De palingaak: aanloop naar London

11 december 2018

in Palingaak

Op 19 oktober 2018 heeft Korneliske Ykes II voor het eerst met levende paling gevaren. Onze palingaak voer die vrijdag met zo’n vijfhonderd kilo dikke paling vanuit Heeg naar Enkhuizen.

Friese paling naar Noord-Holland In alle vroegte -het was nog donker-  bracht visser Freerk Visserman die ochtend de paling naar de bun van de palingaak. Deze paling hadden hij en zijn collegae uit Súdwest-Fryslân gevangen in de Friese wateren. Met alle paling aan boord, vertrok de aak rond acht uur richting Enkhuizen. Een mooi windje zorgde ervoor dat we de overtocht over het IJsselmeer op zeil konden afleggen. Rond één uur ’s middags legden we bij de palingrokerij in Enkhuizen aan. Daar werd de lading Friese paling uit de bun geschept en afgeleverd.

Filmbeelden Omrop Fryslân was er die ochtend in Heeg bij toen de aak werd geladen. Dat heeft tot een mooie reportage geleid. Diverse nieuwsbladen hebben er ook aandacht aan besteed. Het was tenslotte een belangrijke oefening voor onze tocht naar London volgend jaar.
We hebben zelf ook filmbeelden gemaakt, ga daarvoor naar: www.facebook.com/palingaaklondon.

De overtocht naar Londen De data liggen inmiddels vast: van dinsdag 25 t/m donderdag 27 juni 2019 vindt in London het Europees Congres plaats van de Sustainable Eelgroup (SEG), de duurzame palinggroep. Dit congres gaat over duurzaamheid in de totale visserijketen: de kweek en het uitzetten van glasaal, echte open waterverbindingen, de vangst, de handel, de consumptie van paling. Onze palingaak is uitgenodigd voor dit congres als vlaggenschip. Op onze website, een speciale Facebookpagina, en op de website van de Sustainable Eel Group vind je meer informatie over onze reisplannen naar London, het congres en onze rol daarbij.

Deze reis naar London is een eerbetoon aan de vele palingaken – bouwers, rederijen en vissers – die vanaf ongeveer 1730 tot 1930 vanuit Heeg paling naar London vervoerden en het aldaar aan de man brachten. Wij vertrekken in het weekend van 15/16 juni en hopen een maand later, rond 13/14 juli, weer terug te zijn. Natuurlijk zijn we van het weer afhankelijk, maar in die maand moeten er toch voldoende gunstige weergaten zijn om de oversteek te kunnen maken.

Voorbereidingen Deze winter wordt de aak gereed gemaakt voor de reis naar London. Dat betekent het vastzetten en waterdicht maken van de luiken, het aanbrengen van een zeereling, het vastmaken van alle deurtjes en spullen aan boord, het aanbrengen van navigatielichten, en het controleren van roer, zwaarden, tuigage en dergelijke. In het voorjaar vinden oefentochten plaats om te controleren of het schip het grote water inderdaad aankan. Natuurlijk zijn die oefentochten ook bedoeld om van de bemanning een team te maken voor dit avontuur.

Naast het klaarmaken van de palingaak, zijn we druk bezig met andere voorbereidingen, zoals met het leggen van de nodige contacten, om van deze overtocht een groot succes te maken. We willen met deze reis de geschiedenis van de palingvisserij en palinghandel weer tot leven brengen, aandacht vragen voor alles wat met paling en visserij te maken heeft en onze historische handelsrelatie met Engeland onderschrijven. Natuurlijk laten we dan meteen zien hoe aantrekkelijk ons dorp Heech en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn in toeristisch en cultureel opzicht.