Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2019-2020:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 3 september 2019  zondag 18 augustus 2019
2 dinsdag 1 oktober 2019  woensdag 18 september 2019
3 dinsdag 5 november 2019  vrijdag 18 oktober 2019
4 dinsdag 10 december 2019  zondag 24 november 2019
5 dinsdag 28 januari 2020  zondag 12 januari 2020
6 dinsdag 3 maart 2020  zondag 16 februari 2020
7 dinsdag 7 april 2020 woensdag 18 maart 2020
8 dinsdag 5 mei 2020 zaterdag 18 april 2020
9 dinsdag 9 juni 2020 maandag 18 mei 2020
10 dinsdag 7 juli 2020 donderdag 18 juni 2020

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Barbera Smit
Mariet Swart
Agnes de Groot

Penningmeester:
Antje Gerritsma

Advertenties:
Antje Gerritsma
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Anne Walinga

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach

Webmaster:
Mariet Swart
Agnes de Groot