IJsclub Heeg

IJsclub Heech

29 november 2020

in IJsclub Heeg

Ook wij beleven een vreemd jubileum jaar!

Zo zouden we dit jaar ons 150-jarig jubileumfeest vieren!!  Tijdens onze laatste vergadering is besloten dat alle besluiten in ieder geval een jaar opschuiven (ijs en weder dienende) o.a. het jubileumfeest, af en aantreden van bestuursleden en de ledenvergadering. Hierdoor blijven de aftredende bestuursleden nog een jaar zitten.  Zodra het allemaal weer mogelijk is plaatsen wij een uitnodiging in De Sylboade.

Groet, IJsclub Heech

 

IJsclub Heech

9 april 2020

in IJsclub Heeg

 

1870-2020  150 jarig jubileum

Helaas hebben wij ons jubileum d.d. 27 maart 2020, noodgedwongen door het Coronavirus, met 1 jaar uit moeten stellen.

Natuurlijk is het heel jammer, maar in deze tijd met zoveel zorgen om de gezondheid van zovelen in de wereld, is een jubileum maar bijzaak.

Gelukkig hebben de Jozefschool, het Wrâldfinster, Bald en Gray, de Heegemer Dekdweilers, Jan Ykema, Jan Oostenbrug, Ids Willemsma en Ald Heech toegezegd om in maart 2021 te proberen om dan aanwezig te zullen zijn. De juiste datum zal t.z.t. nog bekend gemaakt worden.

Met een hartelijke groet,

Bestuur IJsclub Heech

Mail: email hidden; JavaScript is required

 

Nieuws van IJsclub Heech

11 februari 2020

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vrijdagmorgen 27 maart beginnen wij met de jeugd en de sluiten de dag af voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt in de volgende […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech 150 jaar!

18 december 2019

 IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar!                                                Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt. Zoals iedereen in Heeg […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

25 november 2019

  IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar     Niels Potma Aftredend en herkiesbaar    Bauke […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

14 oktober 2019

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden.  Nadere informatie volgt.   Zoals iedereen […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

17 september 2019

IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJs verenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan.   Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt. Zoals iedereen […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heeg

18 februari 2019

IJsclub Heeg organiseert op 3 maart Schaatsen in Thialf Heerenveen! voor jong en oud! Vertrek met de bus 12.30 uur  brug Watersport Heeg Terugkomst met de bus 16.30 uur vanaf Thialf Heerenveen Jeugd lid                  €  7,50 Jeugd niet lid         € 10,00 Volwassen lid […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

20 november 2018

IJsclub Heech Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 december 2018  in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur  Agenda: Opening Vaststellen agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar ;   Lieuwe Bijl en Feite Attema Pauze,waarin […]

Lees het volledige artikel →

IJSCLUB HEECH

15 november 2017

  IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 december 2017 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ;       Theo Speerstra Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →