Plaatselijk Belang Heeg

11 maart 2018

in Plaatselijk Belang Heeg

Donderdag 19 april is onze jaarvergadering met de volgende bespreekpunten:

 

  • We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2018,
  • Hoe staan we er financieel voor en wat doen we eigenlijk met het geld dat we ontvangen,
  • Nieuwe en aftredende bestuursleden,
  • Vragen die u heeft gaan we beantwoorden, voor zover dit in ons vermogen ligt,
  • Uitleg over het verloop van het bouwrijp maken en de inrichting van de voormalige haven Foekema door Martijn Koekoek van de gemeente Súdwest Fryslân,
  • De visiewerkgroepen die hun werkzaamheden en ideeën met u willen delen,
  • Is het mogelijk om onze winkelstraat weer aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers,
  • Zijn we met zijn allen in staat om Heeg toegankelijk te maken voor gehandicapten.

KOMT ALLEN!!!
Langs deze weg bent u dan ook van harte uitgenodigd.

In de volgende Sylboade komt de volledige agenda te staan.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg.