Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

16 mei 2018

in Heech fan Alds

 

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Een Feest-comité, bestaande uit 25 personen, gaf een 15 cent kostende ‘Feestgids’ uit. Op de eerste 12 pagina’s informatie over het feestprogramma, op pagina 13 en 14 een ‘Lijst van personen en firma’s die een advertentie in den feestgids hebben geplaats. De lezing er van wordt een ieder aanbevolen. Wellicht kunnen velen hun voordeel doen, door met hen zaken te doen.’ Op de lijst totaal 101 namen, waarvan 36 uit Heeg, 61 uit Sneek, 3 uit Leeuwarden en 1 uit Groningen. Op pagina 15 t/m 54 staan deze advertenties.

Nadere bestudering van het feestprogramma en een aantal praalwagen- en kinderspelen- foto’s wees uit dat sommigen ook aan dit regeringsjubileum konden worden gekoppeld. Totaal hebben we nu ± 30 stuks. De vraag is wie al deze foto’s heeft gemaakt, wellicht onze dorpsfotograaf Wijbe de Bock in opdracht van het Feestcomité? (Op pagina 19 van de ‘Feestgids’ staat een advertentie van hem). Weet iemand hier meer van?

De Syl – 1923 – Feestgangers

Volgens mevrouw Theodora Wüst-Popma (de echtgenote van Johannes Wüst, ze hadden in Heeg een zaak in o.a. lingerie, bedden, matrassen, dekens, manufacturen, heren- en kinderkleding) staan o.a. de volgende personen op deze foto: Skelte van Netten, Lieuwe van der Pol, Johannes Walinga. Middenvoor met sigaar Rudolf Andringa, links van hem met zwarte hoed zijn vrouw Catharine Andringa-Miedema.

Nijedyk – 1923

Wat deze heren met hun kostuums proberen uit te beelden is niet in de ‘Feestgids’ terug te vinden.

Achter de bank v.l.n.r.:1. Wiebe Zwaga, 2. Sjoerd van der Meer. Op de bank v.l.n.r.: 3. Jan van Asma, 4. Bote Sybrandy, 5. Anne Tekstra, 6. Johannes Koopmans. Liggend v.l.n.r.: 7.Frans Boersma (Gouden Bodem), 8. Hero Mulder.

 

Nijedyk – 1923 – Optocht

In de ‘Feestgids’ staat op pagina 7: ‘Samenstelling van den Optocht.

  1. Wagen: “Hygiena” van ’t Groene Kruis’.

De wagen staat hier achter de boerderij van Jelle Bouma (Nu fam. K. Bakker).

 

 

Harinxmastrjitte – 1923

In de Harinxmastrjitte is het een drukte van belang, waarschijnlijk loopt men achter de ‘Gymnastiekstoet’ aan naar het ‘Gymnastiek-Concours: 200 turners’.

De ‘Feestgids’ vermeld op pagina 7: ‘121/2 uur. Op-stelling van den Gymnastiek-stoet op het plein der R.K. School. Vandaar wordt ge-marcheerd door het dorp tot de Gereformeerde Kerk, daarna terug naar het Feestterrein’. Rechtsvoor tussen de stoeppalen met kettingen staat de vrouw van R.K. hoofdmeester C.W. Caspers. Hij stond hier aan de R.K. school van 1921 tot 1926 en werd later opgevolgd door meester J. Adema.

Nijedyk – 1923 – Optocht

In de ‘Feestgids’ staat op pagina 7: ‘Samenstelling van den Optocht. Praalwagen: “Nederland-sche Maagd, omstuwd door de elf Provinciën’. De wagen staat hier achter de boerderij van Jelle Bouma (Nu fam. K. Bakker).

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. Dit is een inmiddels sterk verouderde website van Doarpswurk, ontstaan uit een samenwerking met AOC Friesland, nu het Nordwin College. Het beheren van de website geeft steeds meer problemen. Van Doarpswurk hebben we bericht gekregen dat de voor ons gratis website www.dorpsarchieven.nl niet meer zal worden gemoderniseerd en t.z.t. zal worden opgeheven. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank enPiet Vlas