De palingaak na London

14 oktober 2019

in Palingaak

Het was een fantastische zomer voor de palingaak, haar bemanning en allen die de aak een warm hart toedragen. In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van de reis naar London met 15 juni het vertrek uit Heeg en 9 juli de terugkomst. En natuurlijk was het ook een mooie zomer voor de avondvaarten op dinsdag/donderdag en voor evenementen.

Op 11 september heeft het London-comité met het stichtingsbestuur deze bijzondere zomer geëvalueerd en vervolgens vooruit gekeken. In de evaluatie bleek dat eenieder zich uiterst positief uitliet over ‘wat ons is overkomen’. Het was natuurlijk wel gepland, er was een draaiboek, maar er gebeurde veel meer dan wij hadden kunnen dromen. Het fraaie toneelstuk, dat op grote belangstelling kon rekenen; het prachtige vertrek, met de zon op het juiste moment, de vele toeschouwers, het wivenkoor, de klassieke vloot en de uitgeleide door toeterende en wuivende optimisten en suppende waternimphen; de spannende heenreis en de emotie bij het zien van de Towerbridge; de vele evenementen in London en het warme onthaal op het congres van de Sustainable Eelgroup en het gemeentebestuur van City London; en natuurlijk ook de terugreis via Oostende, Scheveningen en Den Helder met die warme ontvangst bij de terugkeer in Heeg. Het was overweldigend, temeer daar het een eerbetoon was aan al die schippers en bootslieden, die eeuwenlang vanuit Heeg/Gaastmeer/Workum met palingaken op London voeren. Wij voeren eind juni, vrijwel de langste dag en met redelijk weer; zij juist in najaar en winter, onder ruige omstandigheden, zonder motor en met drie man aan boord. En zij waren bij aankomst meteen de diplomatieke handelaren om de levende paling via de Billinggate Fishmarket aan de man te brengen. Het filmpje op Youtube ‘The Eel Men 1931’ laat dat prachtig zien.

Op vrijdag 8 november zullen wij verslag doen van de Londonreis in It Heechhûs. Wij zijn daarvoor uitgenodigd door Plaatselijk Belang. De bemanning zal daar zijn en neemt jou aan de hand van beeld- en videomateriaal mee in de belevenissen en emoties van deze historische reis. Noteer alvast die datum. Vanaf 19.30 uur is eenieder in It Heechhûs welkom. In de volgende Sylboade zal Plaatselijk Belang deze avond breed aankondigen.

En dan de blik naar de komende jaren. Eigenlijk waren we daar snel uit. Komend jaar staat Sail Amsterdam op het programma. Van 12 t/m 16 augustus vindt er op en rond het IJ weer een groots evenement plaats met een indrukwekkende vloot. Ook de palingaak zal deze keer weer meedoen. We zijn inmiddels met de voorbereidingen gestart. Het zou mooi zijn dat Heeg daar met meerdere schepen aan deelneemt en we een mooi arrangement voor onze gasten kunnen bieden.

En vervolgens 2021. Dat is natuurlijk nog ver weg, maar Kopenhagen lonkt. Het stadbestuur ziet ons graag komen. Er liggen veel historische verbindingen met Denemarken en met de hoofdstad in het bijzonder. De palingaken voeren immers langs de vissersplaatsen aan de Oostzee om extra paling in te kopen en handel te drijven. Ook die historie willen we levend maken. We gaan daarvoor eerst de geschiedenis in, om daarna een plan te maken over de reis in 2021. Via de Sylboade houden we je op de hoogte.