Biljart

Hegemer biljarttoernooi

18 maart 2020

in Biljart

Vrienden en vriendinnen  van het Hegemer biljarttoernooi.

Op 20 december 2019 ging het weer aan de strijd om het 35ste hegemer kampioenschap biljarten. Ditmaal met 2 nieuwe organisatoren, sinds het aftreden van Rommert en Coby moest er heel wat water door de mar stromen voordat dat zo ver was maar uiteindelijk kwamen deze twee als vanzelf bovendrijven.

Rommert en Coby nog bedankt voor jullie jarenlange inzet. Zoals ik al zei 2 nieuwe organisatoren Jacqueline Hettinga en Janneke van der Meer. Met deze 2 nieuwe mensen ook een verandert systeem, de poules zijn wat groter geworden waardoor iedereen 3x kon biljarten in de poule fase.

Op  vrijdag middag 13.00 uur werden de keuen gekrijt en de scheidsrechters namen hun plek in, de tot de tanden toe gewapende en gemotiveerde deelnemers gingen de strijd aan. En gestreden werd er.

In poule 1 haalt Sybout Jaasma 6 punten, Julian Andringa haalt ook 6 punten, Anne de Hoop haalt 6 punten evenals Ate Cnossen, van deze 4 heeft Sybout 128% van zijn gemiddelde gespeeld, Julian 123%, Anne speelt 103% en Ate 90%, hierdoor werden Sybout en Julian 1ste  en 2de  in de poule en mochten door naar de 8ste finales.

In poule 2 werd Jeltje Flapper 1ste met 7 punten, Harmke en Rommert haalden 6 punten, waar Harmke 103% van haar gemiddelde speelde en Rommert 92%, Jeltje en Harmke gingen dus door naar de 8ste finales.

In poule 3 was de 1ste plek een prooi voor Jan Bouma met 9 punten, de 2de plek ging tussen Frank Hettinga 6 punten, Sietse Altena 6 punten en Thewis de Jong 6 punten. Frank speelde 95%, Sietse 92% en Thewis 86%. Jan en Frank gingen door naar de 8ste finales.

In Poule 4 was Gert van Barneveld de sterkste met 9 punten, Haaje Stoffelsma had 6 punten en speelde 116%, Jantje Veenstra had 6 punten en haalde 94%, Theo A Speerstra had 6 punten en speelde 91%, Gert en Haaje gingen door naar de 8ste finales.

In poule 5 werd Sietse van der Molen 1ste met 9 punten en 166%, 2de werd Martje de Hoop met 9 punten en 100%, beide door naar de 8ste finales.

In poule 6 was Wybe Visserman de sterkste met 9 punten, voor de 2de plek kwamen er 4 mensen in aanmerking met 6 punten. Edzard Piebenga met 109%, Jan veldhuis 103%, Linda Nagelhout 89% en Durk Bergstra 84%. Wybe en Edzard door naar de 8ste finales

In poule 7 hebben Ids Groen en  Pieter Visserman 9 punten, Ids wordt 1ste met 95% en Pieter heeft 68%, dus door naar 8ste finales.

Dan poule 8, Ineke Schippers heeft 9 punten gehaald, Anton, Rimmer en Edward hebben alle 3 zes punten gehaald, Anton speelt 87%, Rimmer 75% en Edward ook 75%, Ineke en Anton gaan door naar de 8ste finales.

Van alle 61 deelnemende deelnemers zijn er 16 die over de poulefase berekend boven hun gemiddelde hebben gespeeld.

In de 8ste finales wint Sybout van Frank, Jeltje van Edzard, Pieter van Jan, Julian wint van Gert, Sietse van Harmke, Anton van Wybe, Haaje wint van Ids en Martje van Ineke.

In de kwartfinales spelen Sybout en Jeltje  tegen elkaar en Sybout wint, Pieter speelt tegen Julian en Julian wint. Anton speelt tegen Sietse en Sietse wint, Haaje speelt tegen Martje en Haaje wint.

Dan de halve finales, Sybout speelt tegen Julian en Sietse tegen Haaje, Sybout wint tegen Julian en Sietse gaat door het oog van de naald tegen Haaje. Vervolgens hebben we dan een troost finale tussen Julian en Haaje waar Haaje wint.

De finale is dan dus tussen Sietse en Sybout. Sietse wint uiteindelijk de cup met de grote oren.

