november 2019

Het seizoen loopt op zijn einde. Diverse Nederlandse kampioenschappen zijn verzeild en de WSH heeft de Verenigingscompetitie District Noord (zeilwedstrijden tussen verenigingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe) gewonnen. In oktober wordt nog even gezeild en dan start het winterseizoen met; ja alweer winterzeilen en cursussen. Aan een winterprogramma wordt gewerkt dus er blijft van alles te doen, hou dus onze site www.wsheeg.nl in de gaten.

Vaarcursussen
Ook deze winter organiseren we weer diverse cursussen zoals:
– Vaarbewijs 1 (Wordt op de woensdagavond gegeven)
– Vaarbewijs 2
– Marifoon
– TKN (Theoretische Kust Navigatie)
De cursussen zijn bedoeld voor eenieder die zijn vaarbewijs, marifooncertificaat of TKN-bewijs wil halen en/of zijn theorie op peil wil brengen. De gemiddelde cursusduur is 5 avonden. Meer informatie staat op de website en aanmelden kan via formulieren op dezelfde website.
Vanaf eind oktober, locatie It Sylhûs en info op www.wsheeg.nl

 

 

Nederlands Studenten Kampioenschappen Zeilen
In het eerste weekend van oktober is de WSH weer het wedstrijdcomité voor de Nederlandse Studenten Kampioenschappen zeilen, dit jaar georganiseerd de Groninger Studenten zeilvereniging Mayday (GSZ Mayday) vanuit Stayokay Heeg. Voor meezeilen moet je student zijn, wil je meehelpen in het wedstrijdcomité als vrijwilliger dan hoef je alleen maar enthousiast te zijn en ben je van harte welkom!
Vrijdagavond 4 t/m zondag 6 oktober, Stayokay en Hegemer Mar.

 

Eredivisie zeilen 2019
Dit jaar kent de Eredivisie zeilen een andere opzet dan voorgaande jaren. Was het in de vorige jaren verdeeld over meerdere weekenden van drie dagen, dit jaar wordt er alleen gezeild op 5 en 6 oktober in Muiden en het enthousiaste en team van de WSH heeft zich weer ingeschreven.
Het zijn veel korte races met standaard boten op één wedstrijdbaan wat het leuk maakt en goed te volgen is, ook via internet. Op de WSH site zal een verwijzing naar die site staan.
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, Muiden.

 

Winterzeilen 2019/2020
Voor het zesde jaar op rij organiseert de WSH weer ‘Winterzeilen’ voor haar leden in Polyvalken van Hoora Watersport die ook deze winter weer voor de WSH boten zeilklaar houdt. Er zullen 6 zondagen, steeds de eerste van de maand, worden gezeild van +/- 10:00 uur tot 13:00 uur. De nazit met warme soep en een hartversterkertje hoort daar ook weer bij.
Meer informatie en een aanmeldformulier staan op de website.
Data: 6 zondagen vanaf begin november t/m april, Hegemer Mar.

Wij streven ernaar regelmatig in de Sylboade een actuele WSH-nieuwsbrief te publiceren. Mocht u altijd op de hoogte willen zijn en de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, laat dat dan weten via email hidden; JavaScript is required of meldt u aan via de website: www.wsheeg.nl

 

 

 

 

 

 

Sub titel: schippers te Heeg; Pieter geh. met Akke, Jan geh. met Taedtje en Anne geh. met Trijntje en Taedtje Huites van der Werf, drie zussen geboren en getrouwd te Heeg

Pieter Luitsens Hak, geb. 1853 te St.Annaparochie It Bildt, 24 j. Bèstfeint te Heeg, z.v. Luitsen Pieters Hak, Winkelier/Potschipper, en Baukje Wybrens Kuiper, St.Annaparochie, huwt op 06 apr.1877 te Heeg/Wymbrits., met Akke Huites van der Werf, 21 j. geb.16 juni 1855 te Heeg, d.v. Huite Durks van der Werf, kuiper te Heeg, en Anneke Teades Visserman te Heeg, Akke is de zuster, van Taedtje en Trijntje Huites, zie sub. titel.                                                           Geb. akten Heeg/Wymbrits.: Pieter Hak woont aan het Sypke. 15 mei 1878 Marianne Margaretha (Marie), vader is Bèstfeint te Heeg op reis, Londen; 04 jan. 1880 Luitje Pieters, vader Schipper te Heeg, doet zelf aangifte, ’t is winter;                                                                                                                                          Geb. akte Workum: Pieter en gezin wonen dan te Workum:  04 jan. 1883  Anneke Pieters, vader Bèstfeint, op reis naar Londen;

