maart 2017

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 30 januari tot en met 4 februari vond in Heeg de Hersenstichtingcollecte plaats. Met een kleine groep enthousiaste collectanten hebben we in het grootste deel van Heeg kunnen collecteren. Hoewel we niet iedereen om een bijdrage hebben kunnen vragen is door de collectanten een flink bedrag – € 827,47- opgehaald voor al die mensen met een hersenaandoening. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Is de collectant niet bij u langs geweest of had u geen kleingeld voor de collectebus? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.
Wilt u volgend jaar ons team collectanten komen versterken?
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Henk Schotanus, coördinator.

Rots en water :
De afsluiting. Groep 4 heeft deze training op dinsdagmiddag 17 januari in het bijzijn van veel ouders/verzorgers, afgesloten met een mooi ritueel. Op een plankje werden dromen, plannen, idealen en waardevolle mensen en zaken geschreven door iedere leerling en vervolgens werd dat plankje 17 met een krachtige slag of trap doormidden geschopt of geslagen. Met diezelfde kracht kun je in je leven staan en werken aan de dromen die je hebt of de plannen die je uit wilt voeren of een goed maatje zijn voor de mensen om je heen. Je hebt echter ook geleerd dat dit soms met ROTS-, soms met WATERkracht te bereiken is. Een symbolische afsluiting en iedereen kon het plankje doormidden krijgen! We hebben de trainers juf Hilde en meester Idzard, onze buurtsportcoaches, bedankt voor hun inzet. Heel waardevol om dit mee te maken.

Schoolconcert Bruggen Bouwen Met Muziek op 17 januari 2017
Muzikanten van het jeugdkorps Crescendo Heeg en BBMM docenten luiden het nieuwe jaar muzikaal in en spelen voor alle kinderen, ouders en andere belangstellenden van groep 5 t/m 8 van It Wraldfinster en de St. Jozefschool in Heeg. Tijdens dit concert wordt er ook ingegaan op de mogelijkheid om een schoolorkest op te starten na schooltijd als aanvulling op de lessen in de groep. Groep 6 gaat samen met de groep van de Jozefschool weer deelnemen aan het muziekproject ‘Bruggen bouwen Met Muziek’. Het project is korter en anders van opzet dan vorige jaren. Het gaat nu om 7 lessen op dinsdagochtend. De groep wordt dan in tweeën gesplitst en er zijn twee vakdocenten beschikbaar: Marten Miedema en Tseard Verbeek. De leerlingen krijgen les op instrumenten van ‘Crescendo’ en er zijn ook meer algemene muzieklessen voor de gehele groep ingepland. Verder komt er een mogelijkheid voor de liefhebbers(!) om na schooltijd verder te gaan met een schoolorkest samen met de leerlingen van de Jozefschool. Het schoolorkest is voor kinderen die graag door willen en kan worden aangevuld met leerlingen uit andere groepen die al een instrument bespelen. Het schoolorkest doet mee aan de Rabobank Talent Battle op dinsdag 6 juni in theater Sneek. De tijd voor dit schoolorkest is dinsdag 14.15-15.00 uur, start 28 maart en staat onder leiding van Marten Miedema.

Dans met de vier elementen. Op woensdag 25 januari is groep 1 en 2 in een lange stoet auto’s naar een school in Woudsend geweest en in het speellokaal keken kinderen naar een korte dans door professionele dansers over de vier elementen water, aarde, vuur en lucht. Daarna ontdekten ze zelf hoe ze kunnen bewegen met deze 25 elementen. Er werd een warming-up gegeven in de vorm van een stopdans, na de warming up werd de finale dans aangeleerd die alle kinderen mochten uitvoeren. De leerlingen maakten op een speelse manier kennis met dans, ritme en de vier elementen. De dans ging over het thema de vier elementen. Na het kijken mochten de kinderen zelf actief deelnemen en de begrippen water, aarde, vuur en lucht ervaren.

Inspectiebezoek:
Afgelopen dinsdag 7 februari kwam onderwijsinspecteur dhr. B. Milo op bezoek voor het 4-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek. Groepsbezoeken, gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten en intern begeleider en directeur. Bestudering van documenten en planning en wat daarvan te zien is in de praktijk. Daarvoor hanteert de onderwijsinspectie 10 ‘standaarden’. Aan het eind van deze, toch wel spannende dag, hoorden we zijn beoordeling in het bijzijn van bestuurder Palludara dhr. Joop Fortuin. Algemene indruk een ‘voldoende’ score en op Pedagogisch Klimaat een ‘goed’! We zijn heel trots op dit resultaat en realiseren ons ook dat we op een aantal terreinen zeker nog beter kunnen worden: aanscherpen en puntjes op de ‘i’ zetten. Wel ‘een hart onder de riem’ voor alle medewerkers. Dank aan de ouders en leerlingen die, met een open houding, het gesprek met inspectie zijn aangegaan en zo het beeld van onze school compleet maakten!

