januari 2018

 

Ook dit jaar willen we als dorpshuis weer meedoen aan de NL-doet dag op zaterdag 10 maart. We willen nu de uitgang achter het dorpshuis bij de gymzaal weer verkeersveilig maken, zodat kinderen en volwassenen de juiste toegang tot de straat gaan gebruiken. Hier willen we de hekken weer terugplaatsen, nadat we ze eerst schoongemaakt hebben en geverfd. Dit vraagt hulp van vrijwilligers en vandaar onze oproep:

WIE HELPT ONS ZATERDAG 10 MAART (9-14 uur)

De koffie en oranjekoek staat om 9 uur klaar en ook voor soep en broodjes wordt gezorgd. Je kunt je opgeven bij Gerie de Jong of Janke Postema

Kijk ook op de Oranjefonds site, waar je onze klus kunt terugvinden.

 

 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Heeg e.o. in de week van 6 t/m 11 november 2017 € 1.329,17 (vorig jaar € 1.201,13) opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers, geefsters en collectantes(n).

Altijd aandacht voor Alzheimer Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

Volgend jaar ook meehelpen? Wilt u in 2018 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant?
Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via  www.alzheimer nederland.nl/collecteren of bij:  Maurits Flapper

LF2018 – Komt u ook ?

24 januari 2018

  In de gemeente Súdwest-Fryslân is LF2018 begonnen! Heel 2018 staat bol van de activiteiten i.v.m. Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018. U leest er over in de kranten en ziet het op TV. Voor algemene informatie of kaartverkoop kunt u terecht op www.friesland.nl Wist u dat er ook informatiepunten zijn geopend “voor en door de regio”? […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst Diabetes Collecte 2017 Heeg

24 januari 2018

In Oktober hebben weer vele vrijwilligers wind en regen getrotseerd om ten behoeve van het onderzoek naar diabetes geld in te zamelen via het bekende collecteren. Langs deze weg wil ik namens de patiënten, toekomstige patiënten (u allen dus wellicht…), onderzoekers en artsen hartelijk danken voor uw bijdragen om diabetes uiteindelijk te kunnen genezen! Dank […]

Lees het volledige artikel →

Voorwoord

24 januari 2018

Beste lezer(es), Met de jaarwisseling alweer een aantal weken achter ons, hebben we als redactie in 2018 de draad weer goed opgepakt. Een goede en gezellige redactievergadering en zie daar weer het resultaat voor u. Misschien later dan u verwacht had, maar het is de gecombineerde editie voor de maanden januari en februari. Deze zogenaamde […]

Lees het volledige artikel →