Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2021-2021:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 1 september 2020  dinsdag 18 augustus 2020
2 dinsdag 6 oktober 2020  vrijdag 18 september 2020
3 dinsdag 3 november 2020  zondag 18 oktober 2020
4 dinsdag 15 december 2020  vrijdag 27 november 2020
5 dinsdag 26 januari 2021  zondag 10 januari 2021
6 dinsdag 2 maart 2021  zondag 14 februari 2021
7 dinsdag 6 april 2021 donderdag 18 maart 2021
8 dinsdag 4 mei 2021 zondag 18 april 2021
9 dinsdag 1 juni 2021 dinsdag 18 mei 2021
10 dinsdag 6 juli 2021 vrijdag 18 juni 2021

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Mariet Swart
Agnes de Groot
Rein Brouwer

Penningmeester:
Antje Gerritsma

Advertenties:
Antje Gerritsma
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Anne Walinga

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach

Webmaster:
Mariet Swart
Agnes de Groot