Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

14 mei 2020

in Heech fan Alds

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Website Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

IJsclub Heech 150 jaar (4)

Dit jaar bestaat ‘IJsclub Heech’ 150 jaar. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van deze club. In de winter 1965/66 was er een baan op It Eilân bij de Jeugdherberg. In januari ‘66 werden er wedstrijden gehouden en ‘s avonds was de baan verlicht met schijnwerpers. Bij een langebaanwedstrijd voor dames werd Akke Falkena eerste, tweede werd Wil van Dijk en derde Ymkje Speerstra uit Heeg.

De eerste Poelentocht op Nieuwjaarsdag 1970 werd een daverend succes: 1800 deelnemers. En niemand stond er bij stil dat de ijsclub dat jaar een eeuw bestond! Het jubileum werd drie jaar later toch nog gevierd. Poelentochten werden er gehouden in 1970, 1972, 1976, 1979 (2x), 1981, 1985, 1986 en 1997. In 1981 is er in Heeg ook een Heegermeer-tocht verreden.

1973 – Bestuursleden van ‘IJsclub Heech’ bij de viering van het honderdjarig bestaan. Staand v.l.n.r.: 1. Nerie Tekstra, 2. Berthus Gerritsma, 3. Sjoerd Sybrandy, 4. Johannes Osinga. Zittend v.l.n.r.: 5. Jappie Hettinga, 6. Anne Speerstra, 7. Ernst Veenstra.

1947 – Elfmerentocht, de controlepost op De Syl voor ‘Siet U Selfs’, op naar de Poelen!

Sinds 1955 zorgt de club ook voor wedstrijden op de schaats voor schoolkinderen. Een ijsbaan op landijs is er niet weer gekomen. Wel is er bij de VVV-camping sinds 1979 een baantje voor kinderen geweest.

Bekende baancommissarissen zijn geweest: Theunis Arema (50 jaar bestuurslid en baancommissaris), Lieuwe van der Pol (30 jaar bestuurslid en baancommissaris), beide mannen hebben een onderscheiding gekregen van de Bond van IJsclubs, verder Klaas Gerritsma (chef en starter), P. Hof uit Gaastmeer (baancommissaris).

In 1978/79 werd een eigen sneeuwschuiver aangeschaft, bestuurslid Theo A. Speerstra heeft er sindsdien heel wat sneeuw mee verwerkt.

Tot slot een lijst van voorzitters vanaf 1870:

1870-1822: J. Visser Azn.                      1935-1951: Klaas Jansma

1882-1888: A.B. Visser                          1951-1958: Sipke Beetstra

1888-1896: Auke P. de Jong                   1958-1960: Douwe Hoitinga

1896-1904: J. Visser Jzn.                       1960-1964: Hielke Wielinga

1904-1917: A. Koster                             1964-1976: Anne Speerstra

1917-1922: F. van der Leen                    1976-1985: Berthus Gerritsma

1922-1935: Nico van der Werf                1985-heden: Theo A. Speerstra

Voor de viering van het 150-jarig jubileum op 27 maart 2020 werd in de vorige Sylboade het programma gepresenteerd, helaas dwingt het Coronavirus tot 1 jaar uitstel, hopelijk hebben we tegen die tijd in plaats van het Coronavirus al weer eens last gehad van het Schaatsvirus.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

 

Info:             Kees de Jong                 Jan Hettinga

Piet van der Bank                    Piet Vlas