Uitnodiging “Kerk in de Buurt”

20 december 2019

in Aankondigingen

Dit jaar organiseert de kerk in Heeg weer ontmoetingen in de buurt voor iedereen, ook als u geen lid bent van de kerk bent u van harte welkom.

Wat kan het mooi zijn elkaar op een gezellige manier te ontmoeten als buurt- ofwel dorpsgenoten en om iets te delen van wat je bezighoudt.

U/jij bent van harte uitgenodigd namens de kerkenraad van de PKN kerk van Heeg.

Graag hiervoor opgeven voor 10 januari 2020.

Ik / Wij komen graag …………………………………………………………………………….. (naam)

 

0   op de koffie op 15 januari om 10.00 uur

 

0   op de koffie op 21 januari om 10.00 uur

 

0   op de koffie op 26 januari om 19.30 uur

 

0   op de koffie op 2 februari om 19.30 uur

 

0   een hapje eten* op 29 januari om 18.00 uur

 

0   een hapje eten* op 5 februari om 18.00 uur

* Heeft u dieetwensen? Geef het door, dan houden we daar rekening mee.

Aanmelden kan door:

  • bovenstaande antwoordstrookje in te leveren
  • een mail te sturen
  • of telefonisch bij Riekje Terpstra  of Klaske Grondsma  .

DE PLAATS VAN SAMENKOMST WORDT U NA OPGAVE DOORGEGEVEN.

Moetsje en ferbine

Een bakkie troost, een praatje, samen of alleen. Voor één keer, of elke maand. Ook in 2020 is er weer elke eerste vrijdag van de maand koffiedrinken in de Ichthuskerk. Vrijdag 3 januari en 7 februari zijn de eerstvolgende keren. De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur. Van harte welkom!