakelijk in de Harinxmastrjitte?
 • U dit nog steeds via stichting steenbreek aan kunt vragen via de site van de gemeente?
 • Er steeds meer groepjes roeien met de SKyff van de WSH?
 • U deze hobby tot ver in het jaar uit kunt voeren?
 • U altijd via de WSH vrijblijvend informatie op kunt vragen?

Bestuur plaatselijk belang Heeg

 

 

 

 

Wist je dat:

 • Er bij PBH een bestuurswisseling is geweest?
 • Helga Kooystra en John van der Velden wegens persoonlijke omstandigheden niet meer in het bestuur zitten van PBH?
 • Freark Grondsma nu voorzitter is?
 • Hylke Visserman een nieuw bestuurslid is?
 • PBH nog steeds gebruikt strandspeelgoed gaat verzamelen voor de kleuters op het strandje? (alvast voor seizoen 2022?)
 • U het speelgoed in mag leveren bij Landswelvaeren in de Harinxmastraat
 • Het strandje in Heeg steeds populairder wordt voor ons omliggende dorpen?
 • De zwemglijbaan ook dit jaar een GROOT succes is?
 • Haven Heegerwâl het dit seizoen erg druk heeft gehad?
 • Knutselclub goed bezocht is door de kinderen?
 • Prachtige zandkastelen zijn gebouwd op vrijdagmiddagen?
 • Info voor een ligplaats in Heeg u bij Douwe Vermaning moet zijn?
 • Marian Attema uitstekend werk doet voor de ophanging van voldoende openbare AED’s in Heeg?
 • Zij ervoor zorgt dat wij in Heeg inspannende situaties snel gebruik kunnen maken van deze AED’s?
 • Dat afgelopen zomer dit regelmatig gebeurd is?
 • PBH bij de gemeente blijft aandringen voor: www.nieuwwonenopwater.nl?
 • PBH zelfs van plan is voor de gemeenteraad vergadering, in te spreken?
 • We verwachten dat de gemeenteraadsleden ook het artikel “onder de parasol” in de LC hebben gelezen?
 • Vooral jongeren en oudere hun woonwens uiten in dit artikel?
 • De Harinxmastraat steeds gezelliger wordt met de geveltuintjes?
 • Er ook roestvrijstalen krukjes in de Harinxmastraat staan?
 • PBH “de vrienden van de tussentuin” van harte bij u aan bevelen?
 • U op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur, o.a. bio groente, kruiden en eieren bij hun kunt kopen?
 • “Parkeren in Heeg” aandacht heeft van de gemeente?
 • PBH met een afgevaardigde van de gemeente langs de parkeerborden van Heeg is geweest?
 • Er nu een duidelijke blauw P bord aan het begin van Heeg staat?
 • Dit bord verwijst naar Parkeren bij haven Heegerwâl?
 • Er ook nog een P bord staat bij Heegerhoek met een pijl naar rechts = Parkeren bij haven Heegerwâl
 • Het parkeren van fietsen in Heeg ook een aandachtspunt is?
 • PBH daar ook in overleg is met de gemeente.
 • Klaasje en Karin dit jaar ook druk hadden met de bediening van de draaibrug?
 • Dat er een dag was dat er in 1 uur 64 bootjes door de brug gingen?
 • Hier niet de zeilschoolschool bij zat?
 • “De Coop” misschien “een Plus” wordt als wij de krant goed hebben gelezen?
 • PBH afwacht
 • PBH nog steeds graag namen voor de bruggen ontvangt dit vooral voor de veiligheid is?
 • Bij een incident we snel kunnen doorgeven “waar”?
 • PBH zelf ook gaat nadenken?
 • http://www.plaatselijkbelangheeg.nl contact adres PBH is?

 

……En hoe staat het nu met de waterwoningen?

8 juli 2021

  Plaatselijk Belang Heeg (PBH), Nieuw Wonen op Water, de ark bewoners en Griis en Grien zijn enige tijd geleden door Sjoerd Brandsma en Erik Visser (gebiedscoördinator) van de gemeente SWF uitgenodigd voor een overleg via Teams over de drijfwoningen. Bijna alle partijen waren aanwezig. De gemeente krijgt één keer in de paar jaren een […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

8 juli 2021

Wist u dat:   PBH  gebruikt strandspeelgoed gaat verzamelen voor de kleuters op het strandje? U het speelgoed in mag leveren vanaf 12 juni op de Harinxmastrjitte 50? Op het strandje nieuw zand is gekomen? De Ichtus kerk op de Skatting verkocht is? Hier 8 appartementen in komen? Er grote behoefte is aan appartementen in […]

Lees het volledige artikel →

Wist u dat

10 mei 2021

Wist u dat: Er laadpalen aangevraagd kunnen worden op mijnlaadpaal.com Deze site samenwerkt met de gemeente? Er genoeg aanmeldingen zijn voor glasvezel in Heeg? PBH zich zorgen maakt over de ontwikkelingen van de Stayokay? Wij in samenwerking met de OVH 2000 en Heeg promotie een brandbrief sturen naar de gemeente? U via de gemeentewebsite ook […]

Lees het volledige artikel →

Update Plan It Fabryk

5 maart 2021

In Heeg is het sinds enige tijd bekend dat Plaatselijk Belang haar uiterste best doet om waterwoningen voor te krijgen tussen het bestaande plan It Fabryk en de tuin van “de villa”. Heeg heeft behoefte aan woningen voor starters en gelijkvloerse woningen voor senioren. Er is een conceptplan gemaakt door Kees Kat en Menno de […]

Lees het volledige artikel →

Glasvezel

5 maart 2021

Zoals u inmiddels heeft kunnen vernemen is er een herstart van de glasvezel campagne en dankzij de overname door DeltaFiber is er een hele mooie aanbieding ontstaan wanneer u voor 7 april een glasvezel-abonnement afsluit. Zo hoeft u de €250 voor de aansluiting niet meer te betalen en de jaarlijkse bijdrage van €10 is komen […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

5 maart 2021

Wist u dat: Wonen in Heeg gewild is? Maandag 4 januari op 4 plekken in Heeg geheid werd? Dit op het Foekema terrein, Gouden Bodem en de Opper was? Het om het begin van prachtige nieuwe woningen gaat? PBH zich in blijft zetten voor betaalbare “nieuw wonen op het water”’ woningen? Verschillende bedrijven in Heeg […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 januari 2021

Wist u dat: De baskets in het dorp winterproof zijn beplant? Wij achter de schermen ons inzetten voor het realiseren van het nieuwe wonen op het water? Hier via de site van de ontwikkelaar al veel interesse in is getoond? U de informatie hierover kunt vinden op www.nieuwwonenopwater.nl/heeg? Wij  nog wel bezig zijn omtrent de […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

29 november 2020

Wist u dat: * De hanging baskets Heeg prachtig opfleurden dit seizoen * Deze bloemen elke week water kregen van een vrijwilliger via de mobile watertank van de Ottenhome * Dat er naast die mooie bloembakken ook bankjes geplaatst worden in Heeg? * De appartementen op de Harinxmastrjitte 48 al bewoond worden * Dit gerestaureerde […]

Lees het volledige artikel →