mei 2016

Duurzaam Heeg

14 mei 2016

in Overig nieuws

 

Plaatselijk Belang Heeg houdt op woensdag 18 mei om 20.00 uur haar  jaarvergadering in ’t Heechhûs.

Energiecoöperatie Duurzaam Heeg zal daar vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen u tijdens de vergadering bijpraten over hun werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid. De voordelen van klant worden bij Noordelijk Lokaal Duurzame energie, investeren in zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen en mee helpen Heeg energie neutraal te maken.
In de vorige Sylboade beloofden we u dat we in dit nummer de 30klant van NLD energie zouden onthullen. Welnu, Johan en Oeke Oost zijn de gelukkige winnaars van een taart geworden. Johan en Oeke, van harte gefeliciteerd.

oost

Wilt u meer informatie over duurzaamheid of ook klant worden van NLD energie, gebruik dan onderstaande links:

www.plaatselijkbelangHeeg.nl

www.duurzaamheeg.nl

www.noordelijklokaalduurzaam.nl

 

Anton van Wijk

Wybe Douwe Cnossen

Sjoerd Ypma

Tjalle Reitsma

Hans Ringnalda


 

Naam punten gespeeld car beurt car nieuw car oud H serie gemiddeld
J.Boerma 371 44 795 943 24 22 8 0.84
J. Witteveen 370 44 1068 968 31 29 10 1.10
J.P.Hettinga 370 44 1835 953 51 47 19 1.93
J.Visser 357 44 995 925 30 28 14 1.08
D.Ketelaar 346 44 1709 927 49 49 15 1.84
R. Westra 345 44 2303 903 67 64 26 2.55
R. Haringa 343 44 996 944 29 30 12 1.06
D.Tilkema 343 44 944 945 28 27 10 1.00
D. Eilers 343 44 886 1047 24 26 9 0.85
G. vd. Bijl 342 44 1013 927 30 30 10 1.09
C. de Jong 337 43 2265 967 62 65 33 2.34
T. Grondsma 337 44 1146 990 32 33 12 1.16
F.Kuiper 336 44 837 1006 24 24 8 0.83
L.Ypma 330 44 913 918 28 28 9 0.99
E.Muller 329 44 1773 961 49 51 22 1.84
T.Attema 328 44 954 951 28 27 10 1.00
H.Korge 327 43 578 956 18 18 8 0.60
H.Schrale 325 44 972 969 28 27 13 1.00
W.Bouma 320 44 584 928 19 20 8 0.63
H.Altenburg 315 44 593 965 18 18 8 0.61
B. de Vries 312 44 532 985 17 17 7 0.54
F. de Vries 280 44 390 1007 13 14 9 0.39
F. Attema 172 20 399 509 23 23 6 0.78

 

Uitslag competitie van de biljartclub De Lêste Stoat

14 mei 2016

Dinsdag 19 april ’16 had de biljartclub de slotmiddag, De donderdagploeg had C.de Jong en L.Ypma boven aan de lijst. En de Dinsdagploeg  J.vd Heide en H. Schrale. De eerste wedstrijd werd voorbereid en ging om de vierde en derde prijs. Liuwe Ypma en Jan vd Heide gaven elkaar de hand en wensten elkaar een […]

Lees het volledige artikel →

Ho! Net yn’e kliko!

14 mei 2016

  Ook Crescendo doet mee Al vele jaren wordt door muziekkorps Crescendo het oud papier ingezameld. Het is gewoon een begrip geworden. Oud papier hoort niet thuis in de grijze container. NEE oud papier is voor het korps, dat weet toch iedereen!!! Zo zie je maar weer dat afval scheiden helemaal niet zo moeilijk is. […]

Lees het volledige artikel →

Nijsgjirrich boek oer ‘Liberaal christendom’

14 mei 2016

It jier 2016 is amper in moanne âld as der in boek op ‘e merke ferskynt  ûnder de namme ‘Liberaal christendom’. Noch gjin wike letter stiet er yn it deiblêd Trouw in grut interview mei de trije redacteuren fan it boek. Noch wer in dei letter stiet er in stripfiguerke yn ‘e krante. Dy lêst […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

14 mei 2016

Beste dorpsgenoten, Bij het uitkomen van deze sylboade zijn, als het goed is, alle bewoners verhuist. Het is geweldig dat we er met elkaar uitgekomen zijn en dat de sloop op tijd kan beginnen. Op 12 april werden de hekken al geplaatst en dan begint het echt te worden, het voelt bijna als opgesloten worden. […]

Lees het volledige artikel →

It Pikepôltsje

14 mei 2016

Wat hebben we gedaan: “Voor al uw schoolreisjes: Boer Bakker” Wie is er niet geweest in zijn kindertijd. Al zo’n 34 jaar gaan de jonge kinderen uit Heech in het voorjaar naar boer Bakker en het is elk jaar weer een feest! Deze keer was het weer prima, de zon kwam er zelfs bij toen […]

Lees het volledige artikel →

Wat is Heeg Promotie eigenlijk?

14 mei 2016

HP  Heeg Promotie  (opgericht november 2013) Heeg Promotie, kortweg HP, is een club van Hegemer verenigingen, comités en werkgroepen – dit jaar zitten er al 18 organisaties uit het dorp aan tafel – die in Heeg de mooiste evenementen en gebeurtenissen organiseren! Heeg Promotie verzorgt het promoten van wat er in Heeg allemaal georganiseerd wordt […]

Lees het volledige artikel →

Column – Oekraïne en Panama

14 mei 2016

Ogenschijnlijk heeft het “nee”-referendum over het associatieverdrag met Oekraïne niets te maken met de witwaspraktijken en belastingontduiking en -vermijding zoals blijkt uit de Panama Papers. Het zijn beide legale praktijken en toch zijn het verschijnselen met een gemeenschappelijke noemer. Het speelt in op de huidige trend van antiglobalisering en nationalisme/c.q. populisme. Ik probeer dat in […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van SSS-Heeg

14 mei 2016

19 maart Jongens keuze 6-10 Op deze zaterdag moesten Riemer Durk en Arjen voor hun 3e wedstrijd in de turncompetitie naar Wildervank in Groningen. Deze keer werd Arjen 4e en Riemer Durk 10e. Met deze uitslag plaatsten beide heren zich voor de Noord-Oost finale en Arjen ook nog voor de halve finale van het NK […]

Lees het volledige artikel →