Geb. akten Heeg/Wymbrits.: Pieter woont weer te Heeg nu aan de Nijewâl?  10 dec. 1885 Huite Pieters, vader Bèstfeint, op reis naar Londen; 11 jan. 1888 Durk Pieters, vader Bèstfeint te Heeg op reis naar Londen;                       09 dec.1889 Baukje Pieters, geen verdere gegevens, vader Bèstfeint te Heeg op reis;     23 mrt.1892 Elizabeth Pieters, vader Aakschipper te Heeg op reis naar Londen;  17 juli  1894 Trijntje Pieters, geen verdere gegevens,vader Schipper te Heeg op reis.      03 jan. 1897 Rinske Pieters, geen verdere gegevens, vader Aakschipper op reis.                                                                                                                           Huw. Akten Heeg Wymbr.:  30 mei 1903 Marianne Margaretha (Marie)25 jaar, dienstbode te Sneek, vader Pieter Hak en Akke van der Werf, beide zonder beroep te Heeg, huwt met Hendrik Klazes de Jong, geb. te Heeg, 28 jaar timmerknecht te Heeg; Hendrik Klazes de Jong is op 17 juni 1915, 40 jaar oud, als boekhandelaar, overleden te Heeg;  1900 – 1910  Luitje vestigt zich in Londen en trouwt daar met een Londens meisje. 21 aug.1915 Huite Pieters, (tijdelijk) bakker te Heeg, huwt te Heeg met Harriet Ernestes Newton, 21 jaar, geb. te Londen, d.v. Ernest Newton, winkelier te Londen, en Mary Anne Frijer. Vader Pieter Hak, is dan nog aalaakschipper te Heeg.                                                                                                                                                                                                   Huw. Akte Sneek:  03 juni 1907 Anneke Pieters, 24 jaar z.b. te Sneek, huwt met Thomas Pieters Hofstra, geb. te Sneek, 24 jaar machinist te Sneek: vader Hak is dan fabriekswerker te Heeg (Lijnoliefabriek op de Helling?)

Huw. Akte Lemsterland: 28 okt.1915 Durk Pieters, 27 jaar, melkweger te Heeg, huwt te Lemmer met Sjoerdtje Jelles Calsbeek, 22 jaar, z.b. te Lemmer, d.v. Jelle Calsbeek, visser, en Grietje de Boer te Lemmer, vader Pieter Hak, dan zonder beroep te Heeg.                     

Huw. akte Leeuwarden:  03 juli 1918    Elisabeth Pieters, 26 jaar huwt Gerrit Aalbers, gardenier te L’warden.                                                                HeegOverl. Akte /Wymbrits.: 16-02-1916 Pieter Hak, 63 jaar, Geref. “Koster” te IJlst. Marianne Pieters Hak, wordt genoemd in de data van Tresoar:1920 als, wed. van Klaas de Jong, hypotheekgever, aan Hoite (Huite) Pieters Hak, die woont te Londen, als hypotheeknemer. (er zijn nog geen geb. akten, na 1904, van dit echtpaar openbaar).

F.Terpstra

Nieuwjaarsduik !

25 november 2019
Lees het volledige artikel →

Nieuws van de Stichting AAP

25 november 2019

Hallo allemaal! Het gaat goed in Heeg met het inzamelen van materiaal voor de Stichting AAP. Landelijk heeft het inzamelen van mobiele telefoons, toners en cartridges over het jaar 2018 weer een heel mooi bedrag opgebracht, waar de dieren weer van kunnen profiteren! De cijfers van recycleproducten zijn: (info Stichting AAP) Cartridges €42.416 Mobieltjes €61.830 […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

25 november 2019

Doe mee komende winter! In de komende wintermaanden gaan we een actie uitvoeren waaraan alle woningen in Heeg kunnen meedoen: “Zet ‘m op 70”. Via deze actie inventariseren we alvast of alle woningen in Heeg comfortabel verwarmd kunnen worden met een watertemperatuur van 70 graden. Immers, het toekomstige warmtenet van Heeg zal een watertemperatuur van […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

25 november 2019

  IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar     Niels Potma Aftredend en herkiesbaar    Bauke […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

25 november 2019

Wist u dat: Wij graag alle bruggen een naam willen geven in Heeg? U hier ook over mee mag denken? Deze ideeën gemaild kunnen worden naar email hidden; JavaScript is required Wanneer u het Sneeker Nieuwsblad niet heeft ontvangen, deze ook bij de Coop liggen? U deze gewoon mee mag nemen? U PBH ook kunt […]

Lees het volledige artikel →

It lêste nijs fan de Sminkdoaze

25 november 2019

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema: Wachtsje op Elsbeth Dit is in koarte hilaryske tragikomeedzje, Dy’t giet oer trije susters mei oanhing. It is de bedoeling dat we dit stik op 22 febrewaris yn it Heechhûs spylje. Graach wolle we noch wat decorbouwers by de ploech hawwe. Meldt jim oan by Susan […]

Lees het volledige artikel →

Wantjes breien voor Armenië en Roemenië

25 november 2019

Beste breisters, Kwam Floor tegen in Heeg toen de mussen van het dak vielen. Dat lijkt heel lang geleden als je naar het huidige weer kijkt hè. We  kregen het over de onverwarmde klaslokalen daar, arme kinderen, ze hebben daar echte winters en ze kunnen nauwelijks pen of potlood vasthouden. Er zijn vast Hegemers die wel […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

25 november 2019

  Bezoek  Museum Joure groep 4/5  Tijdens de Kinderboekenweek hebben gewerkt over reizen. Waar zou onze reis naar toe kunnen gaan? Het leek ons geweldig om een tijdreis te gaan maken in een tijdmachine… We bedachten de mooiste en spannendste verhalen en het leek even of het echt gebeurde. Het reizen in de tijd dan. Van alle […]

Lees het volledige artikel →