januari 2016

Presentatieavond.

Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm “oud en nieuw” materiaal uit het “Heech fan âlds archief” zoals prentbriefkaarten, foto’s en films.

Wanneer:      Woensdagavond 17 februari 2016
Aanvang:       20:00 uur
Plaats:          Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg
Kosten:         € 2,50 p.p.

Verder zijn we present op de ‘Dei fan ‘e Nostalgy’, georganiseerd door de A.K. It Heechhûs.  

Wanneer:      Paasmaandagmiddag 28 maart 2016
Plaats:          Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Aanvang en eventuele kosten worden t.z.t. in De Sylboade bekend gemaakt.

 Goede voornemens voor 2016.

Een van uw goede voornemens voor 2016 zou het donateurschap van onze stichting kunnen zijn. Stichting “Heech fan âlds” is n.l. een stichting zonder winstoogmerk. Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit giften, met onze presentatieavonden spelen we meestal net quitte. Voor de opslag van de materialen zijn ons in het verleden archiefkasten geschonken, uitbreiding met 2e hands hangmapkasten en houten stellingen bleken daarna al snel noodzakelijk. Met ingang van 2016 huren we voor ons archief een kamer in de voormalige RK pastorie.
Voor het digitaliseren en/of kopiëren van materiaal wordt gebruik gemaakt van privé apparatuur, een situatie waar we eigenlijk ook wel van af willen. Al met al teren we ieder jaar in en om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten op een wat solidere financiële basis willen wij u daarom oproepen om donateur van onze stichting te worden.
Dit kan door éénmaal per jaar automatisch minimaal € 7,50 (meer mag natuurlijk ook) door uw bank te laten overmaken naar rekening NL34 RABO 3347 4853 51 ten name van St. Heech fan Alds.

Oproep.
Wij zijn op zoek naar oude foto’s en/of films van de volgende verenigingen/clubs: V.V.V., Tennisvereniging, Toneelvereniging en de diverse biljartclubs. Algemeen: Uitstapjes ouden van dagen, Stormschade, Sneeuw, Schaatsen, Oorlogsperiode 1940-1945 en Indiëgangers. Scholen: gebouwen Hervormde- en kleuterschool incl. klassenfoto’s van deze scholen. Kerken: foto’s van Silogebouw en personen. Uw reacties graag naar Kees de Jong: 442660.

Laatste kans.
Bij Kees de Jong te koop: Nog enkele exemplaren van het fotoboek ‘Heech en de Hegemers‘.

Verhuizing.
Begin januari 2016 zij we met ons archief verhuisd van ‘It Heechhûs’ naar Harinxmastrjitte 43, waar we een voor ons passende kamer in de voormalige RK pastorie van de VVV huren. We hebben nu de mogelijkheid om belangstellenden daar te ontvangen.

Tip:
Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Info:
Kees de Jong
Jan Hettinga
Piet van der Bank
Piet Vlas

Uit het archief van Stichting “Heech fan âlds”

Heeg ca. 1927 Harinxmastrjitte

Heeg –  ca. 1927 – Harinxmastrjitte

Heeg – ± 1927 – Harinxmastrjitte

Op de foto linksvoor het pand waar in het verleden Jette Reijenga een kruidenierszaak had met als specialiteit Deventer koek, daarna groentehandel Joh. van der Meer, vervolgens kruidenier Johannes Potma, later zijn zoon Yde Potma, daarna de Viswinkel van Tjeerd & Maaike Veenstra, de Cirkel supermarkt van Hielke & Folkert Boersma, daarna Schoonhoven. Ook het naastliggende pand, waar Benjamin K. Post een zaak in manufacturen dreef, maakt nu deel uit van De Jong Watersport.

Heeg - ca. 1927 - Harinxmastrjitte

Heeg – ca. 1927 – Harinxmastrjitte

Heeg – ± 1927 – Harinxmastrjitte –

De Sypkebrêge is inmiddels vervangen door een duiker. Rechts in het midden is de oude kosterij te zien, die staat bijna op de weg. Toen Anne Kooistra hier in 1929 begon met een rijwielzaak moest hij het voorste stuk inkorten om meer ruimte voor de deur te krijgen. Bij de handkar rechts staat Botte K. de Jong. Het huisje linksvoor is in 1939 afgebroken, er is toen een nieuwe vrijstaande woning voor in de plaats gekomen.

Heeg - ca. 1930 - Harinxmastrjitte

Heeg – ca. 1930 – Harinxmastrjitte

Heeg – ± 1930 – Harinxmastrjitte –

op de foto rechtsvoor voor het pand waar Jan van Veen een kruidenierszaak had, daarna Rintje Boschma, vervolgens fam. Kingma en als laatste Sjoerd de Jong. In het pand er naast zat bakkerij A. Kamstra, later zoon Jan Kamstra, in 1960 is het een cafetaria geworden van Jan van der Zwaag, vervolgens van Kees de Groes, Theo & Truus de Ruiter, Kees Polet, Nic Polet en later weer Theo & Truus de Ruiter. Rond 1971 zijn beide panden samengevoegd tot een bar-dancing met als beheerders Monard & Antje de Ruiter.

