november 2012

Geen bediening voor de scheepvaart Sylsbrêge i.v.m. vervanging van de hydraulische installatie

Het betreft de periode van maandag 26 november t/m vrijdag 14 december 2012. In deze periode zal de brug niet bediend kunnen worden vanwege het uitwisselen van componenten van de hydraulische pompunit. Het wegverkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden en de doorvaart tot 1 meter hoogte blijft mogelijk.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Bosch Rexroth te Drachten. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. H. ter Schure, bereikbaar via telefoonnummer 0512-589176.

Voor meer informatie kunt u bellen met Paul van der Brugge via het gemeenteloket 0515-489000.

 

 

Voorwoord

7 november 2012

in Voorwoord

Beste lezer(es),

Met een warme kop koffie heb ik plaats genomen achter mijn bureau. Buiten huilt de wind om het huis en de regendruppels tikken tegen de ruit. De dagen worden korter en korter, en de gezellige schemerlampjes kunnen zelfs al laat in de middag aan. Het lijkt erop dat het nieuwe seizoen van start is gegaan en we ons kunnen klaarmaken voor de echte herfst. Met een dikke trui en waterdichte jas kunnen we hier lang het gure weer trotseren. Lees het volledige artikel →

De veer van Jaap Reijenga

7 november 2012

Bedankt Epie, dat jij mij de eer gunt, om de veer van je over te nemen. Om jou te overtreffen zal wel een probleem worden, sjonge jonge, wat een verhaal. Ik ben geboren op 01 februari 1957 in Sneek, in het Gereformeerd Verpleeghuis (waar nu de bibliotheek gevestigd is), als 2e zoon van Teake Reijenga […]

Lees het volledige artikel →

Boeier Nieuws

7 november 2012

Klaverjassen De kop is eraf. Vrijdag 5 oktober was de eerste competitieavond van het klaverjassen. De uitslag was als volgt: 1e Sietse Altena met 6615 punten 2e Sonja hilverda met 6593 punten 3e Sjoerd de Vries met 6533 punten 4e Feico de Jong met 6399 punten poedel Menne Attema met 5523 punten De eerstvolgende competitie […]

Lees het volledige artikel →

Dorcas voedselactie

7 november 2012

Sinds 1995 organiseert Dorcas een voedselactie. Dit is een jaarlijks terugkerend actie. Vorig jaar met een opbrengst van circa 50 000 voedselpakketten. Die gebracht worden naar de allerarmsten in de Oostbloklanden.

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

7 november 2012

Beste dorpsgenoten, Nu ik het stukje schrijf voor de nieuwe Sylboade is het echt herfst, achter en naast Talma kunnen we bijna zwemmen op het looppad en in het gras. Wat hebben we een water gehad. Het geeft ons het teken om weer veel leuke activiteiten te organiseren in Talma State. Zoals u elke keer […]

Lees het volledige artikel →

Aktiviteiten in Talma State

7 november 2012

Leugenbank verhalen. Maandag 12 november 19.30 uur. U bent vast weleens in Hindeloopen geweest en herinnert u zich de haven met de sluis en de sluiswachter woning, met daarvoor de leugenbank. Wij gaan zogenaamd naar die leugenbank en daar treffen we 2 vrouwen aan, Froukje en Joukje. Maar we gaan eerst ook terug in de […]

Lees het volledige artikel →

BSO Bernewille

7 november 2012

Herfst De herfst is al in volle gang, blaadjes vallen van de bomen, kastanjes verzamelen, regenpak/paraplu opzoeken, lekker stampen in de regenplassen en daarbij hoort ook dat het steeds eerder donker wordt. In de herfstvakantie (die al is geweest wanneer u dit leest) gaan we dan ook met dit thema aan de slag.

Lees het volledige artikel →

Natuerlik, Nijs

7 november 2012

Nieuwe oeverzwaluwwand. In de natte verbindingzone tussen de Hegemer Mar en de Idzegeaster Poel en dichtbij het gemaal aan De Burd is een oeverzwaluwwand gerealiseerd. Een mooie samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Fûgelwacht De Gaastmar.

Lees het volledige artikel →

Vooraankondiging Crescendo

7 november 2012

C.M.V. Crescendo uit Heeg presenteert voor u: Op 10 november om 20:00 uur een spetterend duo concert in het Heechhûs

Lees het volledige artikel →