maart 2013

veer-oktober-2012De veer gekregen van buurman A.Kuiper. Ik ben geboren in Hommerts, 25 augustus 1936. Zoon van Bartele Bouma en Hiltje de Jong. Moeder Hiltje kwam van Heeg, woonde destijds met 2 broers, Berend en Hindrik, in de Bûterhoek. Mijn ouders kregen 11 kinderen. Ik had 4 zusters en 6 broers. Mijn vader is heel vroeg gestorven, ik heb hem niet gekend. Moeder bleef achter met 11 kinderen in het begin van de oorlog. Dat viel niet mee in die tijd, geen uitkering of iets dergelijks. Mijn oudere broers werkten toen allen bij een boer, doorleren kon niet. Ik ging met 14 jaar aan het werk bij Bakkerij S. Hoekstra in de Hommerts. ’s Morgens vroeg in de bakkerij en verder de hele dag “sutelje”. Ook naar veldboeren, zonder verharde wegen, maar wel veel vogels. Zo heb ik ook mijn eerste kievitsei gevonden op 17 maart. Mijn salaris bij de bakkerij van 5 gulden per week inclusief ’s morgens ontbijt en ’s middags een warme maaltijd.

Op m’n 20e jaar moest ik in militaire dienst, gelegerd in Roermond, Harskamp, Zuidlaren en een tijdje in Sennelagen, Duitsland. Een mooie tijd maar niets verdient! Uit militaire dienst ging ik werken in de touwfabriek Lankhorst te Sneek. Op de afdeling spinderij sisaltouw. Goed werk maar altijd in 3 ploegendienst inclusief de nachtdienst. Dat beviel me niet zo goed, de verdienste was goed, 39 gulden per week (in de nachtploeg iets meer) dus omzien naar ander werk.

Aannemer Bouwbedrijf j. Duiker vroeg personeel, daar ben ik toen gaan werken, in een vrij grote groep timmerlieden, metselaars, sanitair enz. Eerst wat opperwerk later als timmerman. Er werd in die tijd (jaren 1960) veel gebouwd, zowel door particulier als gemeentewoningen. Ook in Heeg zoals op de Skatting o.a. personeel van Nauta staal: fam P. Vlas, fam A. Huitema en fam W.de Boer. Rechts om de hoek 2 woningen voor de gebroeders Nolly en Haaie Bergstra en fam Kasimier, daar tegenover een serie huurwoningen van de gemeente waar o.a. Jan en Cobie Bouma wonen (inderdaad familie).

Ook een serie nieuwe woningen particulier aan de Tollewei. Onze bouwkeet stond waar nu Talma State is gevestigd. Achter cafe A. Visser werden 2 vrij grote werkloodsen (garages) gebouwd voor transportbedrijf W. Veenstra & zn en Nauta Staal.

Door zwaar wegverkeer moesten ze later verhuizen naar ruimere parkeerruimtes, fa W. Veenstra ging naar Lytshûzen en fa Nauta staal naar de Draai industrieterrein. Op de afgebroken plaats zijn een poosje later nieuwe particuliere woningen gebouwd, deels aan het water. Een prachtige locatie waar ook de goed “Coop” slager Rinia woont, een mooi “stekkie”.

In de weekenden kwamen wij met een ploeg jongens uit de Hommerst-Jutrijp vaak naar Heeg. Even een biertje pikken bij cafe Visser en een beetje omzien naar de “famkes” van Heeg e.o.

Zo ontstond ook mijn verkering met Sietske Fortuin uit Heeg, die nog steeds mijn lieve vrouw is. Wij kregen 3 kinderen, Klaske, Bart en Hillie. Klaske al jaren werkzaam bij de Aldi winkels, zowel in Sneek en Joure, woont met haar vriend Arie en 2 kinderen in Sneek. Zoon Bart, heeft in Heeg bij supermarkt Coop gewerkt en heeft in 1996 de plaats van mij in de BV overgenomen, te weten Tapijthuis “ Oude Koemarkt” Sneek. Bart woont met zijn vrouw en 3 kinderen in Workum. Dochter Hillie woont in Heeg samen met hun 3 kinderen en zoals u misschien al wist, met de grootste bandenspecilaist Rinze Veenstra.

In 1970 ging ik werken in het Tapijthuis “Oude Koemarkt” in Sneek. Waar ook een oudere broer in dienst was, daar werd personeel gevraagd. Dat leek mij wel wat, de handel in, want zoals een oom van mij vertelde met het gezegde: Het schuim van de handel is rijker…. Dan de room van de arbeid. Na omscholing en een inwerktijd beviel me dat prima. Ik ging werken in de winkel, rollen tapijt indraaien en afsnijden van metrages voor de stoffeerders. Klanten bijstaan en advies geven (zonodig) woningen opmeten en prijsopgaves enz, enz. een mooi beroep op een gegeven moment konden wij drie man uitbestaande personeel de zaak overnemen. Te weten: dhr Andringa, Theunis Arema (heeg) en ik. Wat na een goede overweging ook is gelukt. Onder tussen heeft Bart mijn plaats ingenomen in BV Tapijthuis “Oude Koemarkt”. En genieten wij nu van de vrijheid. Onder tussen verhuisd van Hommerts naar Heeg, waar we vroeger in de verkeringstijd, een baantje schaatsen en nu naar onze wens prachtig wonen op het Skarspead.

Als Hobby’s:

Verder in dienst getreden bij de hulptroepen in het “Heempark” onder toezicht van de heren: S.Strikwerda, T. Grondsma en J. Reitsma. De werkzaamheden bestaan uit: snoeiwerk vooral in het fruitpark, maai- en harkwerk, ontwatering, bomen hakken, nieuwe planten en natuurlijk de “vruchten” plukken.

Ik mag ook graag “Aaisykje” en de nazorg doen, met de in Hommerts wonende Hiele Walinga (toch een Hegemer die naar Hommerst verhuisde). Het is erg jammer dat er zo weinig vogels overblijven in de weilanden. Het aantal broedparen daalde de afgelopen zes jaar met 65 %, betreft de vier hoofdsoorten Kievit, Grutto, Tureluur en de Watersnip. Oorzaak diepte, ontwatering plus daardoor ontstaat er een andere grassoort. Vaak te lang voor de Kievit!! En te droog.

Ook gaan wij vaak een tochtje varen met de sloep, vooral naar de poelen. Een prachtig gebied met veel watervogels en rietkragen en natuurlijk gaat de hengel mee.

Ik geef “de Veer” door Buurvrouw Gatske Ferbeek-Boschma.

Groeten van Wibbe Bouma

 

Voorwoord

5 maart 2013

in Voorwoord

Beste lezer(es),

voorwoord-maart-13Weer achter de schrijftafel gekropen, lees ik zelf ook de vele binnengekomen kopij van verslagen, verhalen en evenementen en acties die er nog aan staan te komen. Prachtig om de foto’s erbij te zien. Koning winter heeft ons nog even verrast met winterpret voor jong en oud. Er is weer veel geschaatst en voor de jeugd was het ook nog even fanatiek schaatsen met de wedstrijden.

Nu koning Winter ons land weer heeft verlaten, staat ons een nieuwe koning te wachten… jawel, de troonwisseling zal dit jaar plaatsvinden! Er zijn grootse plannen om de kroning van (Prins) Willem Alexander te vieren in Amsterdam en in alle andere plaatsen van Nederland. Ook in Heeg zal de vlag uit gaan en zal er vast en zeker aandacht aan geschonken worden. Zowel de Koningin als Prins Willem Alexander zijn bekend met Heeg, dus mochten ze zin hebben om na al het feest even bij te komen, dan zijn ze in Heeg van harte welkom! Prinses Maxima ook uiteraard 😉

Ik wil u veel leesplezier toewensen en hoop dat we er weer een mooi nummer van hebben kunnen maken met alle ingezonden kopij.

