De Veer van Eelke Brunia

7 september 2019

in De Veer

Astrid bedankt voor de veer.

Mijn naam is Eelke Brunia, ik kom oorspronkelijk uit Exmorra geboren uit Jellie Brunia-Faber met hulp van Meini Brunia. Ik ben in 2015 naar Heeg gekomen na 43 jaar in Exmorra, waarvan + 20 jaar in de voormalig gereformeerde kerk te hebben gewoond, alwaar mijn drie kinderen zijn geboren. Nu woon ik op de Syl 8 met Jacqueline Hettinga en met tussenpozen mijn kinderen Yannick, Welmoed en Menno en uiteraard onze hond Sydney en kater Kwibus.

Ik ging in Exmorra naar de lagere school daarna kwam ik op de Chr. MAVO in Bolsward, vervolgens ging ik naar de Chr. MTS in Sneek. Het examenjaar moest ik 2 keer doen. Die tweede keer ging ik twee dagen naar school en drie dagen in de week was ik aan het werk in Makkum bij Jachtwerf Bloemsma, een voormalige stageplek van mij. Na het diploma te hebben gehaald ben ik hier ook gebleven. Ik ben 1 keer van baan verwisseld en ben naar F. Bloemsma aluminiumbouw gegaan nu heet het bedrijf gewoon BLOEMSMA. Al met al 25 jaar aluminium laskje. Het werk bestaat uit het maken van zeiljachten onder andere 4 J classers, dekhuizen voor mega jachten zoals ze die afbouwen bij De Vries in Makkum enz. enz. Mijn hobby’s zijn kaatsen, dat werd er met de paplepel ingegoten en dat is al zeg ik het zelf 1 van de mooiste sporten die er is. Verder hebben we nog schaatsen op natuurijs en de liefde voor het ijshockey om naar te kijken wat ik heb overgehouden aan mijn pake die me vroeger meenam naar de Feenstra Flyers om naar zijn oomzegger Leo Koopmans te kijken.

Motorrijden was ook een passie van mij o.a. naar de TT, maar nadat ik in 1997 een zwaar motorongeluk heb gehad was dat eigenlijk klaar, maar het kriebelt nog wel zo nu en dan. De chirurg Davidson die me heeft geopereerd zei tegen mij dat ik enorm veel geluk had gehad, ik had n.l. nogal wat gebroken (linker bovenarm, rechter knieschijf, rechter bovenbeen en verbrijzelde knie) hij had uiteraard gelijk. Hobby’s hadden we het over, vis roken geleerd van een oud collega uit Piaam, wat een verrijking was dat, heerlijk. Om vis te roken moet je eerst vis vangen wat dan ook weer iets is wat ik graag doe. Ik heb wat afgevist en gestroopt rondom Exmorra in mijn jeugd.

Nu ik het over mijn jeugd heb wat een tijd was dat: eieren zoeken, polsstokspringen, vlotten en hutten bouwen, vissen, voetballen, varen, katapult schieten, bij de buren de vitrage vol schieten met papieren pijltjes door de blaaspijp, knikkeren, fikkie stoken, pas na donker thuis komen, bedenk het maar en wij hadden het gedaan. In mijn pubertijd heb ik geprobeerd bier te leren drinken wat nog steeds niet gelukt is. Het afleren wil ook niet helaas. Heb ik nog meer hobby’s ? o ja toneelspelen overgehouden aan mijn moeder denk ik, zij deed dat vroeger n.l. ook in Exmorra. En natuurlijk biljarten het spel van de onmogelijke mogelijkheden vraag maar aan de mannen van ‘s Lands Welvaeren. Exmorra speelde en speelt nog steeds een rol in mijn leven maar voor Sjaaki ben ik naar Heeg gekomen en dat is iets waar ik geen spijt van heb. Ik zou nog heel wat meer kunnen vertellen over mijn belevenissen maar ik houd er mee op het is te veel om op te noemen.

Oant sjen yn Heech en ik geef de veer door aan Robin de Snoo.