juli 2013

Voorwoord

10 juli 2013

in Voorwoord

Geachte lezer(es),

Microsoft Word-document 10-7-2013 120230Het is bijna niet te geloven, maar dit is alweer het laatste nummer van de 31e jaargang van de Sylboade! Het redactionele jaar is weer voorbij gevlogen en hebben weer mooie en goed gevulde nummers opgeleverd. Met dit laatste nummer heeft u de gecombineerde editie te pakken voor de maanden juli en augustus; de zogenaamde zomer-editie. Zoals deze naam al doet vermoeden, gaan we de vakantieperiode in en hopen we met zijn allen te kunnen genieten van een zomerse periode. Zon, water, BBQ-en, zeilen…..dat zijn wel de ingrediënten voor een top-vakantie!

Wij als redactie gaan ook even genieten van dit zomer-reces. Maar Heeg ontvluchten zullen we zeker niet, want hier is volop te beleven deze zomer! Zo hebben we het Heechsimmerfestival en de Hegemer Findeliersdagen weer in het verschiet. De echte watersporter ziet ook weer uit naar het Skûtsjesilen. Het zal u als Hegemer wellicht al zijn opgevallen: de boom van Piersma is gekapt. Deze beeldbepalende boom voor het aanzicht aan de Syl was ziek en moest zodoende gekapt worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. De Palingaak aan de werf is nu wel nog beter te bewonderen…

Laat ik dit laatste voorwoord eindigen door u, namens de hele redactie, een hele fijne zomer te wensen. In september zult u dan weer het eerste nummer van de 32e jaargang in uw brievenbus aantreffen. Tot dan!

Namens de redactie

Marcel Langeland (voorzitter)

 

logo-crescendoCrescendo zoekt (oud)muzikanten voor deelname in een ‘scratchorkest’ om gezamenlijk met Fanfare Crescendo Heeg en “De Bogerman BigBand” op zondag 10 november 2013 een concert te geven in Dorpshuis “ ’t Heechhûs” te Heeg.

WAT IS SCRATCH?

Scratch komt van de Engelse uitdrukking ‘to start from scratch’ ofwel ‘met niets beginnen’. En dat is precies wat het is: samen met (zo veel mogelijk) andere liefhebbers uit Heeg (en omstreken) een paar (lichte) muziekstukken instuderen, zonder dat je lid bent van Crescendo Heeg. En ook is het niet nodig dat je al eerder met elkaar gespeeld hebt.

Het idee is om 3 dinsdagen (22 en 29 oktober plus 5 november) op de repetitieavond met Crescendo te oefenen waarbij je je plaats inneemt als slagwerker of (blaas)muzikant. Dan repeteer je onder leiding van de dirigent de stukken in, waarbij je voor zover nodig/mogelijk instrumentarium van Crescendo krijgt. Waarschijnlijk doen we ook op zondagmiddagmiddag 3 november voorafgaand aan de concertdatum een repetitie. Op 10 november voer je vervolgens samen, met en in de fanfare en Bogerman Bigband, de ingestudeerde werken uit voor een enthousiast publiek.

Scratchorkest is een activiteit vol muziek, plezier, ontmoetingen en verrassingen. Een ervaring die je iedereen gunt. Dat kan ook, want iedereen mag meedoen, mits je minimaal 2 jaar ervaring hebt (gehad) met musiceren (of A-diploma muziekschool), van recente datum of in het verleden! Ook al zijn je muzikale kwaliteiten niet (meer) 123 van “topniveau”, zolang noten lezen en muziek maken er nog maar inzitten na een paar keer oefenen.

Natuurlijk stellen we deze vraag niet zomaar. Als bestuur zijn we jaarlijks zeer actief in het enthousiasmeren van de jeugd op de basisschool om iets met muziek te gaan doen. Om nu ook weer eens de groep oudleden, oudmuzikanten en oudere jeugd / volwassenen te benaderen, dit initiatief. Door een paar keer mee te doen aan onze repetities en vervolgens je vaardigheden te tonen door mee te spelen tijdens het concert, hopen we een stukje enthousiasme te bereiken waardoor we samen een geweldig concert neerzetten. En het muzikale vonkje weer te doen ontbranden.