Namens de redactie

Marcel Langeland (voorzitter)

 

 

 

Nieuws van Talma State

5 maart 2013

Beste lezers van de Sylboade, Met de sneeuw nog op de daken, typ ik dit verhaal. De afgelopen maand waren we helemaal voorbereid op het winterse weer, met Hollandse stamppotten, koek- en zopie kraam en een winterse aankleding. In de nationale voorleesweek, kwamen de peuters bij onze bewoners om voor gelezen te worden uit het […]

Lees het volledige artikel →

Aktiviteiten Talma State

5 maart 2013

Beste Hegemers, Voor de bewoners van Talma State worden tal van activiteiten georganiseerd, iedere dag valt er wel wat te beleven. Regelmatig staan er op de agenda van de Sylboade activiteiten vermeld, die u als inwoner van Heeg ook mag bezoeken. Voorheen stond daar ook de Soos op vermeld, deze activiteit van de kerken in […]

Lees het volledige artikel →

CD Johannes te koop voor het Belarusproject

5 maart 2013

Op dit moment is de groep die mee gaat met het hulpverleningsproject naar Belarus compleet. We zijn druk bezig om de € 12.000,- die nodig is, bij elkaar te krijgen door een eigen bijdrage te storten, sponsoring en acties. Onze vogelvoeractie liep bovenverwachting goed. Dit heeft het bedrag van € 622,35 opgebracht. Allen heel hartelijk […]

Lees het volledige artikel →

Genieten van gevederde vrienden

5 maart 2013

’s Winters je gevederde vrienden van hapklare brokken te voorzien, levert je mooie en soms spannende taferelen op. Zo vloog er een koolmees tegen m’n raam, en bleef verdoofd zitten. M’n fotocamera gepakt en hem eerst op de foto gezet, alvorens hem eerste hulp te bieden. Z’n vleugel hing er raar bij, maar was gelukkig […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

5 maart 2013

Talentenshow Het is woensdagochtend, iets na tienen en bij alle kinderen van groep 5/6 gieren de zenuwen door hun lijf. Zij maken zich namelijk klaar voor de enige, echte talentenshow! Er zijn goochelaars, acrobaten, dansers en danseressen, zangers en muzikanten, noem het maar op. De klas is versierd met discobollen en glitters zodat de kinderen […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool it Wraldfinster

5 maart 2013

Vrijdag 8 februari is groep 8 naar het Woudagemaal geweest. Het was een leuke dag voor iedereen. Ze hebben een sciencefiction film over het Woudagemaal in 2020 gezien. In het bezoekerscentrum hebben ze vragen gemaakt over het Woudagemaal. Kookles in groep 7 Wij mochten in groep 7 afgelopen maand weer koken, yes! Jesse Feenstra schrijft […]

Lees het volledige artikel →

SSS- Heeg

5 maart 2013

Op 12 januari was de 1e wedstrijd 3e divisie. Baukje Wijnja behaalde hier de 4e prijs bij de jeugd niv. 6 keuze. Myrthe Vlas eindigde hier op de 20e plaats. Op 2 februari was de 2e wedstrijd 3e divisie. Hier behaalden Baukje Wijnja en Myrthe Vlas bij de jeugd niv. 6 keuze beide de 5e […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

5 maart 2013

Het aardige van lid zijn van een bridgeclub is dat, wanneer je dat wilt ook eens een ‘uitwedstrijd’ kan spelen. 3 Februari 2013 was er alweer de 10e Makkumer bridge kroegendrive. Het leuke van zo’n bridgekroegentocht is dat er op verschillende locaties om de beurt door alle deelnemers dezelfde spellen worden gespeeld. Een kleine honderd […]

Lees het volledige artikel →