Opbrengst collecte Hersenstichting

18 maart 2020

in Goede doelen

De Hersenstichting bedankt alle gevers en vrijwilligers.

Van 27 januari tot 1 februari 2020 vond in Heeg de “Hersenstichting” collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1140,44 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.