It Wraldfinster

11 maart 2018

in It wrâldfinster

 

Uit onze schoolagenda gehaald…

  • 6 maart inloopochtend voor alle ouders: even meekijken in de groep van je kind!
  • 14 maart open dag beide scholen voor nieuwe ouders: van harte welkom tussen 10:30-12:00 uur!
  • 15 maart ouderavond beide scholen over de ‘Kanjertraining’! Een ‘must’ voor alle ouders!
  • 20 maart open dag beide scholen voor nieuwe ouders: van harte welkom tussen 10:30-12:00 uur!
  • 19 t/m 22 maart dansacademie ‘Codarts’: dansproject passend bij CH2018 voor beide scholen met een presentatie op donderdag 22 maart.

Actueel… Niet overbodig: de stakingsdag op 14 februari! Op dit moment is er voor een deel tegemoetgekomen aan de eisen: er komen maatregelen om de werkdruk te verminderen. Prima, maar de actievoerende vakorganisaties vragen meer: gelijke waardering basisschoolleerkrachten en leerkrachten voortgezet onderwijs. Een broodnodige opwaardering van ons beroep. We merken ook hier al hoe moeilijk het is goede (ziekte)vervangers te vinden! We willen graag dat meer mensen voor ons prachtige beroep kiezen!

Combinatiegroep 1/2 Vanaf 13 februari kunnen wij deze groep eigenlijk vijf dagdelen (ochtenden) opsplitsen tot een aparte groep 1 (groeiend tot 16 leerlingen) en een groep 2 (18 leerlingen). Daar zijn we heel blij mee!

Groep 1-2-3 naar Theater Sneek: Wat is er mis met mijn vis? Met een flinke rij aan chauffeurs en begeleiders was het toch weer mogelijk: een cultureel uitstapje!

Een magische fabel gespeeld door Stichting KRIJT Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. Hij zoekt al jaren naar de juiste manier om het haar te zeggen. Tot ze op een ochtend aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar vis wil passen. Zenuwachtig pakt hij de kom aan… Maar wanneer Buurvrouw weg is, zwemt vis geen millimeter meer. Hij eet niets en zijn gouden sluierstaart is dof. Zelfs een gloednieuw kasteel laat hem koud. Zou vis ziek zijn? Er zit nog maar 1 ding op. Meneertje moet het aan vis zelf vragen. Hij neemt een aanloop en… duikt in de kom! In de magische fabel Wat is er mis met mijn vis? komt een mens in de wereld van een vis. Om elkaar te kunnen begrijpen, zoeken ze samen naar een woordeloze taal. Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere vriendschap. Zal het Meneertje lukken om erachter te komen wat er mis is met vis? En kan vis hem helpen zijn gevoel voor Buurvrouw te uiten?

Groep 8 op verkenning. Het is voor de oudste kinderen weer een spannende tijd. Er worden in deze maanden gesprekken gevoerd over de keuze voortgezet onderwijs: wat wil je en wat kun je? Juf Barber voert deze gesprekken met leerlingen en ouders op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Via een instrument als de ‘Plaatsingswijzer’ worden de resultaten van groep 6 t/m groep 8 verwerkt tot een overzicht waaruit valt af te leiden welke niveaus goed of minder goed haalbaar zijn voor de groep 8-leerling. Daar voegen we natuurlijk de eigen wensen bij, de motivatie en werkhouding van de leerling en zo komen we tot een advies. Daarbij komt dan nog het resultaat van een eindtoets. Ondertussen worden de scholen van Sneek ook verkend: Nordwin College, CVO Bogerman en RSG. Hoe ziet het er daar uit? Waar voel ik me thuis? We wensen iedereen veel wijsheid toe bij het maken van een goede keuze!

How do you do? Op de basisschool wordt al jaren Engelse les gegeven in de bovenbouwgroepen 7 en 8. Omdat we graag meer willen doen met deze taal en een stevige basis willen aanbieden gaan wij dit schooljaar een stap verder: in alle groepen wordt steeds meer de Engelse taal gebruikt. Het team volgt extra scholing: ‘Classroom English’ en we zijn druk aan het oefenen en experimenteren met ons aanbod. Prachtig om dat te doen in groep 1 t/m 8. Als het goed is komt hier een gevarieerd aanbod uit. Het gaat er dan bij de jongste kinderen en de middenbouw om hen zoveel mogelijk via thematisch aanbod de taal te laten gebruiken. Zo kun je een kleuter al horen zeggen dat het vandaag buiten ‘cloudy’ is als ze het hebben over het weer!

Op de schop! In de zomervakantie van 2018 gaat het schoolplein van beide scholen ‘op de schop’. Een flink stuk herbestrating om gezakte delen van het plein weer op te hogen. Er verdwijnt een zandbak en hier en dar richten we het plein ook opnieuw in: een fietsenstalling verplaatsen om meer speelruimte op het hoofd plein te krijgen, natte delen van het groen toch maar bestraten en de hoeveelheid groen proberen op peil te houden. Dat heeft, letterlijk, nogal wat voeten in de aarde: een boom heeft op een bestraat plein maar weinig kans op een leefbaar plekje. Er is druk overleg met betrokken partijen: gemeente, beide stichtingen en de uitvoerende partij. Op schoolniveau denkt een pleincommissie mee in de moeilijkheden en mogelijkheden. We hopen één en ander echt binnen de zomervakantie te kunnen realiseren.

Er zit meer muziek in! Naast de AMV-scholing die al binnen- en buitenschools wordt aangeboden, starten beide scholen ook weer met een aanbod via ‘Crescendo’ voor groep 5 en 6.Vakdocenten Jan Hibma en Guus Pieksma komen vanaf 14 maart 7 keer langs met korte lessen in het kader van ‘Orkest in de klas!’ Als het goed gaat: op naar ‘At the Watergate!’