Tentviering zondag 1 september

10 juli 2019

in Findelierdagen

Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken van Heeg weer een tentviering tijdens de Findelierdagen. De viering wordt gehouden op zondag 1 september aanvang 09.30 uur in de feesttent op het terrein van de passantenhaven Heegerwâl.

Het thema van de viering is: ‘Vier het leven’.

Voorgangers in de dienst zijn pastor Lucas Foekema en ds. Annelieke Warnar – van den Berg. Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

Na de dienst staat de koffie/fris en cake klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Van harte welkom en tot ziens op 1 september.

Namens de commissie ‘tentviering’ van de gezamenlijke kerken in Heeg