november 2014

HeechspanningHet lijkt nog ver weg maar het jaar loopt alweer tegen zijn einde en dus tijd om weer aan het werk te gaan! Onze eerste vergaderingen zijn ook alweer achter de rug en dus zijn wij druk bezig weer een Benefietavond te organiseren. De Benefietavond is voor Heechspanning nog steeds een belangrijke vorm van inkomsten, deze avond zorgt ervoor dat wij ieder jaar nog weer Heechspanning mogen organiseren. Een dag dat er zoveel mensen naar Heeg komen om met zijn allen er een mooi feest van te maken. Kortom erg belangrijk!

De datum voor het Benefiet 2015 is al gepland en wel op Valentijnsdag! Zaterdag 14 februari 2015 staat het podium van het Heechhus weer klaar voor al die Hegemer artiesten die voor een avondje hun zangtalenten willen laten horen. Alleen, met collega’s, vrienden, familie of noem maar op. Na al het lokale talent komt er weer een leuke band de avond afsluiten en kunnen we dus even met de voetjes van de vloer!

Wil jij ook graag het podium bestormen tijdens het benefiet meld je dan aan bij een van de bestuursleden of via de mail op email hidden; JavaScript is required. Deelname is natuurlijk gratis maar we vragen je wel een grote fanclub mee te nemen die avond! 😉

Tot de 14e februari allemaal!

Het bestuur Heechspanning

Ps: kijk ook eens op onze website (www.heechspanning.com) bij de foto’s van het Benefiet en kom alvast in de sferen…

Column

23 november 2014

in Verhalen

Allerzielen: Tao en de onsterfelijkheid

Behalve Sint Maarten, inmiddels een kinderfeest, is november de maand waarin overleden personen worden herdacht. In RK-kringen heet dat Allerzielen en in Protestantse kerken vindt de herdenking plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Overigens worden op Vlieland de overledenen herdacht tijdens de oudejaars nachtdienst, althans in de Protestantse kerk, ook de niet-kerkelijken!

De laatste twee maanden vielen in Heeg een aantal prominente en bekende personen, waarvan ik noem: Foeke Visserman, meer dan 45 jaar gewerkt bij Staalbouw Nauta en tot zijn grote ontreddering niet in staat gesteld te genieten van een zeer bevochten pensioen, evenals Folkert Boersma, ex-kruidenier, -postkantoorhouder, -postbeambte en kundig kerk-rentmeester van de PKN Heeg. We noemen Durkje Attema bij heel Heeg bekend, groetend aan De Syl, in meer mobiele tijden fanatiek kaartspeler in diverse horecagelegenheden. Onlangs overleed mevrouw G. van Barneveld – Jonker, mater familialis nadat Pa Van Barneveld twee jaar geleden was verscheiden.

Bovenstaande opsomming pretendeert niet compleet te zijn, eerder bevindt het zich in mijn gezichtsveld; de gang naar begraafplaats of crematorium wordt steeds frequenter, ook dat heeft z’n redenen.

De vraag die ik mezelf wil stellen in deze column is de vraag naar en na de dood. Dat de dood het geboortelot is dat plant, dier en mens treft is bekend, maar dan?

Dat kan uiteraard niet worden beantwoord in een column, daarom een korte introductie in de zienswijze van de Tao. De vraagstukken van leven en dood klemmen te meer gezien de antwoorden met hemel en hel weinig of geen zegginskracht meer hebben, het zijn te abstracte afleidingen van christelijke doctrines. Het ietsisme is mij te vaag, ’t kan vriezen of dooien, daar vertrouwt een Fries niet op.

In de Joods-christelijke traditie is het gebruikelijk leven en dood in nauwe relatie te zien met het godendom, in de Tao is de filosofie omtrent leven en dood anders ingericht. Deze Chinese leer stamt uit ongeveer 600 v. Chr., evenals het Confucianisme, deze laatste is tot op de huidige dag dominant in China.

Tao-meester en sinoloog Kristofer Schipper heeft vertalingen in het Nederlands rechtstreeks uit het Chinees geïntroduceerd*. Het tv-programma ‘Boeken’ van interviewer Brands op zondagochtend heeft hem onlangs gepresenteerd.

Tao is een zienswijze, waarbij het leven zich afspeelt in twee stadia, namelijk de schepping uit de oerchaos (baarmoeder) cq kosmos en vervolgens een ontwikkeling waarin ieder zijn Weg moet zien te vinden naar een evenwichtige innerlijke kracht, totdat in ouderdom of ziekte de mens verzwakt en functies afnemen tot de dood, dat wil zeggen de terugkeer tot de oerchaos. Deze cyclische tijdsspanne voltrekt zich zowel op makro-niveau in de kosmos als op micro-niveau in plant, dier en mens, zeg maar overal waar leven zich aandient. Deze eeuwige cyclus is veranderlijk zoals het verloop van de jaargetijden en heeft geen eindpunt zoals in een lineaire tijdsopvatting. De Tao spreekt dan ook van de ontsterfelijkheid van het leven, ongeacht de duur of omvang. Dit lijkt me een troostrijke gedacht, die inhoudt dat nooit iets verloren gaat.

