mei 2013

Spoedeisende huisartsenzorg.

Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen spoedeisende huisartsenzorg nodig heeft, belt u: 0900-112 7 112 (€ 0,10 per minuut).

U krijgt een dokterassistente aan de lijn. Zij noteert uw gegevens en registreert uw vraag, en ook uw BSN-nummer (voorheen SOFI-nummer) heeft zij nodig. De huisartsenpost is te bereiken via de ingang van de Spoedeisende Hulp in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.

Voor vragen kunt u terecht bij huisartsenpraktijk van: Schadenberg & Verdenius en Gietema & Van Kapel. Informatie over de dokterwacht kunt ook vinden op de website: www.dokterswacht.nl

Bereikbaarheid Thuiszorg Friesland:
Verpleging en verzorging: 0515-532928
Telefonisch spreekuur: ma. t/m vr.: b.g.g. 0515-461100
Alarmnummer verpleging en verzorging: 24 uur per dag 0515-461295
Huishoudelijke verzorging:
Spreekuur ma. t/m vr.: 8.30 tot 9.30 uur – 12.30 tot 13.30 uur 0515-461100
Voor nieuwe hulpvragen, ma. t/m vr. 9.00 – 16.00 uur bij het CIZ 088-7891120
Terminale Zorg Zuidwest Friesland:
Spreekuur ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur 0515-436040

Bloedprikken/trombosedienst in Heeg:
In Gezondheidscentrum Heeg
• Maandag 8.00 tot 8.30 uur
• Woensdag 9.30 tot 10.00 uur

Vrijwillige Hulpdienst Heeg:
Mevr. G. Cnossen – Boschma, tel.: 0515-443020; b.g.g. 0515-442913

Uitvaartverzorging:
Heslinga Uitvaartverzorging 06-53777753

Tandartsen:
Wiersma Tandheelkunde: 0515-442208
Overdag kunt u terecht in gezondheidscentrum Heeg, bij afwezigheid wordt u verwezen naar de praktijk te Wommels. Voor avond- en weekenddiensten raadpleeg het Sneeker Nieuwsblad.

Dierenartsen:
Dierenartsen Sneek – Oudega W.: Grote huisdieren: 0515-412714
Dierenkliniek Sneek: Kleine huisdieren: 0515-412112

Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Wijkagent Bareld van Rooij, bureau Sneek, e-mail: email hidden; JavaScript is required.

Meldpunt klachten & meldingen: www.gemeentesudwestfryslan.nl/gemeenteloket
Hebt u een klacht over de gemeente of wilt u een melding doen van een losliggende stoeptegel? Via invulformulieren kunt u klachten indienen op het gebied van: Bezwaarmaken, Klachten tegen ambtelijk optreden, Melding onderhoud openbare ruimte, Melding overlast, Melding storing openbare straatverlichting, Meldpunt Discriminatie, Milieuovertreding, Verloren & gevonden voorwerpen.

 

Voorwoord

13 mei 2013

in Voorwoord

Geachte lezer(es),

Bijgekomen na een druk en gezellig weekend in Heeg, schuif ik weer aan mijn bureau om deze Sylboade in te leiden. Laat ik beginnen met het feit dat ik me erg vermaakt heb tijdens de opening van het watersportseizoen. Veel standjes in de dorpstraat, gezellige muziek en opgetogen bezoekers op de straat en boten! Een goede aftrap voor het nieuwe seizoen! foto voorwoordOp het moment van verschijnen van dit blad, is de inhuldiging van de nieuwe koning voltrokken. Met de enorme voorbereidingen verwacht ik dat we terug kunnen kijken op een bijzondere gebeurtenis. Voor Koninginnedag was er ook in Heeg een leuk evenement georganiseerd.

Niet alleen de koning wordt gehuldigd, maar ook minder bekende – maar zeker niet minder belangrijke mensen – worden ook gehuldigd! Zo kunnen we u melden dat ook een eigen Hegemer een lintje heeft mogen ontvangen: Tjerk Zijlstra. Voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij onder andere de kerk, heeft hij uit naam van de koningin dit lintje opgespeld gekregen. Het is momenteel mei vakantie, dus tijd voor de jeugd om lekker buiten te spelen. En dat ze zich niet hoeven te vervelen blijkt wel uit de diverse artikelen in deze Sylboade om creatief in Heeg bezig te zijn. Ook voor de oudere jeugd staat de agenda weer boordevol.

