juli 2021

Beste lezer,

Naar aanleiding van de oproepen in voorgaande nummers, hebben we al vele giften mogen ontvangen via de QR-code of via een overschrijving. Dank daarvoor! Het begin is er, maar wellicht dat het aan de aandacht is ontschoten van menig lezer. Vandaar voor diegene nogmaals ons verzoek om een kleine bijdrage aan ons over te maken zodat we onze begroting sluitend kunnen krijgen en daarmee de volgende jaargang financieel rond hebben/krijgen.

De 10 Sylboades die binnen een jaargang bij u bezorgd worden, hebben in totaal een kostprijs van circa € 20,-. U steunt ons enorm als u dit bedrag als gift overmaakt. Uiteraard mag u ook meer of minder doneren. Ongeacht het bedrag zijn wij enorm blij met uw gift om van de volgende jaargang (de 40e !!) een bijzondere jaargang te maken.

Natuurlijk kunnen jullie een bedrag aan ons overmaken onder vermelding van “Vrijwillige bijdrage 2021”. Ons rekeningnummer is NL55 RABO 03 26 12 47 05 t.n.v. Stichting De Sylboade. Fijn als jullie daar gebruik van willen maken.

Maar om jullie nog meer van dienst te kunnen zijn, willen we jullie ook de gelegenheid geven om per QR-code te betalen. Door het hiernaast weergegeven QR-code te scannen in een QR-scan app, komt u op een betaalverzoek-pagina van onze bank (Rabobank) uit. Daar kunt u via iDeal elk gewenst bedrag als gift overmaken.

 

 

We rekenen op jullie!

Met uw hulp maken we er weer een
mooie nieuwe jaargang van!

De redactie

Patyna Belbustaxi

8 juli 2021

 

Lees het volledige artikel →

Freon fan bisten

8 juli 2021

Moarnsbetiid nei iten sjoch ik meastal efkes efterhûs en rin nei de wetterkant. Einen swimme hjir faak yn it wetter oan ‘e Wite Mounts en sjogge as der ek wat foar harren is te heljen. Ik skrik ynienen, wat swimt dêr, is it in rôt, nee, mar wat is it dan wol? En dan sjoch […]

Lees het volledige artikel →

‘In oprjochte soan fan it Fryske boerelan’

8 juli 2021

Yn it ôfrûne foarjier, fjouwer dagen foar syn 90e jierdei, komt er in ein oan it libben fan myn âldste broer Tsjebbe. Hy wenne mei syn frou Wieb de lêste jierren yn Vegelin State yn Joure. Dêrfoar ha se sawat in hiele ieu lang in fébuorkerij hân yn de Bloksleatpolder, middenyn de lânderijen tusken Joure […]

Lees het volledige artikel →

Onze buurt eend

8 juli 2021

Vanwege de leuke reacties op ‘Gespot in en rondom Heeg’, hierbij een verslagje betreffende onze buurt eend van de Spinnekop.  Twee jaar geleden broedde onze buurt eend ook bij mij in de tuin, van de 4 pullen toen is er geen pul groot geworden, kat, kraai of snoek deden zich er te goed aan. Dit […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

8 juli 2021

Tot ziens groep 8, een nieuw avontuur wacht Nu het alweer bijna zomervakantie is, nemen we helaas afscheid van onze leerlingen uit groep 8. Hieronder kunt u lezen wie It Wraldfinster na 8 jaar gaan verlaten en naar welke school ze gaan. We gaan jullie missen en het ga jullie goed groep 8! We hopen […]

Lees het volledige artikel →

Heech yn ‘t Findel

8 juli 2021

Beste Heegemers, Heechfeesten 2021 wordt helaas nog niet het feestweekend zoals vanouds. De feesttent en bands zijn vastgelegd voor het weekend van 26 t/m 28 augustus 2022. Wij hopen op zaterdag 28 augustus 2021 een gezellige activiteit neer te zetten in Heeg. Wij doen ons best hiervoor en zijn in overleg met de gemeente. Het […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de palingaak

8 juli 2021

  Het wordt echt een mooie zomer Dit voorjaar durfden we alleen maar te dromen van een mooie zomer. Maar het lijkt er nu toch echt van te komen. De oefentochten in de maanden april en mei waren een groot succes. Zowel voor de schippers als de stuur- en bootslieden is er het nodige bijgespijkerd […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

8 juli 2021

Beste bewoners uit Heeg Wist u dat in Talma State: Door de versoepelingen de vrijwilligers weer welkom zijn en we hier erg blij mee zijn! De duo fiets weer mag worden gebruikt Zou u wel eens met onze bewoners willen fietsen? Dat kan! Loopt u eens binnen om onze duo fiets te bewonderen en de […]

Lees het volledige artikel →