Theatervoorstelling voor groep 3, 4 en 5:
Groep 3, 4 en 5 zijn op maandag 13 februari met z’n allen naar de theatervoorstelling Smakelijke Sprookjes geweest.
In een land niet zo ver hier vandaan, is het elke dag feest. Een oneindig groot festijn. De schalen met eten reiken tot aan de hemel, muziek klinkt in alle hoeken van het land en er wordt iedere avond gedanst. Tot er op een 13 dag een gast verschijnt, die niet is uitgenodigd en zeker niet welkom is. Deze gast eist dat de menukaart wordt aangepast. En dit heeft grote gevolgen … Ida van Dril en Eva Mesman specialiseren zich in verhalen vertellen door middel van fantasierijke objecten en poppenspel. Een komische en interactieve poppenvoorstelling. Een sprookje over heldenmoed en fantasie waarin jij de hoofdrol speelt. Met tafelkleden, een kapotte vergiet en andere vergane glorie maken wij met elkaar een nieuwe wereld.
Zelfs de pake van Niels mocht een stukje meespelen op het toneel.

‘Koning van het Grasland’in Heeg

10 maart 2017

  In de vorige Sylboade heeft u al het een en ander kunnen lezen over deze bijzondere locatievoorstelling. ‘Koning van het Grasland’ is deels in het Fries en deels in het Nederlands en wordt gemaakt door het artistieke team dat werkte aan de succesvolle voorstelling ‘MANSHOLT’. Tjeerd Bischoff schrijft het stuk, Jeroen van den Berg […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

10 maart 2017

PLAATSELIJK BELANG HEEG Jaarvergadering op donderdag 13 april 20.00 uur in It Heechhûs In de volgende Sylboade zullen we de agenda bekend maken. Klein tipje: als alles mee zit, dan kunt u deze avond getuige zijn van het definitieve ontwerp van het Groenplan Heeg, gemaakt door Freya Zandstra en Lucie Gelderblom in samenwerking met de […]

Lees het volledige artikel →

St Jozefschool Heeg

10 maart 2017

Voorstelling Uurcultuur De jongste kinderen van de St Jozefschool en het Wrâldfinster genoten van een interactieve dansvoorstelling in Woudsend, gebaseerd op de vier elementen lucht, water, aarde en vuur. Bezoek aan voorstelling Uurcultuur gr 4,5,6 St. Jozefschool. Op woensdag 2 februari zijn wij met alle kinderen van gr 4, 5 en 6 in auto’s gestapt […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan Alds”

10 maart 2017

Bebouwing aan de westkant van De Skatting. Gereformeerde kerk Links een ansichtkaart van de Gereformeerde kerk, gebouwd in 1889. Architect van de kerk was de vermaarde Tjeerd Kuypers uit Amsterdam. De aanbesteding voor het bouwen van de kerk was op 11 mei 1889. De Hegemer aannemer Lammert Tammes de Vries was de laagste inschrijver met […]

Lees het volledige artikel →

A.K. It Heechhus

10 maart 2017

MAART/APRIL 2017 En dan zijn we alweer aangekomen bij onze 1 na laatste inzending voor de Sylboade en die beginnen we helaas met een droevige noot…. Helaas bereikte ons ook het verdrietige bericht dat we ons zeer gewaardeerd oud a.k bestuurslid Piet Teerenstra nu al moeten missen… Verdriet was het eerste gevoel wat opkwam maar […]

Lees het volledige artikel →

It Pikepoltsje

10 maart 2017

Jierdei Jildou viert op 26 maart haar derde verjaardag. Van harte gefeliciteerd Jildou! In maart komt Mare bij ons spelen! Van harte welkom Mare en we wensen jou een hele leuke tijd toe op it Pikepôltsje! Nasjonale foarlêswike De laatste week van januari en in februari stond het prentenboek “Kleine walvis” centraal. Boy, een jongetje […]

Lees het volledige artikel →

Yippee kleinschalige kinderopvang

10 maart 2017

Allereerst heten we Amelie, Jelco en Mart welkom bij ons op de groep. Veel plezier bij ons. Het thema HATSJOE is afgerond en het nieuwe thema ligt alweer klaar WELKOM PUK. We doen verschillende aktiviteiten m.b.t dit thema. Zo leren we ook een liedje: HALLO HALLO HALLO IK BEN PUK HALLO HALLO HALLO EN HOE […]

Lees het volledige artikel →

Biljarttoernooi 2016: 10 en 11 februari 2017

10 maart 2017

Van uitstel komt afstel, klinkt het spreekwoord. Maar dat het niet altijd opgaat bewijst het biljarttoernooi van Heeg. Na uitgesteld te zijn om droeve omstandigheden werd het toernooi nu verlaat door dezelfde omstandigheden. Zo ving het toernooi iets voor vieren aan en werd er gestreden voor ieder punt. Belangrijk is echter dat ook de gezelligheid […]

Lees het volledige artikel →