april 2018

 

Ook op de bso zijn de lammetjes geweest. Op dinsdag 17 april konden alle ouders en kinderen komen om de lammetjes te bewonderen.

Uit school eerst wat drinken en dan naar de lammetjes!

De lammetjes rennen vrolijk in het gras met de kinderen er achter aan. Wat hebben wij een leuke middag gehad!

Dorpsgenoten,

Betreft: oud papieractie op 4 mei. Omdat het een week voor 4 mei koningsdag is en we op 11 mei mee doen met het project “At the watergate”  kunnen we niet schuiven met de datum. In overleg met de chauffeurs van Omrin hebben we  besloten om de oud papieractie op 4 mei wel door te laten gaan, maar om 17.00 uur te laten beginnen, zodat we rond 19.30 uur klaar zijn.

Graag het oud papier op 4 mei  tijdig aan de weg zetten!!

 Homme Bakker


Afscheid van Foekje Talma

25 april 2018

Beste dorpsgenoten, Voor de meesten zal het geen nieuws meer zijn maar ik wil het langs deze weg toch graag met u/ jullie delen. Ik heb besloten naar een andere locatie van Patyna te gaan namelijk Nij Dekema in Weidum. Ik mag daar ook weer gaan werken als teamleider per 1 juni, 9 mei zal […]

Lees het volledige artikel →

Korneliske Ykes II op naar London

25 april 2018

Inmiddels ligt de Heegemer palingaak weer te pronken op haar ligplaats, klaar voor een mooi seizoen. Er is afgelopen winter hard gewerkt aan het schip en dat is ook goed te zien. Johannes Hobma heeft daarvan in de vorige Sylboade verslag gedaan. In deze Sylboade gaan we in op het vaarseizoen 2018. En dat wordt […]

Lees het volledige artikel →

Heech fan Alds

25 april 2018

  Van Kees de Jong kreeg ik om in te zien een hele dikke map, waar opstond personen en verhalen van Heegemers. Heel interessant daarin te lezen. Waar mij één persoon opviel die ik wel gekend heb, maar zijn hele levensloop stond hier beschreven die ik niet wist. Wie Roelof van Netten nog gekend heeft […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

25 april 2018

Thema dansweek met Codarts. Wat hadden we een fantastische week vol reisbelevenissen met 15 studenten van Codarts-dansacademie uit Rotterdam! Iedere ochtend na de pauze werkten groep 3 t/m 8 met veel plezier aan dit project samen met de kinderen van de Jozefschool. Op donderdag hebben we 2 heel fijne voorstellingen gehad in Talma State en […]

Lees het volledige artikel →

Sylboade Enveloppen actie

25 april 2018

Elk jaar vragen wij omstreeks deze tijd even uw aandacht voor ons blad. Deze maand vindt u een brief van ons aan u, de lezer van de Sylboade, in het blad. Daarin vragen wij een eenmalige vrijwillige bijdrage. We hopen, dat u ons ook nu financieel wilt steunen. Kunnen we weer op u rekenen? Bij […]

Lees het volledige artikel →

At the watergate

25 april 2018

  At the watergate in Heeg!   10 en 11 mei      Van 9-11 mei komen 7000 jonge muzikanten vanuit heel Europa naar Sneek en omliggende dorpen voor het 13e European Youth Music Festiva Dit festival heeft de naam:  At the Watergate. Waarschijnlijk is het u opgevallen want je kunt er bijna niet meer omheen overal in […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Chris van Haarlem

25 april 2018

Als nieuwe inwoner van Heeg wil ik mij graag via “de veer van” aan jullie voorstellen. Chris van Haarlem geboren 22 april 1966 te Balk. Opgegroeid in Woudsend als oudste zoon van Meester Ad en juffrouw Anneke die daar nog steeds op de Iewâl wonen. Na de lagere school naar de Van Swinderen MAVO in […]

Lees het volledige artikel →

Voorwoord

25 april 2018

  Op dit moment zitten we alweer midden in de mei-vakantie. De kinderen hebben het de afgelopen tijd wel weer druk gehad op de scholen met diverse (sportieve) activiteiten. Er is gedanst, gevoetbald en ook nog gespeeld tijdens de Koningsspelen. De eerste activiteiten liggen alweer achter ons en ook de opening van het watersportseizoen is […]

Lees het volledige artikel →