Duim omHeeg

14 november 2017

in Duim OmHeeg

 

Een gratis en gezellige rit – Liftverhaal van middelbare scholier (examenjaar)

“De nieuwe liftpaal in Heeg een groot succes? Ik gebruik hem in ieder geval met enige regelmaat. Ideaal voor wanneer je, na school, net de bus mist, of nog een minuut of 40 moet wachten totdat de volgende bus vertrekt. Toch moet ik wel zeggen dat het een stuk eenvoudiger is om een lift vanuit Heeg naar Sneek te krijgen dan anders om. Toen ik nog geen studenten ov had, maar al wel vakantie, ging ik een aantal keer tijdens stormachtige dagen liftend naar Sneek en meestal stond ik dan 2 tot 5 minuten te wachten. Vanuit Sneek naar Heeg heb ik ook weleens 10 minuten gestaan.

Maar ja, wat is 10 minuten in een leven? In ruil daarvoor krijg je een gratis en gezellige rit naar je eindbestemming.”

Resultaten van de enquête.

Vóór de vakantie is een enquête uitgevoerd, waarbij 122 korte vragenlijsten zijn ingevuld, merendeels door bewoners en voor een kwart door gasten die Heeg bezoeken. Graag delen we hier de voornaamste conclusies.

De bekendheid van bewoners met het project is behoorlijk hoog (97%). Ook waar de palen staan (in Heeg en in Sneek) is voor praktisch iedereen duidelijk (95%), zelfs bij onze gasten.

Het liften van en naar Heeg is inmiddels meer en meer normaal geworden. 44% van de ondervraagden zegt dat men óf als chauffeur één of meer keren een lifter heeft meegenomen, óf als lifter één of meer keren is meegenomen.

Hoewel enkelen niet positief waren over Duim omHeeg, was het merendeel van de geënquêteerden juist zeer enthousiast – het project werd gewaardeerd met gemiddeld een 8,2.

1 november 2017 – informatieavond voor andere dorpen

Heeg is niet het enige dorp dat wel een aanvulling kan gebruiken op het Openbaar Vervoer. Daarom gaan wij andere dorpen helpen die hun eigen liftproject willen. Zo hebben wij dat ook met de Provincie Fryslân afgesproken. In samenwerking met Netwerk Duurzame Dorpen houden wij 1 november een informatieavond in het Heechhûs waarin we al onze ervaringen delen. De avond is met name bedoeld voor plaatselijk belangen en werkgroepen die zich bezig houden met de bereikbaarheid en leefbaarheid

Duim omHeeg is goed kopieerbaar – alle ontwerpen, teksten, tekeningen, enquêteformulieren en de website kunnen én mogen gekopieerd worden door andere dorpen. In een volgende Sylboade vertellen we graag hoe deze avond verliep.