november 2018

Onder meer naar aanleiding van de honderden getekende petities in Heeg, heeft de gemeenteraad begin oktober 2017 unaniem het besluit genomen om nieuw antennebeleid te gaan maken voor de gemeente SWF. Het voorbereidingswerk voor dit besluit is toen mede gedaan door de Werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de werkgroep uit Blauwhuis. We zijn nu een jaar verder en moeten waarschijnlijk constateren dat er nog geen ander beleid in de maak is. Op 22 maart 2018  kregen we, na herhaaldelijk aandringen, het bericht dat de gemeente onderzoek gaat doen om op basis daarvan te beoordelen of het antennebeleid moet worden aangepast en zo ja, op welke manier. Met name onderzoek naar het effect van verplaatsen van de antennemasten naar het buitengebied. Door de betrokken ambtenaar werd melding gemaakt, dat ze in  gesprek is met verschillende onderzoeksbureaus om te kijken of ze de onderzoeken konden uitvoeren. Op 4 juni 2018 kregen we (wederom na onze telefoontjes) bericht dat het lastig is om de juiste partijen te vinden voor het onderzoek. Ook kregen we te horen dat de betreffende ambtenaar een andere functie elders kreeg en het dossier aan iemand anders werd over gedragen. Daarmee is mids september 2018 contact gezocht en ook toen werd bevestigd dat men “er mee bezig was”, maar dat er nog geen vordering was en het dossier ook weer overgedragen zou worden aan een andere collega. Kortom: we hebben sterk de indruk dat we nu (medio oktober 2018) nog geen stap verder zijn en er nog geen nieuw antennebeleid op stapel staat. Maar we laten de hoop nog niet varen en houden u op de hoogte zodra we nieuws hebben.

Inmiddels hebt u ook kunnen vernemen dat eerst de aanvraag voor plaatsing van een telecominstallatie (vier extra zenderbakken) op de toren van de RK kerk in de Harinxmastraat alhier, werd ingetrokken en in de zomervakantie een nieuwe aanvraag door Tele2 werd ingediend. De gemeente heeft tot dit moment van schrijven (17/10) nog geen besluit kenbaar gemaakt en er kan dus op dit moment ook nog geen bezwaar tegen worden gemaakt door omwonenden en andere inwoners.

Omdat de Rooms Katholieke eigenaar is van de kerktoren én daardoor natuurlijk ook degene is die bepaald of er wel of niet (nog meer!) antennes worden geplaatst op de kerktoren, hebben we het bestuur van de parochie vele keren benaderd voor een informatief gesprek, maar op 26/9 jl. berichtte zij ons uiteindelijk, dat zij eerst willen afwachten welk besluit de gemeente gaat nemen inzake de nieuwe aanvraag van Tele2.

De Werkgroep Zendmast Anders blijft de ontwikkelingen volgen en mocht u zelf mee willen denken/doen dan bent u welkom. Onlangs hebt u in het programma van RTL 4- Twan Huys ook een gesprek kunnen volgen met mensen die daadwerkelijk gezondheidseffecten hadden ten gevolge van de zgn “straling”. Op 22 okt. wordt daar een documentaire over uitgezonden op NPO2, dus misschien even kijken op Uitzending Gemist.

De werkgroep gaat ondertussen door met info verzamelen en verspreiden, daarnaast samen met anderen de gemeente blijven benaderen over het besluit dat een jaar geleden unaniem werd genomen door de gemeenteraad.

Wordt vervolgd.

Namens de WZA, Gerben P.

 

 

HEEG –Miedema Sails, producent van kwaliteit jachtzeilen en bootkappen, uit Heeg gaat over in nieuwe, maar ook vertrouwde handen. Mede-eigenaar Chris Kamstra en zijn vrouw Elbrich Kamstra nemen per 1 oktober het roer geheel over van Jan en Hermi Miedema.

Periode Gaastra 

Miedema begon ooit als zeilmaker bij Gaastra. In 1989 startte hij zijn eigen zeilmakerij: Jan Miedema Sails. De zeilmaker werd een gerenommeerd merk onder de watersporters wat staat voor kwaliteit en duurzaamheid. In 2003 besloot Miedema Sails dealer te worden van Gaastra. Gaastra wilde na een faillissement weer voet aan de grond in Europa krijgen. In die tijd vond Miedema in Chris Kamstra zijn gelijke wat in 2008 werd beklonken met een officieel partnerschap.

Uiteindelijk bleek de samenwerking met Gaastra niet bij de visie en werkwijze van Miedema en compagnon Kamstra aan te sluiten. In 2015 werd besloten om terug te gaan naar de basis: korte lijntjes en met zorg gemaakte kwalitatieve zeilen en bootkappen, onder de vlag van Miedema Sails. Klanten uit binnen- en buitenland bleven Miedema Sails trouw. “Dit komt doordat er met hoogwaardige materialen wordt gewerkt die dicht bij huis worden gehaald en door vakkundige medewerkers in eigen huis worden ontworpen en gemaakt. Hierdoor kunnen wij oprecht zeggen dat onze producten van Friese bodem zijn”, aldus Miedema.

Afscheid Jan Miedema

Nu is de tijd gekomen dat Jan langzaam kan gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Jan: “Ik blijf, in mindere mate, verbonden aan Miedema Sails. Ik kan mij nu vooral bezighouden met mijn passie: het ontwerpen en maken van kwaliteitszeilen.” Over de dagelijkse leiding hoeft hij zich niet meer druk te maken. “Ik weet dat het bedrijf in goede handen is bij Chris en zijn vrouw Elbrich en dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Ik draag het bedrijf in vol vertrouwen over.”

Het bedrijf blijft zich onder de naam Miedema Sails voortzetten en voor de klanten zal er weinig veranderen. “Klanten zullen de kwaliteitszeilen en bootkappen geleverd krijgen zoals ze gewend zijn: gemaakt door vakmensen, allemaal puur Nederlands en ambachtelijk vervaardigd in eigen huis. We gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet waarin we de kwaliteit naar een nog hoger niveau gaan tillen en onze service nog verder gaan uitbreiden”, benadrukt Chris Kamstra.

Miedema Sails is een authentieke Nederlands zeilmakerij met een DNA dat is gedrenkt in pure nautische passie. Ons bedrijf dankt haar reputatie aan een unieke mix van Nederlands authentiek vakwerk gecombineerd met hedendaagse technologie. Als 1 van Nederlands grootste zeilmakerij maken wij jachtzeilen en bootkappen vanuit het Friese Heeg. Onze klanten bevinden zich wereldwijd en zijn zowel regattazeilers als recreatieve watersporters. We produceren voor kleine open zeilboten, sloepen en grote zeil- en motorjachten tot wel 60 voet. Ook succesvolle wedstrijdzeilers uit verschillende klassen weten Miedema Sails te vinden. Zo zeilen onder andere Erwin de Vries, Ronald Damen, Folkert Attema, Auke de Jong, Angela Brandsma en Bram Pasma met de ontwerpen van Miedema Sails.

 


 

London: here we come !!

20 november 2018

In de Sylboade van september hebben we terug geblikt op het afgelopen, turbulente seizoen. Het is nu tijd om vooruit te kijken en vooral de blik te richten op onze tocht naar London. The European Sustainable Eelgroup rekent erop dat wij hun congres met de palingaak opluisteren. Deze organisatie, die zich inspant om de kweek, […]

Lees het volledige artikel →

Kent u De Bloemenbus al?

20 november 2018

  Vorig jaar september richtten Ingrid Nijdam en Machtelt Heeringa De Bloemenbus op. “Wij zijn uw bloemist op locatie. We leveren de mooiste seizoensbloemen aan particulieren en bedrijven in Sneek, Heeg en omgeving.” Voor een mooi boeket of bloemcadeau van De Bloemenbus kunt u sinds vorig jaar al terecht bij Peut Attema in Heeg. Door […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

20 november 2018

IJsclub Heech Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 december 2018  in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur  Agenda: Opening Vaststellen agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar ;   Lieuwe Bijl en Feite Attema Pauze,waarin […]

Lees het volledige artikel →

Collecteweek Alzheimer Nederland

20 november 2018

Collecteweek Alzheimer Nederland  5 t/m 10 november In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Heeg e.o. gaan weer meerdere collectanten de straat op om geld in te zamelen. Altijd aandacht voor Alzheimer. Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was dat toen in 1950 in militaire dienst

20 november 2018

  Er was toen in Heeg nog niet veel werkgelegenheid, er werd nog gedacht om te emigreren, of elders werk te gaan zoeken, bv naar de kolenmijnen in Limburg, Noordoostpolder, of de bouw in Holland, of trambestuurder in Amsterdam. De militairen die uit Indië terug kwamen hadden het daar ook moeilijk mee, en de lonen […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

20 november 2018

Heeg van het gas, wat betekent dat? Dit is een vraag die al veel Heegemers stelden aan de energiegroep Duurzaam Heeg. Een goede en relevante vraag waar de werkgroep zich sinds vorig jaar al mee bezig houdt. We zijn met de gemeente, Wetterskip Fryslân, Elkien en de Energie Wurkpleats om tafel gegaan. Hier zijn een […]

Lees het volledige artikel →

Dorcas Voedselactie: Heel Nederland geeft!

20 november 2018

  Met de Dorcas Voedselactie zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor. Met een voedselpakket wordt het […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo 100 jaar

20 november 2018

  In 2019 zal C.M.V. Crescendo Heeg haar 100-jarig jubileum vieren! Dit laten we uiteraard niet ongemerkt aan u en ons voorbij gaan. Wij hebben dan ook als jubileumcommissie een prachtig jaarprogramma samengesteld waarmee we dit bijzondere lustrum samen met onze (oud-/ere-)leden, dirigenten, donateurs, sponsoren, inwoners van Heeg e.o. en alle andere (muziek)cultuurliefhebbers willen vieren. […]

Lees het volledige artikel →