Mocht je je na het lezen van dit stukje willen aanmelden om aan het scratchorkest deel te nemen, dan kun je je aanmelden voor 15 september 2013 op email hidden; JavaScript is required.

Het bestuur van Crescendo Heeg.

 

Heech Yn ’t Findel

1 juli 2013

Heech Yn’t Findel programma 2013 Vrijdag 9 augustus 2013 9.30 uur: Hylke Speerstra Wegens groot succes van de afgelopen twee jaar wederom een artiest in woonzorgcentrum Talma State. Hylke Speerstra komt dit jaar het vrijdagochtend programma verzorgen. Aanvang optreden 10.00 uur. 19.00 uur: Volleybaltoernooi De eerste wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Zorg dat je team […]

Lees het volledige artikel →

De Syl in Heeg

1 juli 2013

Ets De Syl in Heeg van Ids Wiersma In een radio programma van Omrop Fryslân hoorde ik dat er een mooie expositie van de Friese kunstschilder Ids Wiersma in Brantgum (bij Dokkum) was. Had al eens het naïeve werk van melkvaarder Ruurd Wiersma (1904-1980) in Burdaard bewonderd, maar het werk van Ids Wiersma is van […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

1 juli 2013

Reminder: Duurzaam Heeg, werkgroep Energie, infoavond energie besparen 2 oktober om 20 uur in It Heechhus is de 2e infoavond energie besparen. 5 juni was de eerste infoavond. De opkomst op deze avond was niet hoog, totaal 15 personen. Wel zijn er 3 maatwerkadviezen en 2 Quick scans aangevraagd! De reden dat de opkomst niet […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

1 juli 2013

Beste lezers, In Talma gaan de eerste collega’s al met vakantie, bij het typen van dit verhaal. De vakantiemedewerkers hebben zich weer aangemeld en kunnen ook bijna aan de slag. En ook een aantal bewoners van Talma hebben al genoten van een midweek vakantie in Vinkega en wat hebben ze het getroffen met het weer. […]

Lees het volledige artikel →

Unihockey

1 juli 2013

Dit jaar heeft Heeg een nieuwe sport aan het programma toegevoegd. Er wordt sinds deze winter Unihockey gespeeld. Op initiatief van Helga Kooystra en Akke de Jong werd gestart met een groep van 16 dames. Unihockey/floorball wordt gespeeld in een sportzaal, met gewone schoenen, kunststof sticks en een harde plastic gatenbal. De spelregels zijn vrij eenvoudig, […]

Lees het volledige artikel →

It lan fan myn foaralden

1 juli 2013

De iene neamt him in ûndernimmer, de oare in fakman en wer oaren neame him in echte aventoerier, en miskien sit it allegeare wol yn him, mar hy is benammen myn âldste neef en dêr giet it om yn dit ferhaal. Tsjebbe van der Meer komt in lytse tsien jier foar de twadde wrâldkriich yn […]

Lees het volledige artikel →

Crescendo Heeg

1 juli 2013

Korpskamp De korpsleden van Trijeklank & Excelsior XS uit Schraard gingen 31 mei t/m 2 juni op korpskamp. Vrijdagavond gingen we naar de Kuilart bij Koudum, alle tenten werden toen op gezet. 23.00 uur begon het 1e spel. Dat was posten. Toen iedereen om 00:00 uur bij de legertent aan kwam gingen we broodje knak […]

Lees het volledige artikel →

Bloemenactie 2013

1 juli 2013

De Bloemenactie voor Heart for Children in Oeganda begon dit jaar door het koude weer helaas met twee weken uitstel. Vanwege het koude voorjaar waren de bloemen nog lang niet volgroeid en erg duur. Maar ondanks deze koude start heeft de actie alweer meer opgebracht dan vorig jaar en daar zijn we erg blij mee! […]

Lees het volledige artikel →