Maak kennis met het Stipepunt en Stichting Sociaal Collectief!

11 maart 2019

in Overig nieuws

 

Heeft u een vraag of steuntje in de rug nodig? Maak kennis met het Stipepunt en Stichting Sociaal Collectief!

Heeft u weleens een vraag op het vlak van zorg of ondersteuning waarop u niet direct een antwoord weet? Een vraag waarvoor hulp vragen bij de gemeente of de huisarts als een brug te ver voelt? Dan bent u bij een Stipepunt aan het juiste adres! Alle inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen gratis terecht.  Het Stipepunt wordt bemenst door betrokken vrijwilligers uit de omgeving en krijgen ondersteuning van de sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief.

Dorpsbelang Heeg heeft bij Sociaal Collectief aangegeven dat er binnen Heeg behoefte is aan een Stipepunt. Daarover zijn we met elkaar in gesprek. Via de Sylboade houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat kan een Stipepunt betekenen?

Bij een Stipepunt kunt u terecht met vragen over Mantelzorg, Vrijwilligerswerk  en als u hulp nodig heeft bij het lezen van moeilijke brieven of het aanvragen van toeslagen. Maar ook een praatje met een bakje koffie is mogelijk, evenals vragen over bijvoorbeeld klussen of vervoer. Is er niet direct een antwoord voorhanden, dan wordt het antwoord op uw vraag verder uitgezocht. Indien gewenst wordt u doorverwezen.

Er zijn al Stipepunten in Drylts, Ijsselmeerkust (Koudum), Sneek en Bolsward. Op de website www.voorelkaardoen.nl vindt u contact- en bereikbaarheidsgegevens van deze punten, evenals overige informatie.

Wilt u betrokken zijn bij de ontwikkeling en opstart?

Bent u een organisatietalent, kent u sleutelfiguren uit de omgeving, heeft u een luisterend oor, vindt u het van waarde uw mede inwoners te helpen en heeft u een paar uurtjes per week over? Laat dit dan aan ons weten. Misschien kunt en wilt u een rol spelen bij de ontwikkeling en opstart van een nieuw Stipepunt in Heeg.

Stichting Sociaal Collectief

Initiatieven van inwoners, organisaties en netwerken in dorpen en steden, laten zien dat de ‘kracht van de samenleving’ er toe doet. Vrijwilligers spelen hierbij een grote rol. Stichting Sociaal Collectief is sinds 1 januari 2018 de nieuwe organisatie in de gemeente Súdwest-Fryslân die hierbij ondersteuning biedt. De Stipepunten zijn onderdeel van de stichting. Wij leggen contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en stimuleren om talenten en kennis met elkaar te delen. Voor meer informatie over ons: kijk op www.stichtingsociaalcollectief.nl

Meer informatie en of aanmelden

Wilt u meer weten over het nieuwe Stipepunt Heeg of de andere Stipepunten? Wilt u zich opgeven als vrijwilliger??

Neem contact op met:

Jos van Oostrum,  email hidden; JavaScript is required en/of

Mirjam Beuker, email hidden; JavaScript is required