Er kon ook nog worden gegokt op wie de winnaar zou worden waarbij je een prijs kon winnen, misschien een terugkerend fenomeen.

Al met al was het weer een geslaagd gebeuren denk ik.

Organisatie bedankt en tot volgend jaar.


 

Het toernooi staat 7,8 en 9 januari 2020 op het programma: de eerste volle week van het nieuwe jaar. De achtergrondmedewerkers hebben weer gezorgd voor de opstelling van de biljarts. Vanwege dalend aantal leden is het toernooi gespeeld op 2 biljarts van Pasma uit Leeuwarden. Het draaischema voor de partijen is opgesteld door Seakle Hettinga, bedankt! Er zijn dit jaar 24 deelnemers waaronder een gastspeler Tjalling Haanstra. De reserves hoefden dit jaar niet in actie te komen. Er is gespeeld in twee A-poules  , de betere biljarters en twee B-poules. Een poule bestaat uit 6 spelers! Elke deelnemer speelt minimaal 5 partijen. Zowel voor de A-poule als de B-poule is een wisselbeker beschikbaar.

De Belgische puntentelling wordt gebruikt voor het toekennen van wedstrijdpunten. Een partij duurt maximaal 30 beurten. De winnaar krijgt 11 punten. De verliezer afhankelijk van het aantal gemaakte caramboles 0 tot 9 punten. Bij remise krijgen beide spelers 10 punten!

In poule 1 is Seakle Hettinga de winnaar 52 punten. In zijn slotpartij versloeg Seakle broer Jappie. Cato de Jong is 2de geworden met 49 punten. Cato won zijn slot partij tegen Dominicus Flapper, die 3de  is met 47 punten. De 4de plaats is voor Jappie Hettinga met 46 punten, gevolgd door Pieter visserman met 43 punten. Renze Westra sluit de rij met 37 punten. De partij tussen Dominicus en Jappie eindigde in remise. Opvallend vaak is de uitslag 11-9! Wie een hoge serie maakt is de winnaar!

In poule 2 is Sybout Jaasma de winnaar geworden met 52 punten. Teade Grondsma speelde remise met Sybout en stelde de 2de plaats veilig in zijn slotpartij tegen Rients met 47 punten. De 3de plaats werd gedeeld door Tsjalling en Theo met 45 punten 39. Rients Rijpma behaalde 39 punten en Jan van der Heide slechts 27 punten. De partij tussen Rients en Jan eindigde in 3-3: van beide kanten waren het geen caramboles maar haarfijne missers.

In poule 3 is de onbedreigde winnaar Jan Visser. Hij verloor geen partij en behaalde het maximale aantal punten van 55. De 2de plaats is voor Theunis Arema met 48 punten. Tussen  3 Lieuwe Ypma, 4 Dolf Eilers en 5 Sjirk Duiker is weinig verschil: 43,42 en 41 punten. Ruud Haringa sluit de rij met 39 punten.

In poule 4 een onverwachte winnaar Anne Kuiper met 52 punten. De 2de plaats is voor Klaas Teerenstra met 49 punten. Foeke Kuiper eindigt als 3de met 47 punten. Vervolgens komen Jan Boersma 35 punten en Antoine Blanco 31 punten en Douwe Ypma met 27 punten op de 4de,5de en 6de plaats.

De voorrondes worden donderdagmiddag afgesloten met een gezamenlijke stamppot maaltijd met gehakt en worst in het Heechhûs. Iedereen heeft meer dan genoeg. Sybout heet als verrassing een toetje. Wat niet blijft staan. De maaltijd wordt beëindigd met het inzetten van Dreamlân door Klaas.

Om 14.00 uur wordt gestart met het spelen van de finale partijen.  Bestuurslid Theunis boekt een eenvoudige overwinning tegen penningmeester Klaas. Hij neemt de leiding en staat die niet meer af. Jan Visser en Anne Kuiper zijn in 13 beurten uit! Anne moet nog 1 maar mist en Jan maakt de partij met 2 caramboles uit. Cato de Jong wint in 19 beurten, series van 11, 9 en 6 van de voorzitter Teade Grondsma. Teade eindigt met  17 caramboles. De kampioen komt uit de partij tussen Seakle Hetting en Sybout Jaasma. Sybout lijkt met een klossende bal en een serie van 5 Seakle te achterhalen maar Seakle antwoordt met een serie van 16 en beëindigt de partij na 24 beurten. Seakle is de kampioen.