Heeg - ca. 1930 - Harinxmastrjitte

Heeg – ca. 1930 – Harinxmastrjitte

Heeg – ± 1930 – Harinxmastrjitte –

Het pand linksvoor op de foto werd in het verleden o.a. bewoond door de volgende personen: Gerrit Slippens met een slijterij, kapper/schoenmaker Andries ter Veer, kapper Gerrit Bleeker, kapper Jan Veldhuis, kapster Femmie Visser-de Boer, kapster Attie de Heer-de Hoop, kapster Paula de Jong-Reekers. Nu is het pand als woonhuis in gebruik. In het pand ernaast woonde Jacob Miedema, later weduwe Jac. Miedema met kruidenierswaren en foerage, later zoon Gerrit Miedema, die met zijn zaak verhuisde naar De Syl, nu Jonas in den Walvis.

 

Peut voor u en ons!

30 januari 2016

in Overig nieuws

 Tankn & Schenken bij Peut!

 

palets

 

 

 

Sinds kort kan er bij Peut per getankte liter ook 1 cent worden geschonken aan het Timmerdorp!

 De opbrengst zal worden besteed aan de timmerdorpweek welke voor de kinderen wordt georganiseerd in de eerste week van de schoolvakantie. We zijn blij met elke cent! Doen!
het timmerdorp is te vinden onder “overig”

 Bestuur timmerdorp

 

Ladies Night workshop

30 januari 2016

“van klerezooi tot kleedgemak” Op woensdagavond 10 februari Ladies night workshop “van klerezooi tot kleedgemak” in het Heechhûs (20.00 – 22.30). Heb je zin in een leuke en verrassende avond uit voor jezelf met je vriendinnen, je buurvrouw, je zussen?Kom dan zeker! Tijdens deze avond krijg je op een enthousiaste wijze hele handige tips hoe […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de IJsclub Heeg

30 januari 2016

Wat te doen zonder winter? De ijsclub heeft niet stil gezeten. Hebben mee georganiseerd: de spokentocht maar ook de kerstwandeltocht 2e kerstdag in het Heempark. Het bestuur heeft met een aantal vrijwilligers de cursus natuurijsmeester van de K.N.S.B gedaan. Ook hebben we met ijsclub Woudsend de toertocht Heegermermeertocht klaar gemaakt, met draaiboek en ingediend bij […]

Lees het volledige artikel →

Afrikaanse droom…

30 januari 2016

Vanuit de kliniek in Kukunjan Gambia waar ik nu ruim een maand aan het werk ben. Al twee keer ben ik met deze loeiende sirene naar het ziekenhuis geweest. De eerste keer met een babietje die verdacht werd van meningitis en de tweede keer met een vrouw met, voor de kenners, eclampsie nadat ze al bevallen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van SSS Heeg

30 januari 2016

12 december 2015: Fundag – Lemmer Op deze zaterdag hebben 34 jongens en meisjes van de gymgroepen van onze vereniging meegedaan aan de fundag in Lemmer. Dit is een wedstrijd over drie onderdelen: lange mat, sprong , brug voor meisjes en lange mat, sprong, rekstok voor de jongens. Daarnaast is er een fungedeelte met klimmen, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

30 januari 2016

Beste dorpsgenoten, Om te beginnen voor iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We hebben 2015 goed kunnen afsluiten. U kunt zien een nieuw logo, een nieuwe naam. Wij gaan verder als Patyna i.p.v. zorggroep Tellens. Een drukke december maand met een heerlijk kerstdiner. Waar onze koks Marije en Hendrik mooie kerstliederen hebben gezongen. […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

29 januari 2016

Heeg wordt steeds duurzamer. Wist u: dat we in december de 25e klant mochten begroeten van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD); dat dit Hennie en Nico Garritsen waren; dat zij een heerlijke taart hebben ontvangen; dat we tijdens de kerstfair van zaterdag 19 december 6 nieuwe NLD-klanten bij konden schrijven; dat de 30e klant, die stroom […]

Lees het volledige artikel →

VV Heeg Jeugd

29 januari 2016

De Grote Club Actie Dit najaar hebben de B en C spelers van voetbalvereniging O.H.H. loten verkocht voor de Grote Club Actie. In totaal heeft het een mooi bedrag opgebracht. Iedereen die loten heeft gekocht, bedankt ! We willen de jongens en meiden van O.H.H. en de leiders bedanken voor hun inzet! De chocoladeletteractie Op […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst MS collecteweek

29 januari 2016

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 496 in Heeg opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting We bedanken alle gevers en collec-tanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad […]

Lees het volledige artikel →