Een rechtstreekse consequentie van deze morele opvatting is dat China streeft naar een recycle-economie. ‘Dit houdt in: op termijn sluiting van kolengestookte centrales, vergroening van de energievoorziening. Energiebesparing, herbebossing en waterkrachtbenutting zijn beleidsprioriteiten. China heeft inmiddels meer windmolens dan Duitsland en haalt al ruim  twee keer meer energie uit wind en waterkracht dan de VS. In Nederland halen wij zelfs onze povere doelstellingen  niet.’ Aldus biochemicus Piet Borst in zijn column ‘Li en ik’ (NRC 18/10 j.l.)

De Tao is een natuurfilosofie zonder donkere ‘theologische spin’ van apocalyps en goddelijke straf.

Het Trijelûk van de gezamenlijke kerken in Heeg herdenkt de overledenen in een ‘In memoriam’ door predikant of pastor. Het zou de moeite waard zijn een in memoriam op te nemen van overledenen die zich niet gebonden weten aan een kerkgenootschap. Misschien een suggestie voor de Sylboade of Trijelûk?

*Kristofer Schipper:
– Confucius, de gesprekken
– Progessive and Regressive Time Cycles in Taoist Ritual, 1986
– Lao Zi, het boek van de Tao en de innerlijke kracht
– Zhuang Zi, De volledige geschiften

MJvSt

 

 

Buurtvereniging de Tollecamp

23 november 2014

De Laatste Keer Zaterdag 20 september, een mooie nazomerdag. Ideaal weer voor een barbecue, een zeiltocht, iets anders, gewoon een ideaal zaterdag. Voor buurtvereniging TolleCamp (Tollewei, Campen, Koaldyk en it Eilân), samengegaan met Smelwar en Houw was door een groepje vrijwilligers een buurtmiddag geregeld. Een afsluitende buurtmiddag wel te verstaan, het zal de laatste keer […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van SSS Heeg

23 november 2014

De lessen in september en oktober stonden in het teken van het oefenen voor de uitvoering op 1 november. Wat hebben de kinderen hun best gedaan en met enthousiasme geoefend om de verschillende landen uit te beelden in de vorm van dans, turnen, gymmen, springen enz. De uitvoering is als u dit leest al geweest! […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen ook al weer in Heeg?

23 november 2014

Had men voor de tweede wereldoorlog een fiets, dan moest men daarvoor twee gulden belasting betalen. Als bewijs van betaling kreeg men een koperen fietsplaatje in een lederen houdertje met een riempje en gesp om het aan het stuur van de fiets te bevestigen. Had men te weinig of geen inkomen, dan kon men een […]

Lees het volledige artikel →

Reuni 2015

23 november 2014

“Hegemers”, “Âld Hegemers”, “Nij(e) Hegemers”…!!!!!!!!! Het is op dit moment alweer 4 jaar geleden dat de Heeg Reünie plaats vond in ons dorp Heeg. Velen van jullie hebben toen kunnen genieten van (hernieuwde) kennismakingen met mensen en dorp. De vraag was toen, dit met een tussenpoos van 5 jaar te organiseren. Vandaar: Noteer alvast in je agenda: Heeg Reünie 2015!!!! in […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de Dorpstuin

23 november 2014

Oogsttijd in de dorpstuin – de laatste kruiden, bietjes, tomaat, courgettes en andijvie komen uit de bakken. De dorpstuin werkt volgens het idee: wie meewerkt, mag mee-oogsten. Dus iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingespannen voor de tuin in wat voor vorm dan ook, is van harte uitgenodigd een maaltje te plukken. De rusttijd […]

Lees het volledige artikel →

Herontwikkeling Jachthaven Foekema

23 november 2014

Positieve informatiebijeenkomsten herontwikkeling jachthaven Foekema In september zijn er drie informatiebijeenkomsten geweest over de herontwikkeling van de jachthaven Foekema in Heeg. Op 10 en 22 september konden de direct omwonenden de plannen bekijken en vragen stellen. Op 23 september waren alle inwoners van Heeg uitgenodigd. De uitkomsten Via een formulier konden de inwoners hun vragen […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool ’t Wraldfinster

23 november 2014

Feest! De afgelopen tijd is er feest gevierd op school. We begonnen met de opening van de kinderboekenweek. De leerkrachten speelden het verhaal “Het boekenfeest”, uit het boek van Rian Visser. Mats wil een feestje geven, maar bijna al zijn vrienden zijn op vakantie. Zijn buurvrouw Guusje heeft gelukkig een heleboel boekenvrienden, die allemaal mogen […]

Lees het volledige artikel →

A.K. it Heechhus

22 november 2014

Activiteiten  A.K.  It Heechhûs  in november. Fryske skriuwers-dichters-middei. Snein 9 novimber sil de earste Fryske skriuwers-dichters-middei plakfine yn It Heechhûs. De A.K. hat fjouwer renommearre Fryske skriuwers frege om nei Heech te kommen en is dêryn slagge: Ale S. van Zandbergen, Marga Claus, Hylke Tromp en Arjan Hut sille foarlêze út eigen wurk.  Foar de […]

Lees het volledige artikel →