februari 2020

It Wraldfinster

11 februari 2020

in It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Kerstmusical ‘Een engel met een B ervoor!’

Wat hebben we genoten van spel, zang, beelden en het geboorteverhaal van het kindje Jezus. Ook: praatjesmakers vertelden in beeld over wie we zelf engelen vinden, heel dichtbij of hoe we zelf een ‘engel’ kunnen zijn: ontroerend! Dank aan alle kinderen die schitterden tijdens dit kerstfeest! Dank aan alle helpers dit mede mogelijk maakten.

Leerkrachten en stagiaires

Juf Alie is even niet aan het werk en moet de tijd nemen voor herstel. Beterschap gewenst! Juf Sief en juf Joan vervangen haar in groep 1/2. In januari komt ook juf Maaike Graafsma, student NHLStenden, alvast stage lopen als voorbereiding op de LIO-periode (eindstage) die in februari start. Plan is om dan de groep drie dagen te splitsen. Juf Sief gaat haar als coach begeleiden.

Verder zijn er stagiaires actief van de Friese Poort, onderwijsassistentie. Van LO en CIOS: drie studenten en van NHLStenden, naast de twee Leerkrachten In Opleiding, een student Pedagogiek. Wij mogen ons dus (trots!) ook een ‘leerbedrijf’ noemen!

Leerkrachten en stagiaires

Juf Anneke Tamsma, onze intern begeleider vierde woensdag haar 25-jarig onderwijs-jubileum. Als leerkracht jarenlange gewerkt aan de basisscholen van o.a. Hardegarijp en Scharnegoutum. Na een fikse studie Intern Begeleider geworden werkt ze nu in Nijland en bij ons en wij zijn blij met haar als een heel deskundige collega en coach voor leerlingen en leerkrachten! Juf Anneke: van harte gefeliciteerd!

Schoonmaakavond maandag 13 januari

Wel even goed om te melden: op zo’n avond helpen ouders/verzorgers als vrijwilligers mee om extra zaken in lokalen en op lespleinen schoon te maken. Die klusjes waar de reguliere schoonmaak niet aan mag beginnen. Onze ouderraad stuurt dit aan. De volgende ochtend merk je dan dat er ‘een witte tornado’ door de school is gegaan: alles ruikt heerlijk fris. ook hier: onze dank daarvoor!

Nationale Onderwijsstakingen

Hoewel er al heel wat bereikt is in de onderhandelingen geven onze vakbonden aan dat dit structureel niet voldoende is. Wij vinden dit ook en willen voor onze juffen en meesters niet alleen een goed salaris maar ook maatregelen die de werkdruk verlichten en weer zorgen voor meer instroom in de opleidingen voor leraren. U merkt het wel als daar ook weer voor gestaakt gaat worden!

Stichting Kinderpostzegels en het ‘lokale doel’

In januari kregen we een flink boekenpakket binnen. De leerlingen van groep 7 en 8 verdienden een flinke som geld met de verkoop van kinderpostzegels en dat niet alleen voor het goede doel, hulp aan kwetsbare kinderen maar ook voor het eigen gekozen plaatselijke doel kwamen er dus een flink aantal prachtige boeken binnen voor de groepsbibliotheek. De boeken zijn verdeeld over de groepen. Heel fijn en dank aan groep 7/8!

Leren buiten de school

Er vinden gedurende het gehele schooljaar vele ‘uitstapjes’ plaats. Onze groepen maken o.a. gebruik van het aanbod van ‘Groendoen’. Hieronder een voorbeeld van een populair programma:

Spelen tot je Groen ziet

Stilzitten is er niet bij tijdens Spelen tot je groen ziet, het sport- en spelprogramma in de natuur. De kinderen bouwen hutten, gaan eieren zoeken en polsstokspringen, spelen levend dierenstratego of veenmoeras-oversteek.

Lekker ravotten en zo leren de kinderen spelenderwijs over de natuur en geschiedenis van hun omgeving. Afhankelijk van leeftijd, locatie en seizoen stelt de gids van Staatsbosbeheer een leuk programma voor hen samen. De gids begeleidt de activiteit natuurlijk ook.

Spelen tot je Groen ziet wordt gedaan bij buitenlokaal “Bliid op ’t Wiid” aan het Nannewiid bij Oudehaske.

Trefwoord

Beide scholen in Heeg werken met dezelfde methode voor godsdienstige vorming: ‘Trefwoord’.

Belangrijk, naast het verhaal in deze methode is het gesprek: waarin ‘treffen’ Bijbelverhalen de leefwereld van kinderen?. In januari was het thema: ‘Gelukwensen’, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. De verhalen die daarbij horen:

De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20), Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); Het verhaal van de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24), Zorgen (Lucas 12, 22-34); Jij deugt tenminste… (Matteüs 5, 1-10).

Team ‘It Wrâldfinster’

In het Valentijnsweekend op 15 februari wil ik graag onze harten openen op de yogamat, voor de getroffen dieren en natuur in Australië. De gehele opbrengst gaat naar het Wereld Natuur Fonds (WNF), ten bate van de natuurramp in Australië.

