maart 2020

Met de tweede winterstorm razend om het huis schrijven we deze nieuwsbrief. Maar het nieuwe seizoen begint ook alweer te lokken. We gaan verder met de nieuwe activiteit bij de WSH, namelijk roeien in een St Ayles skiff! Aanmeldingen voor het jeugdzeilen komen ook binnen druppelen, wil jij ook meedoen? Daarnaast ziijn we weer druk met voorbereiding van de eerste wedstrijden zoals het OCN-selectieweekend!

We gaan roeien met de St Ayles Skiff! De WSH gaat activiteiten verbreden en zal sloep roeien gaan aanbieden in een St Ayles Skiff, een lichte roeisloep voor 4 roeiers en een stuurman. Na overleg met meer dan 30 belangstellenden en een onderzoek naar de haalbaarheid is inmiddels begonnen met de realisatie door een casco aan te schaffen. Wilt u zelf ook deelnemen of helpen bouwen? Meldt u dan aan via: wsheeg.nl/sloeproeien

Jeugdzeilen; Optimist Club Nederland selectiewedstrijden. Meer dan 100 deelnemers komen naar Heeg om selectiewedstrijden te varen. het zal druk zijn op de wal in en rond ons gebouw, wat meteen ook een mooie plek is om de wedstrijden te volgen. De jeugd zal jullie belangstelling bijzonder op prijs stellen en misschien zien jullie wel de toekomstige Marit Bouwmeester of Pieter-Jan Postma zeilen. Data: zaterdag 21 en zondag 22 maart, vanuit It Sylhus.

Jeugdzeilen; lesprogramma. Eind april/begin mei start weer ons zeil lesprogramma in de Optimist, Flits en Splash voor de jeugd. De lessen worden door ervaren en goed opgeleide CWO-instructeurs gegeven. Aan de jongste jeugd wordt het zeilen geleerd op een leuke en speelse manier. Plezier in het zeilen staat voorop. De lessen voor de 2e en 3e jaars leiden op tot het CWO II diploma. De gevorderde jeugdzeilers kunnen als ze willen doorstromen naar de wedstrijd training. Er wordt gezeild op dinsdag en donderdag avond. Voor meer informatie en opgave zie onze website: wsheeg.nl/jeugd

Vrijwilligerswerving en – beleid. Het bestuur heeft dit jaar het vrijwilligersbeleid als speerpunt in haar agenda neergezet. Diverse bestuursleden volgen de cursus “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”. Centraal staat het actief werven van vrijwilligers voor onze vereniging en activiteiten. Vrijwilligers worden extra in het zonnetje gezet, want zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Hou de website in de gaten voor meer informatie: wsheeg.nl/vrijwilligers

Algemene ledenvergadering. De AVL is gepland op vrijdagavond 3 april 2020. De agenda en uitnodiging worden nog naar de leden gestuurd maar noteer de datum alvast in uw agenda. Sowieso staat het sloeproeien op de agenda, ook belangstellenden zijn van harte welkom. Datum: Vrijdagavond 3 april 2020 20.00u. It Sylhus

We streven ernaar regelmatig in de Sylboade een actuele WSH-nieuwsbrief te publiceren. Mocht u altijd op de hoogte willen zijn en de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, laat het dan weten via email hidden; JavaScript is required of meldt u aan via de website van de WSH: wsheeg.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk is 2019 een onvergetelijk jaar: de palingaak Korneliske Ykes II heeft London aangedaan. Een mooiere tocht is haast niet denkbaar. Voor die overtocht met levende paling naar het hartje van London is de palingaak gebouwd. We hebben een traditie van meer dan drie eeuwen doen herleven. En daar gaan we mee door. Volgend jaar staat een tocht over de Oostzee op het programma. De Friese palingaken haalden immers hun paling daar vandaan, in de tijd dat de afzet in London zo’n omvang had aangenomen dat de vangst in Friesland onvoldoende was. Ook dat wordt een historische tocht, waarbij we Kopenhagen zullen aandoen. Net als in London liggen daar nog veel herinneringen en contacten.

Dit jaar wordt wat die historische tochten betreft een tussenjaar. De boog kan niet elk jaar gespannen staan. Daarom blijven we dit jaar in eigen land. Afgelopen winter is hard gewerkt aan het schip. Met de reis naar London heeft de aak het er fors van langs gehad. Geen schade, maar intensief gebruik vraagt extra onderhoud. Daar kwam bij dat er witrot is geconstateerd; een schimmel, die zich in droog eikenhout vreet. Op vitale punten moest dat echt worden beetgepakt. Onder regie van Rinus Grondsma hebben vrijwilligers het nodige aan het schip gedaan. Maar voor het ‘echte werk’ is Wout Rijpma aan de slag gegaan: een vakman ten top, die bijzonder fraai werk heeft geleverd. In de twee helft van maart zal de aak weer op zijn plek liggen, als markant gezicht op de Syl.

