Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2018-2019:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 4 september 2018  zaterdag 18 augustus 2018
2 dinsdag 2 oktober 2018  dinsdag 18 september 2018
3 dinsdag 6 november 2018  donderdag 18 oktober 2018
4 dinsdag 11 december 2018  vrijdag 23 november 2018
5 dinsdag 29 januari 2019  maandag 14 januari 2019
6 dinsdag 5 maart 2019  maandag 18 februari 2019
7 dinsdag 2 april 2019 maandag 18 maart 2019
8 dinsdag 7 mei 2019 donderdag 18 april 2019
9 dinsdag 4 juni 2019 zondag 18 mei 2019
10 dinsdag 2 juli 2019 dinsdag 18 juni 2019

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Anneke Ringnalda
Mariet Swart
Agnes de Groot

Penningmeester:
Antje Gerritsma

Advertenties:
Antje Gerritsma
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Anne Walinga

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach

Webmaster:
Mariet Swart
Agnes de Groot