Dorcas Voedselactie: Heel Nederland geeft!

20 november 2018

in Goede doelen

 

Met de Dorcas Voedselactie zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker.

We laten zo zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven!

Het voedselpakket staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van onze programma’s. We werken aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Om dit te bereiken bouwen we aan verandering op drie niveau’s:

  • we geven individuele hulp aan kwetsbare mensen in nood. We werken aan de versterking van de eigenwaarde en leren mensen nieuwe vaardigheden. Ook bieden we praktische en materiële hulp.
  • op gemeenschapsniveau stimuleren we mensen om hun krachten te bundelen. We zetten (sociale) netwerken op een moedigen mensen aan om samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen.
  • op maatschappelijk niveau motiveren we overheden en organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Wellicht kunnen dan op de lange termijn de pakketten vervangen worden door voedsel of initiatieven uit de gemeenschap zelf.

De Dorcas Voedselactie wordt dit jaar ook weer in Heeg gehouden. En wel op:

vrijdag 9 november en zaterdag 10 november in supermarkt de Coop!

Vorig jaar hebben we 73 dozen kunnen vullen: een prachtig resultaat. Dit jaar willen we de lat nog iets hoger leggen en proberen we de 75 te halen! Doet u ook mee??

U kunt op bovenstaande dagen in de winkel producten kopen (de vrijwilligers vertellen u precies welke producten er nodig zijn voor de voedselpakketten) en deze producten bij de uitgang weer inleveren bij een vrijwilliger. Ook staat er een collectebus in de winkel waar u een gift in kunt doen. Deze is bestemd voor het vervoer van de voedselpakketten. Als vrijwilliger in de winkel helpen? Dat kan ook… graag zelfs! Want we hebben veel enthousiaste vrijwilligers nodig. Vooraf krijgt u dan de nodige informatie en ook in de winkel wordt u vertelt wat u kan doen. Scholieren: jullie kunnen dit ook als maatschappelijke stage gaan doen! Het is zeer nuttig werk, niet moeilijk en het is heel gezellig in de Coop… de uren voor je maatschappelijke stage zijn zó binnen!

Voor meer informatie, bel gerust met:

Pieter Jukema en Marianne de Haan

www.dorcasvoedselactie.nl

Er is in Sneek ook een prachtige winkel van Dorcas waar tweedehands goederen verkocht worden. Kom maar eens kijken op het Grootzand 54!