juni 2015

Nieuws van SSS Heeg

22 juni 2015

in SSS Heeg

Districtsfinale – 2e Exloërmond
Op 18 april hebben Its, Jorrit, Rutmer en Arjen in 2e Exloërmond hun krachten gemeten met hun concurrenten van district Noord.
Its mocht na een hele dag wachten in de laatste wedstrijdronde van de dag turnen. Het wachten werd beloond, want Its mocht in de categorie Benjamin niv15 een 3e prijs mee naar huis nemen. Jorrit turnde in de categorie Instap niv.11. Er zat deze dag niet meer in dan een 8e plek voor Jorrit. Rutmer mocht na een blessure toch nog meeturnen in de categorie Benjamin niv.13. Door gebrek aan wedstrijdritme viel Rutmer net buiten de prijzen met een 4e plek.
Arjen had op deze dag de opwarmer voor het NK een week later. Nog niet alle toestellen verliepen vlekkeloos, zodat Arjen met een 12e plaats genoegen moest nemen.

FK – Wolvega
Bij de dames hebbenen Daimy Nieuwenhuis uit Hommerts en Anna Wijbenga naar het FK in Wolvega op 18 april geturnd.
Anna turnde een erg goede wedstrijd maar viel net buiten de prijzen, ze moest genoegen nemen met een 5e plaats. Daimy werd in deze wedstrijd 11e.

2e Plaatsingswedstrijd D1 en 3e div. – Nijehorne
Op 25 april hebben 5 meisjes van SSS een wedstrijd op niv. D1 en 3e divisie geturnd.
Iris en Iris mochten aantreden in de 2e wedstrijdronde. Er werd in deze groep op een zeer hoog niveau geturnd, daarom was een 5e plaats voor Iris W. en een 9e voor Iris K. een zeer goede prestatie.
Ymkje en Anna turnen in de categorie pup2 niv. D1. Deze dames turnden een zeer verdienstelijke wedstrijd, maar maakten toch een paar foutjes, waardoor ze genoegen moesten nemen met een 12e en 19e plek.
Baukje turnt in de landelijke 3e divisie in supplement D. Ook Baukje turnde een goede wedstrijd, maar een brug, waar ze niet veel grip in had, zorgde voor de mineur. Met een val en mislukt onderdeel moest Baukje 6 punten inleveren, waardoor een hoge klassering er niet in zat. Wel jammer, want Baukje had net de beste sprong van alle turnsters afgeleverd.

Nederlands Kampioenschap 4e divisie in Twello
Op 25 april mocht Arjen alweer voor de derde keer naar een Nederlands Kampioenschap. Ook deze keer was de concurrentie groot. Met een 16e plaats in een veld van 24 turners heeft Arjen zich prima staande gehouden.

Heechspanning
Heechspanning is weer een groot succes geweest, met veel publieke belangstelling. Op de tumblingbaan en de minitrampoline werd er weer met enthousiasme gesprongen. Het publiek heeft toch weer genoten van een vlotte en dynamische act.

sss-juni

sss-1-juniOnderlinge wedstrijden
Op donderdag 11 juni zullen we weer de jaarlijkse onderlinge wedstrijden organiseren. Iedereen kan dan op zijn/haar eigen niveau laten zien wat hij/zij het afgelopen jaar heeft geleerd.

Alle uitslagen zijn te vinden op: www.noord.kngu.nl bij “uitslagen”.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom gerust eens langs bij 1 van de gymlessen van S.S.S. of kom een paar proeflessen meedoen!