De prijzen worden op het biljart uitgestald en vervolgens uitgereikt door bestuurslid Jan van der Heide. Poule B eerste Jan Visser, tweede Anne Kuiper, derde Theunis Arema en vierde Klaas Teerenstra. De wisselbeker is voor Jan Visser. In poule A is eerste en kampioen Seakle Hettinga, tweede Sybout Jaasma, derde Cato de Jong en vierde Teade Grondsma. De wisselbeker is voor Seakle voor de (3de)/4de keer.

B.C. Altyd Toarst bestaat 40 jaar; van TBC tot KIKA

9 april 2019

  Dit jaar viert biljartclub Altyd Toarst uit Heeg haar 40 jarige bestaan. Een leuk moment om de clun eens onder de loep te nemen. Met 22 leden is de club springlevend, elke donderdagavond spelen de dames en heren haar partijen in thuishaven de Watersport. Het is dus een gemengde club. Toen de club 40 […]

Lees het volledige artikel →

Stamppottoernooi ‘De laatste stoot’

11 maart 2019

Het stamppottoernooi van de “De laatste stoot” is van 8, 9 en 10 januari 2019 gehouden. Aan het toernooi deden 26 leden van “De laatste stoot” mee. Het aantal van 26 werd opgevuld met de gastspelers Tsjalling Haanstra, Anne de Hoop, Folkert Miedema, Durk Bergstra, Gerrit Bergsma en Wibbe Bouma. Pieter Visserman en Hendrik Altenburg […]

Lees het volledige artikel →

Verslag 34ste biljarttoernooi 14 en 15 dec. 2018

21 februari 2019

Het schema klaar, daarna een aantal afzeggingen. Voor het organiserende duo een rommelige start. Maar bij aanvang van het toernooi 61 deelnemers, verdeeld over 16 poules. Een opkomst als andere jaren, en daar doe je het voor. Bij aanvang van het toernooi schalden de GVD tjes, verhipjes en k*t door de etablissementen heen. “biljarten bij […]

Lees het volledige artikel →

Van de biljartclub ”De Kromme Keu”

20 november 2018

  In onze club hebben we plaats voor twee nieuwe leden die op donderdag avond mee willen doen aan de winter competitie. We spelen in It Heechhûs met een groep van 14 personen en je mag vrijblijvend een keertje langs komen om te zien hoe het gaat en wie er mee doen. Wil je meer […]

Lees het volledige artikel →

Biljarttoernooi 2016: 10 en 11 februari 2017

10 maart 2017

Van uitstel komt afstel, klinkt het spreekwoord. Maar dat het niet altijd opgaat bewijst het biljarttoernooi van Heeg. Na uitgesteld te zijn om droeve omstandigheden werd het toernooi nu verlaat door dezelfde omstandigheden. Zo ving het toernooi iets voor vieren aan en werd er gestreden voor ieder punt. Belangrijk is echter dat ook de gezelligheid […]

Lees het volledige artikel →

Stamppot toernooi fan de biljertklup de Leste Stoat

8 maart 2017

It waard tiid dat der wer in stamppot toernoai kaam foar de biljertklup yn It Heechhús. De jonge âlde mannen hiene der wer sin oan, en op 10-11 en 12 jannewaris wie it sa fier it soe heve. De frijwilligers ha hun ynspand om trije biljert tafels te ynstalearjen yn seal ien, dy dingen moatte […]

Lees het volledige artikel →

Biljarttoernooi 2016 wordt gespeeld in 2017…..

29 januari 2017

Op 16 en 17 december j.l. zou het 32ste biljarttoernooi worden gehouden. In verband met het overlijden van Johan Oost hebben we gemeend het toernooi op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Johan zou zelf vast gezegd hebben “moai troch gean litte”, maar voor velen was de aardigheid ervan af. Johan was vanaf het eerste […]

Lees het volledige artikel →

Altyd Toarst biljart voor KIKA

29 januari 2017

En waarom Kika ? De buren van Johan en Meiny Altena, Harmen en Esther Akerboom hebben het leed meegemaakt wat deze verschrikkelijke ziekte met zich meebrengt. Hun anderhalf jarig dochtertje Femke is aan deze ziekte overleden. Samen spannen ze zich enorm in voor Kika, als ambassadeurs en als deelnemers van het meerdaagse fietsevenement giro di […]

Lees het volledige artikel →