Het dierenleed wat ik, Corinne van Yoga Rose Heeg, zag op het journaal, greep mij persoonlijk aan. Vele dieren al gestorven of zo erg verwond door de verwoestende brand, dat ze ingeslapen moesten worden. Ook is er veel natuur verwoest. De dieren die geholpen kunnen worden, moeten geholpen worden. Niet alleen medische zorg, maar ook hulp na de ramp. WWF organisatie legt uit op hun site, dat ook wederopbouw van natuur op de planning staat. Zo worden er nieuwe Eucalyptusbomen geplant, zodat bijvoorbeeld de overgebleven koala’s een nieuwe start kunnen maken in de toekomst.  Hier is geld voor nodig en daarom hoop ik een  financiële bijdrage te kunnen doneren, namens een groep mensen uit Heeg e.o. met een hart voor dieren! Hoe liefdevol gebaar zou dat zijn in het Valentijnsweekend? De beheerder van het Heechhûs Sybout, support dit benefiet project, door gratis een zaal ter beschikking te stellen, daar is Yoga Rose Heeg blij mee.

Kom je ook zaterdagmiddag 15 februari?

Graag zelf een yoga mat meenemen, i.v.m. beperkte voorraad. Meld je snel aan, want er zijn maar 20 plekjes! Locatie: It Eilân 67 in Heeg. Aanvang  vanaf 13:45, training: 14:00-15:00 De yogastijl is een rustige vorm en de focus ligt in deze training voornamelijk op je hartchakra openen i.h.k.v. het  liefdesthema. Trek makkelijk zittende kleding aan en breng een flesje water mee en een mat, als je die hebt. In het Heechhûs is er gelegenheid om na de tijd wat te drinken aan de bar. De prijs van de yogales is € 12,50, maar meer mag natuurlijk ook, voor het goede doel. Je krijgt gewoon een bonnetje en alle inkomsten worden geregistreerd en volledig overgemaakt. Voor meer info of aanmelden bel of app

Groet Corinne.

Stichting Friese Tjottervloot in het Sylhus

11 februari 2020

In het Sylhús aan het Heegermeer is de SFT, Stichting Friese Tjottervloot, gevestigd. Met vele vrijwilligers wordt het hele jaar rond gewerkt aan het behoud van 10 tjotters en 1 Fries jacht. Gelukkig bestaan deze werkzaamheden niet alleen uit schuren en lakken van deze niet geheel onderhoudsvriendelijke mini platbodems, maar worden er tal van activiteiten […]

Lees het volledige artikel →

Benefiet 2020

11 februari 2020

Hallo Heeg!! Zaterdag 8 februari zullen de stoelen draaien voor de voices van Heeg in het Heechhus. Het Benefiet van Heechspanning gaat niet alleen om zangtalent en muzikaliteit. Bij ons staan de ECHTE helden op het podium! De onverschrokken en dappere krijgers die gaan optreden met een professionele band. Helemaal LIVE. De inloop is om […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van IJsclub Heech

11 februari 2020

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vrijdagmorgen 27 maart beginnen wij met de jeugd en de sluiten de dag af voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt in de volgende […]

Lees het volledige artikel →

De geëmigreerde Reijenga’s even terug in Heeg

11 februari 2020

Klaas 88 en Teade 84 jaar (oudere broer Durk is overleden) geboren Hegemers, kwamen met hun zoons naar Nederland om de herdenking van de slag bij Arnhem mee te maken. In 1943 kwamen zij in Arnhem zuid wonen, omdat hun vader daar een baan kreeg in een broodfabriek. In 1944 moesten zij vluchten voor oorlogsgeweld […]

Lees het volledige artikel →

LF2028 aanmoedigingsprijzen: Heeg in de prijzen!

11 februari 2020

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. […]

Lees het volledige artikel →

De Leste Stoat Stamppottoernooi 2020

11 februari 2020

Het toernooi staat 7,8 en 9 januari 2020 op het programma: de eerste volle week van het nieuwe jaar. De achtergrondmedewerkers hebben weer gezorgd voor de opstelling van de biljarts. Vanwege dalend aantal leden is het toernooi gespeeld op 2 biljarts van Pasma uit Leeuwarden. Het draaischema voor de partijen is opgesteld door Seakle Hettinga, […]

Lees het volledige artikel →

Inloopspreekuur Gebiedsteam voor Heeg e.o.

11 februari 2020

  Vragen over ondersteuning, werk en inkomen of opvoeden? Kom naar het inloopspreekuur van het Gebiedsteam! Heeft u een vraag over: Het uitvoeren van huishoudelijke taken? De opvoeding of ontwikkeling van uw kind? Deelname aan sport of andere activiteiten bij u in de buurt? Ondersteuning bij financiële en/of administratieve zaken? Tijdens het inloopspreekuur kunt u […]

Lees het volledige artikel →

Koesterkisten?

11 februari 2020

Antje vertelde me dat Esther Posthuma de koesterkisten heeft overgenomen per 1 januari van dit nieuwe jaar. En of ik het leuk vond om daar aandacht aan te besteden. Koesterkisten?  Ik dacht onmiddellijk aan een typefoutje, maar dat bleek al snel mijn foutje te zijn. Toen ik het op internet opzocht ( kunnen we nog […]

Lees het volledige artikel →