Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

7 april 2019

in Overig nieuws

Wist u dat:

 

 • Wij nog op zoek zijn naar 1 enthousiast bestuurslid?
 • Je wel eens een vergadering bij mag wonen zodat je kan zien of t wat voor je is?
 • Ons debat op 14 maart een succes was, aanwezigen bedankt!
 • Wij ook het korps Cresendo willen bedanken voor de muzikale aanvullling deze avond.
 • De bestrating op de Syl eindelijk is aangepakt..
 • De bestrating bij de brug op de rondweg ook is gerepareerd?
 • 20 april Opening watersportseizoen is.
 • De kids van 4 tot 16 jaar mee kunnen doen aan heel Heeg bakt?
 • Ze hier een prijs mee kunnen winnen? Info openingseizoenheeg.nl
 • Er 145 nieuwe bomen zijn geplant in Heeg?
 • Het Foekema terrein straks eerst tijdelijk wordt bewoond door bijen en andere insecten? Hier wordt een prachtige bloemenzee ingezaaid.
 • Peut een mooi bedrag heeft gestort bij PBH?
 • Wij ook een Facebook pagina hebben?
 • Hier ook regelmatig informatie wordt gedeeld?
 • Wij nog steeds graag van leden het mailadres willen ontvangen?
 • Wij woensdag 17 april onze jaarvergadering hebben?
 • U hier van harte welkom bent? Ook wanneer u geen lid bent?
 • Dit is het Heechhus is vanaf 19.30 uur?
 • Onze volgende vergadering 15 mei is?

GRAAG ZIEN WIJ U OP ONZE JAARVERGADERING 17 ARPRIL 2019

Ook spreken hier onze werkgroepen over actuele onderwerpen.

Hartelijke groet,

Het bestuur