Met de opening van het watersportseizoen op 25 april zal de aak een prominente rol vervullen, zo is ons gevraagd. En daar hebben we natuurlijk mee ingestemd. Van dat programma mogen wij niet meer verklappen. En voor ons begint dan ook het vaarseizoen. In mei hebben we onze oefentochten, om het schip en de bemanning weer vaarklaar te hebben. Vanaf juni de avondtochten en natuurlijk de nodige evenementen voor familie-/vriendenfeestjes en dergelijke in de weekenden.

Hoogtepunt zal dit jaar onze deelname aan SAIL Amsterdam zijn. Van 12 t/m 16 augustus is het in Amsterdam weer een groots evenement met windjammers en andere grote zeil-schepen. Voor Korneliske Ykes II is het de derde keer dan aan SAIL wordt deelgenomen. We hebben vanuit onze deelname in 2010 en 2015 de nodige ervaring. We weten hoe prachtig het is om met gasten te varen en hen een schitterend uitzicht te bieden op de mooiste zeilschepen, die deze aardbol bezit. Laat ons alvast maar weten, mocht u interesse in een dergelijk arrangement heeft.

En dan onze vrijwilligersbijeenkomst: zaterdag 7 maart vanaf 11.00 uur in het Sylhûs. Naast onze vaste vrijwilligers, die een persoonlijke uitnodiging krijgen, is die bijeenkomst ook voor Hegemers e.o., die meer van de aak willen weten en wellicht overwegen om tot de club van vrijwilligers toe te treden. We zullen die ochtend met elkaar nog even terugkijken naar London, maar vervolgens het seizoen 2020 doornemen, wat ons te wachten staat, wie wat kan oppakken en hoe we er in 2020 weer iets prachtigs van maken. En we sluiten met een lunch af, zodat eenieder rond 14.00 uur zijn/haar eigen weg kan gaan. Weet ons voor vragen/opmerkingen te vinden: email hidden; JavaScript is required

 

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

18 maart 2020

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

18 maart 2020

Hoogste tijd om de lezers van de Sylboade weer mee te nemen in het wel en wee van de bridgeclub in Heeg. Als je dan toch toegevoegd wordt aan de redactie van de Sylboade, nemen we ‘de pen maar weer ter hand’ en zijn misschien ook anderen van de Bridgeclub weer te motiveren ☺ zo […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

18 maart 2020

Roedels Een droedel is een tekening gemaakt van woorden. Je gebruikt geen lijnen maar gebruikt woorden om de lijnen te maken. Dit is een creatieve manier om de woorden van de nieuwe spellings-categorieën nogmaals goed in te oefenen of om de woorden die fout geschreven zijn goed op te slaan in de hersenen. Doordat de […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst collecte MS fonds

18 maart 2020

Van 17  tot en met 24 november 2019 had het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte multiple sclerose. Deze collecte heeft in Heeg  € 601,82 opgebracht. Alle gulle gevers en collectanten hartelijk dank! MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben […]

Lees het volledige artikel →

Glasvezel voor heel Heeg

18 maart 2020

Goed nieuws! Na de vraagbundeling voor het buitengebied en de kleine kernen, is DFMopGlas nu officieel gestart met de glasvezelcampagne voor de middelgrote kernen. Alle inwoners van Deinum, Dronrijp, Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend kunnen zich tot 8 juni 2020 aanmelden. Woon je binnen de bebouwde kom? Aanmelden kan door een abonnement af te […]

Lees het volledige artikel →

Vucht

18 maart 2020

Bunkerdrama in een concentratiekamp, 1944. De cel was opeens gevuld met in doodsnood gillende vrouwen, We hebben de bevrijding van 75 jaar geleden, door Amerikanen Engelsen en Polen herdacht. Maar laten we gruwlijkheden zoals in concentratiekamp Vucht ook niet vergeten. In totaal hebben 29.500 mensen daar voor lange of korte tijd gevangen gezeten, in barakken […]

Lees het volledige artikel →

Informatieavond gaswinning in Sudwest Fryslan

18 maart 2020

Woendag 25 maart 20:00-21:30 uur, Heechhús, It Eilân 67, Heeg Informatieavond gaswinning in Súdwest Fryslân: Heeg, Woudsend, Sneek en omstreken Nu de gaskraan uit de Groninger bodem dichtgedraaid wordt, zoeken oliebedrijven andere velden om aardgas te winnen. Twee jaar geleden waren Heeg en omgeving daarom het toneel van een verkennend bodemonderzoek, met kabels en trilwagens […]

Lees het volledige artikel →

Schoonheidssalon Aphrodite: “Respect voor natuur en gezondheid”

18 maart 2020

Schoonheidssalon Aphrodite is al jarenlang een begrip in Heeg en omstreken. In 1989 opende Grietje Cnossen als STIVAS gediplomeerd schoonheidsspecialiste een schoonheidssalon in Heeg. In eerste instantie werd een ruimte gehuurd boven de kapsalon maar al vrij snel werd er een eigen praktijkruimte gebouwd aan de Helling in Heeg. In middels zijn we ruim 30 […]

Lees het volledige artikel →