Bridgeclub Heeg

18 maart 2020

in Bridgeclub Heeg

Hoogste tijd om de lezers van de Sylboade weer mee te nemen in het wel en wee van de bridgeclub in Heeg. Als je dan toch toegevoegd wordt aan de redactie van de Sylboade, nemen we ‘de pen maar weer ter hand’ en zijn misschien ook anderen van de Bridgeclub weer te motiveren ☺ zo nu en dan een stukje te schrijven. We hebben binnen de club te maken met zieke leden waardoor de 2 lijnen steeds kleiner dreigden te worden. Tijd voor actie, maar ook voor spontane aanmeldingen!

Nadat we in september al 1 of 2 keer gespeeld hadden meldden Paul Brenninkmeijer en Bert van Kapel zich als paar aan en deze zijn voortvarend gestart in de B-lijn en als 4e  geëindigd in de 1e ronde van het seizoen. Deze 2e ronde staan de heren bovenaan en op de nominatie om te promoveren naar de A-lijn. In de 2e ronde van dit seizoen gebeurde hetzelfde en meldden zich na 2 speelavonden Paul van Schaick en Govert Muller aan om bij onze bridgeclub te spelen. Welkom heren en succes!

En als actie hadden we een oproep geplaatst in het december nummer van de Sylboade voor een cursus. In januari zijn we van start gegaan met een bridgecursus voor beginners waar 6 mensen aan meedoen. Intussen heeft Ineke Schippers al drie avonden verzorgd en komt het zelf bieden en uitspelen een beetje op gang. Zoveel mogelijk spelen en thuis de oefeningen doen en hopelijk krijgt het bridgevirus hen te pakken en vinden ze alle 6 het spel zo leuk dat ze in september ook lid worden van de club en mee gaan spelen met de competitie.

Zo groeien we weer en we hopen de twee paren die nu door ziekte afwezig zijn in september weer te kunnen begroeten.

Was voorgaande jaren de competitie verdeeld in 3 keer 6 avonden en volgde dan promotie en degradatie, we spelen vanaf dit jaar 2 keer 8 avonden. We hebben nu 4 avonden gespeeld in de 2e ronde en is dit de stand, vers van de pers.

Kun je bridgen of lijkt bridgen jou ook wat? Laat het ons weten!

Een hartelijke bridgegroet,Barbera Smit