Heech fan Alds

Het werd stil toen bij Heech fan Alds het bericht binnenkwam van het plotseling overlijden van Piet van der Bank. Lid van ons stichtingsbestuur sinds 2004. Hij was vanaf het begin de man op de juiste plaats en werd ook de gangmaker om te komen tot een beter beheer van het archief, zodat men ook kon terugvinden wat men opgeborgen had.

En toen het scannen van foto’s meer moest gebeuren was hij diegene die samen met Kees vele woensdagen bezig was met wat hij noemde “ik heb alle nieuwe foto’s even door de wasstraat gehaald om te kijken wat we kunnen gebruiken.”

Piet: een man van deze tijd maar ook een brede belangstelling voor het verleden en de geschiedenis van Heeg en Fryslân. Hij was de man die bij H.f.A. het digitaliseren en het scannen van foto’s en films een plaats wist te geven en ook de feiten en de mensen en hun connectie op de foto. Hij maakte ook voor onze historische avonden de draaiboeken met de teksten bij de foto’s. Met een goed verhaal en de nodige ”droge” humor bracht hij de foto’s over het verleden van Heeg dichterbij tot genoegen van de belangstellende toehoorders.

Piet, bedankt, we zullen je missen.

 

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Website Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

IJsclub Heech 150 jaar (4)

Dit jaar bestaat ‘IJsclub Heech’ 150 jaar. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van deze club. In de winter 1965/66 was er een baan op It Eilân bij de Jeugdherberg. In januari ‘66 werden er wedstrijden gehouden en ‘s avonds was de baan verlicht met schijnwerpers. Bij een langebaanwedstrijd voor dames werd Akke Falkena eerste, tweede werd Wil van Dijk en derde Ymkje Speerstra uit Heeg.

De eerste Poelentocht op Nieuwjaarsdag 1970 werd een daverend succes: 1800 deelnemers. En niemand stond er bij stil dat de ijsclub dat jaar een eeuw bestond! Het jubileum werd drie jaar later toch nog gevierd. Poelentochten werden er gehouden in 1970, 1972, 1976, 1979 (2x), 1981, 1985, 1986 en 1997. In 1981 is er in Heeg ook een Heegermeer-tocht verreden.

1973 – Bestuursleden van ‘IJsclub Heech’ bij de viering van het honderdjarig bestaan. Staand v.l.n.r.: 1. Nerie Tekstra, 2. Berthus Gerritsma, 3. Sjoerd Sybrandy, 4. Johannes Osinga. Zittend v.l.n.r.: 5. Jappie Hettinga, 6. Anne Speerstra, 7. Ernst Veenstra.

1947 – Elfmerentocht, de controlepost op De Syl voor ‘Siet U Selfs’, op naar de Poelen!

Sinds 1955 zorgt de club ook voor wedstrijden op de schaats voor schoolkinderen. Een ijsbaan op landijs is er niet weer gekomen. Wel is er bij de VVV-camping sinds 1979 een baantje voor kinderen geweest.

Bekende baancommissarissen zijn geweest: Theunis Arema (50 jaar bestuurslid en baancommissaris), Lieuwe van der Pol (30 jaar bestuurslid en baancommissaris), beide mannen hebben een onderscheiding gekregen van de Bond van IJsclubs, verder Klaas Gerritsma (chef en starter), P. Hof uit Gaastmeer (baancommissaris).

In 1978/79 werd een eigen sneeuwschuiver aangeschaft, bestuurslid Theo A. Speerstra heeft er sindsdien heel wat sneeuw mee verwerkt.

Tot slot een lijst van voorzitters vanaf 1870:

1870-1822: J. Visser Azn.                      1935-1951: Klaas Jansma

1882-1888: A.B. Visser                          1951-1958: Sipke Beetstra

1888-1896: Auke P. de Jong                   1958-1960: Douwe Hoitinga

1896-1904: J. Visser Jzn.                       1960-1964: Hielke Wielinga

1904-1917: A. Koster                             1964-1976: Anne Speerstra

1917-1922: F. van der Leen                    1976-1985: Berthus Gerritsma

1922-1935: Nico van der Werf                1985-heden: Theo A. Speerstra

Voor de viering van het 150-jarig jubileum op 27 maart 2020 werd in de vorige Sylboade het programma gepresenteerd, helaas dwingt het Coronavirus tot 1 jaar uitstel, hopelijk hebben we tegen die tijd in plaats van het Coronavirus al weer eens last gehad van het Schaatsvirus.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

 

Info:             Kees de Jong                 Jan Hettinga

Piet van der Bank                    Piet Vlas

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

16 april 2020

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

18 maart 2020

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

11 februari 2020

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 26 februari 2020 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Luchtfoto’s, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

20 december 2019

  Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief. Wanneer:     Woensdagavond 22 januari 2020 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Fryske Groun, It […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

5 november 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief. Wanneer:     Woensdagavond 27 november 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, De Burd, Lytshuzen, Osingahuzen, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting ‘Heech fan alds’

14 oktober 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief. Wanneer:     Woensdagavond 23 oktober 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Beroepen, Winkeliersvereniging, Boerenleven, Visserij, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

17 september 2019

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuw onderkomen St. Heech fan Alds

17 september 2019

Op een middag bij een bezoek aan de Beleefwinkel, word ik van de straat geplukt door Kees de Jong, hielendal út de skroeven… ‘moatst efkes mei komme, do hast de primeur.’ Hoezo primeur, waarvan? Kees vertelt dat St. Heech fan Alds een nieuw onderkomen heeft gekregen. Of ik hierover ook even een stukje in de […]

Lees het volledige artikel →