Heechspanning is hier een goed voorbeeld van. Laten we hopen dat het net zo’n spektakel wordt als de voorgaande jaren!
En mocht u nog tijd over hebben, dan bent u vast in de tuin of op het water te vinden. Met Pinksteren, de fiets Elfsteden tocht en het mooie weer in het vooruitzicht is het volop genieten!

In deze Sylboade zult u tevens een inlegvel aantreffen: de jaarlijkse enveloppenactie van de Sylboade. We hopen ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen om door te gaan met ons prachtige dorpsblad.

Namens de redactie
Marcel Langeland (voorzitter)

 

 

De Veer

13 mei 2013

De Veer van Tom Kerkhoven Gatske Ferbeek Boschma gaf de veer aan mij door. Mijn naam is Tom Kerkhoven, geboren op 21 juni 1946 te Den Haag. Ik ben de jongste uit een gezin van 2 broers en een zus. De oudste broer is overleden toen hij bijna 2 jaar was, dat heb ik niet […]

Lees het volledige artikel →

Het Hegemer Skutsje??

13 mei 2013

Een tijdje geleden werd ik door Rutger Efdee (u weet wel, van De Jong Watersport) aangesproken of ik interesse had in het verhaal over een Hegemer Skûtsje. Hè, loop ik achter, heb ik iets gemist? Ik weet van niks. Tijd voor een gesprekje natuurlijk! Sietse Broersma is, samen met zijn vrouw Aukje, de trotse eigenaar […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

9 mei 2013

Beste lezers, De weken vliegen voorbij, het mooie weer komt op gang en de zomermaanden zijn alweer in zicht. In Talma State zijn we al weer druk aan de slag voor de komende maanden. Zo hebben we in mei de boerenmaand, de aankleding, activiteiten en de maaltijden worden in deze maand erop aangepast. Op donderdag […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten Talma State

9 mei 2013

Beste Hegemers, Zoals u in Talma Nieuws heeft kunnen lezen, heeft Talma de meimaand het thema ‘boerenmaand’ zowel qua aankleding als activiteiten. Mocht u het niet weten, 2013 is het Jaar van de Boerderij. Ook ‘St. Heech fan Alds’ heeft een bijdrage geleverd voor de aankleding. Zo hebben zij in de gangen van Talma kopieën […]

Lees het volledige artikel →

Alde foto’s & wa wit wa’t wa is?

9 mei 2013

    Foto 265 (± 1981) Sjongferiening ’Looft den Heer’, Heech De Sylboade, maaie 2013 1.Rienk Sybrandy 2.Douwe de Roos 3.Pieter v.d.Meer 4.Wiebe Schengenga 5.Teade Grondsma 6.Reinder Schengenga 7.Fokke van Ommen 8.Douwe Ypma 9.Annie v.d.Meer-Ykema 10.Jitske de Jager-Wind 11.Hotske Jagersma-Schengenga 12.Petra Blanco-Schengenga 13.Gerrit andringa 14.Broer v.d. Heide 15.Grietje Dam-Riemersm (dirigent) 16.Lieske de Jong-Atsma 17.Geertje Feenstra-Bergstra […]

Lees het volledige artikel →

Dorpstuin Heeg

8 mei 2013

Oproep Dorpstuin Heeg We zoeken mensen die deze zomer willen meedraaien in een schema om de nieuwe planten, struiken en bloemen rondom het Heechhûs bij droog weer water te geven. Namens de Dorpstuin groep, Stien Huismans email hidden; JavaScript is required        

Lees het volledige artikel →

TimmerDorp Heech

8 mei 2013

De VVV Zuidwest Fryslân heeft een Werkgroep Heeg aangetrokken in het kader van “Supporter van Heeg”. Deze werkgroep (bestaat uit inwoners van Heeg) is al geruime tijd bezig met het uitdenken van verschillende activiteiten voor recreatie in Heeg. Het doel is om voor recreanten en vakantiegangers langer in Heeg te houden door leuke activiteiten te […]

Lees het volledige artikel →

Doe 1945 en no 2013

8 mei 2013

Ungetiidzje op it platte stikje, dat wol sizze op in bûtlânachtich stikje lân, dat yn it ferline de boaiem fan de Hinxstepoel wie. De Hinxstepoel is foar it neist droeglein mei it graven fan de Tsjerkesleat, dêrtroch kaam oan beide kanten fan de Tsjerkesleat in stik droegleine Hinxstepoel. Op de masine sit Age soan fan […]

Lees het volledige artikel →