Heegemerskûtsje

Inmiddels ligt de Heegemer palingaak weer te pronken op haar ligplaats, klaar voor een mooi seizoen. Er is afgelopen winter hard gewerkt aan het schip en dat is ook goed te zien. Johannes Hobma heeft daarvan in de vorige Sylboade verslag gedaan. In deze Sylboade gaan we in op het vaarseizoen 2018. En dat wordt anders dan voorgaande jaren.

Vanaf mei beginnen we weer met onze avondtochten, allereerst met de eigen bemanning. Dit jaar wordt bijzonder, aangezien wij ons gaan voorbereiden op de tocht naar Londen. Daarmee brengen wij de handelsroute naar Londen, zoals dat vanuit Heeg tot de dertiger jaren van de vorige eeuw nog plaatsvond en waaraan Heeg een rijke geschiedenis heeft te danken, weer tot leven. Het zal een heel evenement worden, dat we nu al volop aan het voorbereiden zijn. Naast alle festiviteiten, publiciteit en sponsoring betekent het ook dat we moeten zorgen voor een zeewaardig schip en een zeewaardige bemanning. Naast de gebruikelijke tochten gaan we daarom dit jaar ook een paar weekenden de volle zee op. Mocht je de tocht naar Londen willen meemaken, dan dien je je dit jaar voor zo’n weekend aan te melden. Voor een behouden overtocht hebben we een bemanning nodig, die goed op elkaar is ingespeeld en van wanten weet. Natuurlijk hebben onze vrijwilligers het eerste recht op een dergelijke historische tocht. Maar enkele jonge meiden of kerels kunnen we best gebruiken.

Aanmelden bij Anje Stuurwold of bij Rinus Grondsma

 

 

De Heegemer palingaak  is donderdag 11 januari teruggekomen in Heeg en in de winterloods gevaren. In precies 6 weken heeft het schip een enorme opknapbeurt ondergaan. Donderdag 30 november 2017 is de KY II naar de scheepswerf van Piet ten Woude in IJlst gevaren en drooggezet in de loods. Vanaf die dag is er keihard gewerkt aan het schip, de mast, zwaarden, giek enz, zijn allemaal van boord gehaald en geschuurd, gelakt en wat maar nodig was aan onderhoud. Alle kitnaden van het schip zijn gecontroleerd, uitgeschraapt, gebreeuwd en opnieuw gekit. Het vlak, de onderkant van het schip, en de bunnen zijn schoongemaakt, geschuurd en vele malen weer in de coating gezet. In de huid aan de voorkant van het schip waren krimpscheuren ontstaan welke inwaterden. Hier zijn twee nieuwe stukken gang in gefreesd over de bestaande gangen heen. Dit specialistisch werk is uitgevoerd door Wout Rijpma.

Boven de waterlijn is het schip weer helemaal geschilderd en ook hier alle naden gebreeuwd en gekit waar nodig. Al dit werk is door vrijwilligers van de palingaak en mensen uit Heeg die spontaan hun hulp aanboden uitgevoerd. In de 6 weken zijn er door 18 vrijwilligers meer dan 1045 uren gewerkt aan de palingaak. Al deze mensen hebben ervoor gezorgd dat de palingaak dit jaar weer ligt te pronken aan de Syl. Het bestuur wil dan ook iedereen heel erg bedanken voor de hulp.

Het was geweldig om met zoveel enthousiaste mensen een dergelijk omvangrijke klus uit te voeren.

Johannes Hobma

 

Heegemer Skutsje Ora et Labora in 2018

17 februari 2018

Inmiddels zijn de feestdagen weer voorbij en is het nieuwe jaar ingeluid. Namens de stichting Heegemer Skûtsje en zijn bestuur, Schipper Sietse Broersma en de bemanningsleden willen we u een voorspoedig 2018 toewensen. Ongetwijfeld heeft u het Heegemer skûtsje weer met verlichting kunnen bewonderen op het terrein van transport bedrijf Veenstra-Fritom in Heeg. We willen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws over het Heegemerskûtsje ‘Ora et Labora

19 december 2017

  Een terugblik op het IFKS seizoen 2017. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we hebben gestreden in de A-klasse van de IFKS, toch kunnen we het ons herinneren als de dag van gister. Het was een vreemde week, we hadden te veel wind of veel te weinig wind. De eerste wedstrijd wisten […]

Lees het volledige artikel →