Collecteweek HandicapNL

17 september 2019

in Goede doelen

IEDEREEN EERLIJKE KANSEN

Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds

Van maandag 23 september t/m zaterdag 28 september 2019.

Nederland heeft een nieuw goed doel…… en iedereen hoort erbij!

Nederland heeft een nieuw goed doel dat opkomt voor alle mensen met een handicap. Iedereen hoort erbij.

Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben last van een handicap, maar vooral door de manier waarop de samenleving met hun omgaat.

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds gaan samen verder als HandicapNL om dat te veranderen

Samen delen wij één droom: mensen met een handicap doen volwaardig mee in de samenleving.

We gaan werken aan begrip, gelijkheid en verandering. Met projecten die bewustwording vergroten, families ondersteunen en zelfredzaamheid stimuleren. Iedereen kan bij ons zijn steentje bijdragen aan een inclusieve samenleving.

U kunt daar ook aan bijdragen als vrijwilliger, als collectant of als donateur.

Bijzondere mensen verdienen uw steun.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.handicap.nl

U DOET TOCH OOK (WEER) MEE ?

Contactadres voor Heeg e.o.

Fam. D. Bergstra