Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2017-2018:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 5 september 2017  vrijdag 18 augustus 2017
2 dinsdag 3 oktober 2017  maandag 18 september 2017
3 dinsdag 7 november 2017  woensdag 18 oktober 2017
4 dinsdag 12 december 2017  zaterdag 18 november 2017
5 dinsdag 23 januari 2018  dinsdag 2 januari 2018
6 dinsdag 6 maart 2018  zondag 18 februari 2018
7 dinsdag 3 april 2018 zondag 18 maart 2018
8 dinsdag 1 mei 2018 woensdag 18 april 2018
9 dinsdag 5 juni 2018 vrijdag 18 mei 2018
10 dinsdag 3 juli 2018 maandag 18 juni 2018

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Antje Gerritsma
Mariet Swart
Agnes de Groot

Penningmeester:
Rinus Grondsma

Advertenties:
Rinus Grondsma
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Anne Walinga

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach

Webmaster:
Mariet Swart
Agnes de Groot