Uit het archief van Stichting “Heech fan Alds”

13 september 2018

in Heech fan Alds

Terug in de tijd op It Eilân – II

Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond.

Jachthaven Foekema – 1969

Jachthaven Foekema – 1969

In het midden op deze luchtfoto is de pas gegraven insteekhaven te zien waarmee Jachtwerf Foekema van start ging.
Rechtsboven daarvan de gebouw-en van “Jachtwerf Heeg”. Linksboven de Nijewâl met de daar achter gelegen Bûterhoeke met links het voormalig ‘Algemeen Armenhuis’. De brug naar ‘De Pharshoeke’ aan het einde van de Nijewâl is op de foto al verplaatst naar de huidige plek.

Jachthaven Foekema – 1969

Jachthaven Foekema – 1969

Op de foto rechts een blik vanaf het water op de pas aangelegde insteekhaven.
Rechtsachter is nog net een gedeelte van bungalowpark ‘De Pharshoeke’ te zien waar voorheen het ‘Tonnenhuis’ van Provinciale Waterstaat stond. Beheerder Pieter Put (sr.) en zijn mannen moesten daar de betonning en de bakens onderhouden.
De huidige sleephelling van ‘De Pharshoeke’ is gemaakt in de fundering van het oude tonnenhuis.

Opening – 22 mei 1969

Opening Jachthaven Foekema
Door burgemeester Jan van Hout (l) werd de haven op 22 mei 1969 officieel voor geopend verklaard. Eigenaar Rindert Foekema (r) doet op de foto een poging om op gelijke hoogte te komen met de bijna 2 meter lange burgemeester.

 

 

 

 

 

Jachthaven Foekema – 1989

Op de foto rechts uit 1989 is te zien dat in 20 jaar tijd het insteekhaventje is omgevormd tot een watersportbedrijf met jachthaven, verhuur, winterberging en onderhoud met schoonzoon Johan Oost als beheerder.

 

 

Jachthaven Foekema – 1992

Van Jachthaven Foekema zijn na 48 jaar, wellicht op stukje water na, ook alle sporen uitgewist en nu maar hopen dat er iets moois voor in de plaats gaat komen.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Internet
Begin juli is onze website op www.dorpsarchieven.nl opgeheven.
Reden: Het beheren van de voor ons gratis website gaf steeds meer problemen en Doarpswurk wil de (onveilige) website met een verouderd Content Management Systeem niet langer online houden en wordt daarom binnenkort compleet verwijderd.
Doarpswurk vindt dat er genoeg alternatieven zijn voor publicatie van informatie over de historie van de dorpen en gaat om die reden niet investeren in een andere website.
Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!
Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Presentatieavonden
De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen op woensdagavond in de maanden oktober, november, januari en februari. Nadere data vermelden we in De Sylboade van oktober.

Info: Kees de Jong – Jan Hettinga – Piet van der Bank – Piet Vlas