IJsclub Heeg

IJSCLUB HEECH – Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op:

vrijdag 18 maart 2022 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021
 6. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet herkiesbaar                 Lieuwe Bijl

Aftredend en herkiesbaar                       Hjerke Hartstra

Aftredend en herkiesbaar                       Theo Speerstra

Nieuw bestuurslid                                  Sybren Boschma

 

 1. Pauze, waarin verkoop loten
 2. Rondvraag
 3. Verloting
 4. Gastspreker
 5. Sluiting

 

Voorzitter,               Theo Speerstra

Secretaris,              Bauke de Jong

Penningmeester,      Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter www.ijsclubHeech.nl

 

IJsclub Heech

7 november 2021

in IJsclub Heeg

IJSCLUB HEECH –  Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op

vrijdag 10 december 2021 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen vorige vergadering.
 5. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021
 6. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoeming kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar               Lieuwe Bijl

Aftredend en herkiesbaar                       Hjerke Hartstra

Aftredend en herkiesbaar                       Theo Speerstra

Nieuw bestuurslid                                    Sybren Bosma

 1. Pauze, waarin verkoop loten.
 2. Rondvraag.
 3. Verloting
 4. Gastspreker Jan Ykema – voormalig langebaanschaatser
 5. Sluiting

Voorzitter,               Theo Speerstra
Secretaris,                Bauke de Jong
Penningmeester,    Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter  www.ijsclubHeech.nl

 

IJsclub Heech

29 november 2020

Ook wij beleven een vreemd jubileum jaar! Zo zouden we dit jaar ons 150-jarig jubileumfeest vieren!!  Tijdens onze laatste vergadering is besloten dat alle besluiten in ieder geval een jaar opschuiven (ijs en weder dienende) o.a. het jubileumfeest, af en aantreden van bestuursleden en de ledenvergadering. Hierdoor blijven de aftredende bestuursleden nog een jaar zitten.  […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

9 april 2020

  1870-2020  150 jarig jubileum Helaas hebben wij ons jubileum d.d. 27 maart 2020, noodgedwongen door het Coronavirus, met 1 jaar uit moeten stellen. Natuurlijk is het heel jammer, maar in deze tijd met zoveel zorgen om de gezondheid van zovelen in de wereld, is een jubileum maar bijzaak. Gelukkig hebben de Jozefschool, het Wrâldfinster, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van IJsclub Heech

11 februari 2020

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vrijdagmorgen 27 maart beginnen wij met de jeugd en de sluiten de dag af voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt in de volgende […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech 150 jaar!

18 december 2019

 IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar!                                                Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt. Zoals iedereen in Heeg […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

25 november 2019

  IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar     Niels Potma Aftredend en herkiesbaar    Bauke […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

14 oktober 2019

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden.  Nadere informatie volgt.   Zoals iedereen […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

17 september 2019

IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJs verenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan.   Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt. Zoals iedereen […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heeg

18 februari 2019

IJsclub Heeg organiseert op 3 maart Schaatsen in Thialf Heerenveen! voor jong en oud! Vertrek met de bus 12.30 uur  brug Watersport Heeg Terugkomst met de bus 16.30 uur vanaf Thialf Heerenveen Jeugd lid                  €  7,50 Jeugd niet lid         € 10,00 Volwassen lid […]

Lees het volledige artikel →