De lestijden zijn als volgt:
Woensdagmiddag: 13.00 u. – 13.45 u. kleuters groep 1 basisschool
13.45 u. – 14.30 u. kleuters groep 2 basisschool
14.30 u. – 15.30 u. meisjes groep 3 en 4 basisschool
15.30 u. – 16.30 u. meisjes groep 5 en 6 basisschool
16.30 u. – 17.30 u. meisjes groep 7 en 8 basisschool en
selectie jongens

Donderdagmiddag: 16.00 u. – 17.15 u. jongste selectie meisjes
17.15 u. – 18.15 u. jongens vanaf 6 jaar
Donderdagavond: 18.15 u. – 19.15 u. meisjes recreatie v.o. vanaf 12 jaar
18.15 u. – 20.00 u. oudste selectie meisjes
20.00 u. – 21.00 u. dames grondgymnastiek

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op de site van
gymnastiekvereniging S.S.S. www.sss-heeg.nl

Bestuur en leiding gymnastiekvereniging S.S.S.

Gebaseerd op lijst W.O. Santema, De Sylboade, april 1990

Vrijwilligers (tussen haakjes naam van vader, dus: zoon van …)

1. Berkum, Jan van (Jan)
2. Boer, Kees de (Douwe)
3. Boschma, Sytse (Sybren)
4. Heide, Jacob van der (Jan)
5. Hoekstra, Yke (Durk)
6. Hogeterp, Gerrit (Piter)
7. Hogeterp, Rein (Feike)
8. Jelsma, Jan (Wynzen)
9. Jong, Kees de (Jehannes)
10. Jorritsma, Dolphus (Rommert)
11. Koopmans, Jehannes (Jehannes)
12. Zijlstra, Tseard (Thys)

Dienstplichtigen
13. Asma, Cor van (Jan)
14. Asma, Herman van (Jan)
15. Attema, Feike (Wiepke)
16. Attema, Teake (Wiepke)
17. Berkum, Keimpe van (Jan)
18. Boschma, Petrus (Sybren)
19. Brug, Herre van (Herre)
20. Cnossen, Arend † † † (Wiebe)
21. Cnossen, Simen (Rudolphus)
22. Cnossen, Ulke (Jehannes)
23. Feenstra, Anne (Jelle)
24. Flapper, Fokke (Dominicus)
25. Fortuin, Berend (Jarich)
26. Gerritsma, Bertus (Evert)
27. Gerritsma, Gerrit (Evert)
28. Grondsma, Ulke (Anne)
29. Heide, Auke van der (Jan)
30. Hiemstra, Piet (Marten)
31. Hoek, Homme van der (Auke)
32. Hoeve, Egbert ten (Wieger)
33. Jagersma, Hindrik (Feike)
34. Jellesma, Jappie (Sjoerd)
35. Jellema, Ultsje (Sjoerd)
36. Jong, Michiel de (Hindrik)
37. Kramer, Tsjipke (Sybren)
38. Pol, Wiebe van der (Lieuwe)
39. Post, Piet (Benjamin)
40. Post, Tsjitse (Benjamin)
41. Reijenga, Pieter (Sybren)
42. Schaap, Hotse (Romke)
43. Smeding, Hessel (Bouwe)
44. Veen, Bouke van (Bouwe)
45. Veen, Piet van (Bouwe)
46. Visser, Simen (Hiele)
47. Vries, Schelte de (Piet)
48. Wind, Klaas (Doede)
49. Wind, Tseard (Haaije)
50. Zijlstra, Bernardus (Tsjerk)

Uit zes gezinnen zijn er twee zonen dienstplichtig uitgezonden naar Indië. Zie de nummers: (13 en 14), (15 en 16), (26 en 27), (34 en 35), (39 en 40) en (44 en 45).
Ook waren er gezinnen waarvan één zoon als vrijwilliger ging en een tweede als dienstplichtige: (1 en 17), (3 en 18), (4 en 29).
Eén van de 50 soldaten sneuvelde, namelijk Arend Cnossen van de Trijehúskes. Hij ligt begraven op de Erebegraafplaats in Semarang. Omdat Arend o.a. in Hommerts naar school ging, is zijn naam daar vereeuwigd op het oorlogsmonument.
Over Arend Cnossen schreef ik in 1990 een bescheiden boekje: Ta neitins Arend Cnossen, ferstoarn te Djokja op 3 jannewaris 1949.

Nu nog in leven, woonachtig te Heeg: Idem, buiten Heeg:
Feike Attema (15), 89 jaar Herre van Brug (19)
Teake Attema (16), 88 jaar Hindrik Jagersma (33)
Anne Feenstra (23), 89 jaar Ultsje Jellesma (35)
Bernardus Zijlstra (50), 87 jaar Hessel Smeding (43)

Op vrijdag 8 mei 2015 organiseerden Feike en Teake Attema een reünie voor diverse genodigden in de grote zaal van Talma State te Heeg. W.O.Santema

BSO Bernewille

22 juni 2015

Nieuwe buren! Huh? Wie zijn al die nieuwe kinderen? Allemaal buggy’s, kleine jasjes en tasjes op de gang? Oooow! Het zijn de kinderen van ’t Flinterke! Want sinds dinsdag 28 april is ook ’t Flinterke te vinden aan de tollewei 201! Met z’n allen in één gebouw is niet alleen handig voor de ouders maar […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool Heeg

22 juni 2015

Bezoek aan de tandarts Op woensdag 22 april hebben de groepen 1 tot en met 6 een bezoek gebracht aan de tandartspraktijk Wiersma in Heeg. We zijn vriendelijk welkom geheten door de twee tandartsassistentes van de praktijk. Omdat de tandartsen zelf een cursusdag hadden konden wij komen kijken in de praktijk. Anders zouden de assistentes […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Beitj Huismans

22 juni 2015

  Beste Sylboade lezers, De Veer werd mij aangeboden door Rian van Roeden en hiermee laat ik jullie dus kennis maken met een stukje van mijn geschiedenis. Ik ben Beitj Huismans, geboren op 3 augustus 1949 te Hindeloopen, als derde dochter van Anne en Itte. Mijn slaapkamer keek uit over het IJsselmeer, richting noord, zodat […]

Lees het volledige artikel →

Voorwoord

22 juni 2015

Geachte lezer(es), Het is weer een spannende tijd voor de schoolgaande jeugd aan het middelbaar onderwijs. Met de examenperiode achter de rug is het afwachten wat het resultaat is. Na de lessen gevolgd te hebben en de stof nog eens goed geleerd te hebben, hoop je natuurlijk op een goede uitslag van al je geleverde […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool it Wraldfinster

21 juni 2015

Koningsdag Op de beide scholen werd gestart met De energiedans op het schoolplein, iedereen danste enthousiast mee, toen gingen de kinderen de school in en werd er gezamenlijk ontbeten, nou dat was gezellig, lekker eten met je klasgenoten en van de lege pakken melk werden ’s middags windwagentjes gemaakt. Toen de buikjes eenmaal vol waren, […]

Lees het volledige artikel →

Heeg Reunie 2015

21 juni 2015

Uitnodiging voor “HEEG REUNIE 2015”op 12 en 13 september Beste “Hegemer”, “Âld Hegemer”, “Nije Hegemer”, 12 en 13 September willen we elkaar weer treffen in It Heechhûs, onder het genot van muziek, koffie, lunch, luisterend naar toespraakjes en elkaar. Welkom geheten door al die bekenden! ’s Middags elkaar herkennen op foto-en filmmateriaal, samen opstap, met […]

Lees het volledige artikel →

Kinderdagverblijf t Flinterke

21 juni 2015

Kinderopvang ’t Flinterke is verhuisd! We zijn druk in de weer geweest met onze nieuwe locatie. Vanaf 28 april 2015 heeft ’t Flinterke alle kinderopvang voorzieningen onder 1 dak op Tollewei 201 te Heeg ( achter woon-zorgcomplex Talma State )       De groepsruimtes zijn weer prachtig ingericht en na de eerste dag roept […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

21 juni 2015

De drukke maand met de feesten en herdenking hebben we weer achter de rug. Koningsdag werd ook dit jaar weer feestelijk geopend bij ons voor Talma State door het korps. Onder het genot van een kopje koffie en oranje tompouce lieten we ons dit tot gehore brengen. ’ s Middags was er nog een activiteit […]

Lees het volledige artikel →